Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) [360]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
Κωδικός : 360
Ίδρυμα: ΠΑΘΕΣ
Site: https://diae.uth.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2&3
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.31
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 25
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 15650
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 9325
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 120
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 120
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 96
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 100
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 22
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 14675
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 9750
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 12
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΖΩΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] Ιταλικά Ι
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
[1] [ΒΥ] ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ
[10] [ΒΥ] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
[10] [ΒΥ] ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[10] [ΒΥ] ΕΝΥΔΡΕΙΟΛΟΓΙΑ
[10] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ HACCP ΚΑΙ ISO ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
[10] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
[10] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
[10] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
[10] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ
[2] [ΒΥ] ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
[2] [ΒΥ] Ιταλικά ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΤΑΜΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ– ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
[2] [ΒΥ] ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
[2] [ΒΥ] ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
[3] [ΒΥ] ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
[3] [ΒΥ] Ιταλικά ΙΙΙ
[3] [ΒΥ] ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
[3] [ΒΥ] ΟΙΚΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
[4] [ΒΥ] ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΥΔΡΟΒΙΑ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΑΛΙΕΙΑ
[5] [ΒΥ] ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
[5] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[5] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[5] [ΒΥ] ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
[6] [ΒΥ] ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
[6] [ΒΥ] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
[6] [ΒΥ] ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ–ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΦΥΤΩΝ
[6] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΒΙΟΗΘΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
[7] [ΒΥ] ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
[7] [ΒΥ] ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
[7] [ΒΥ] ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι
[7] [ΒΥ] ΦΥΚΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ-ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
[8] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ
[8] [ΒΥ] ΥΔΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[9] [ΒΥ] ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
[9] [ΒΥ] ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
[9] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
[9] [ΒΥ] ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΘΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
[9] [ΒΥ] ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
[9] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
[9] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=13
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
273 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2&3 13.06 13870 -350 220 0 5 0 εδώ Inf Math OS
324 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΠΑ 2&3 11.87 11520 -530 78 -2 5 0 εδώ Inf Math OS
323 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΠΑ 2&3 11.87 11240 -1415 207 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1634 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙΠΑΕ 2&3 10.68 10150 -625 200 0 5 0 εδώ Inf Math OS
274 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 2&3 10.68 9810 -1110 150 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1422 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΘΕΣ 2&3 9.50 9500 -25 100 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1428 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΘΕΣ 2&3 9.50 9475 -75 150 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1242 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΠΙ 2&3 9.50 9330 -125 150 0 5 0 εδώ Inf Math OS
360 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 2&3 9.50 9325 -200 120 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1511 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΠΕΛ 2&3 9.50 9220 -176 130 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1276 -ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΠΑΤ 2&3 9.50 9181 -244 100 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1552 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΔΜ 2&3 9.50 8990 -30 200 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1289 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΠΑΤ 2&3 8785 150 0 5 0 εδώ Inf Math
Σύνολο: 1955 -2 -0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 5085 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2022
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΠΘ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Νέα Τμήματα)
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1634
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. 1552
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1511
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1279
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1242
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1657
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1422

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0323
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0274

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 0360
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 0324

ΜΗ Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του ΑΠΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (325)
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (328)

Τμήματα Γεωπονίας/ Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οδηγός Σπουδών ΓΠΑ   – ή  Σύντομος Οδηγός του ΓΠΑ

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από τα άρθρα 8 & 9 του Π.Δ 344/200 ΦΕΚ 297Α/2000

ΑΣΕΠ
εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ14.04
Η προκήρυξη του 2008 εδώ
(ii) Ειδικότητα Γεωπόνων και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος [Κωδικός: ΠΕ14.40] Πτυχίο Γεωπονίας (κωδ. 1441) ή Φυτικής Παραγωγής (κωδ. 1442) ή Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1443) ή Γεωπονί ας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1444) ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1445) ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (κωδ. 1446) ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (κωδ. 1447) ή Αγροτικής Ανάπτυξης (κωδ.1448) ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1449) ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (κωδ. 1450) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (κωδ. 1451) ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (κωδ. 1452) ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1453) ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1454) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Άλλες πληροφορίες
Τα τμήματα της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας αλλά και το τμήμα της Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο που έχει έδρα την ακριτική Ορεστιάδα, παρά το γεγονός ότι είναι τοποθετημένα και στο 4ο επιστημονικό πεδίο, είναι ουσιαστικά Γεωπονικά τμήματα τα οποία δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο και τη δυνατότητα της άσκησης των οικονομικών επαγγελμάτων. Στο Μηχανογραφικό 2017 εντάσσονται στο 3ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Τελαυταία τροποποίηση 1 Ιουνίου, 2024 | 1η Δημοσίευση: 26 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 31 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 22 Ιουνίου, 2017