Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) [360]

[360][ΑΕΙ][2,3] Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)


Τμήματα Γεωπονίας/ Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οδηγός Σπουδών ΓΠΑ   – ή  Σύντομος Οδηγός του ΓΠΑ

ΜΗ Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
«Βιοτεχνολογίας» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (325)
«Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (328)
Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές [I]
43[6]. «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» και «Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών», «Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος» και «Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.
Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές [ΙΙ]
44[3]. «Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Γεωπονίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μόνο για την κατεύθυνση «Αγροτικής Οικονομίας» του τμήματος) και «Αγροτικής Ανάπτυξης» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από τα άρθρα 8 & 9 του Π.Δ 344/200 ΦΕΚ 297Α/2000

ΑΣΕΠ
εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ14.04
Η προκήρυξη του 2008 εδώ
(ii) Ειδικότητα Γεωπόνων και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος [Κωδικός: ΠΕ14.40] Πτυχίο Γεωπονίας (κωδ. 1441) ή Φυτικής Παραγωγής (κωδ. 1442) ή Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1443) ή Γεωπονί ας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1444) ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1445) ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (κωδ. 1446) ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (κωδ. 1447) ή Αγροτικής Ανάπτυξης (κωδ.1448) ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1449) ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (κωδ. 1450) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (κωδ. 1451) ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (κωδ. 1452) ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1453) ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1454) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Άλλες πληροφορίες
Τα τμήματα της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας αλλά και το τμήμα της Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο που έχει έδρα την ακριτική Ορεστιάδα, παρά το γεγονός ότι είναι τοποθετημένα και στο 5ο επιστημονικό πεδίο, είναι ουσιαστικά Γεωπονικά τμήματα τα οποία δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο και τη δυνατότητα της άσκησης των οικονομικών επαγγελμάτων. Στο Μηχανογραφικό 2017 εντάσσονται στο 3 και 5 Επιστημονικό Πεδίο

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=66
1 εξ -ΖΩΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -Ιταλικά Ι
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
1 εξ -ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ
1 εξ -ΧΗΜΕΙΑ
2 εξ -ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
2 εξ -Ιταλικά ΙΙ
2 εξ -ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΤΑΜΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ– ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
2 εξ -ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
2 εξ -ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
3 εξ -ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
3 εξ -Ιταλικά ΙΙΙ
3 εξ -ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3 εξ -ΟΙΚΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ
3 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
4 εξ -ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
4 εξ -ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΥΔΡΟΒΙΑ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΑΛΙΕΙΑ
5 εξ -ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
5 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5 εξ -ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
6 εξ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
6 εξ -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
6 εξ -ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ–ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΦΥΤΩΝ
6 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
7 εξ -ΒΙΟΗΘΙΚΗ
7 εξ -ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
7 εξ -ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
7 εξ -ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
7 εξ -ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι
7 εξ -ΦΥΚΟΛΟΓΙΑ
8 εξ -ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
8 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
8 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ-ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
8 εξ -ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
8 εξ -ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
8 εξ -ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ
8 εξ -ΥΔΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
9 εξ -ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
9 εξ -ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
9 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
9 εξ -ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΘΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
9 εξ -ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
9 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
9 εξ -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
10 εξ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
10 εξ -ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
10 εξ -ΕΝΥΔΡΕΙΟΛΟΓΙΑ
10 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ HACCP ΚΑΙ ISO ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
10 εξ -ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
10 εξ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
10 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
10 εξ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!