Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) [360]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
Κωδικός : 360
Ίδρυμα: ΠΑΘΕΣ
Επ. Πεδίο/α: 2,3
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.31
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.apae.uth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[9] [ΒΥ] ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
[9] [ΒΥ] ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
[5] [ΒΥ] ΑΛΙΕΙΑ
[6] [ΒΥ] ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[10] [ΒΥ] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
[7] [ΒΥ] ΒΙΟΗΘΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
[3] [ΒΥ] ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
[10] [ΒΥ] ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
[2] [ΒΥ] ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
[7] [ΒΥ] ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ-ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
[9] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
[7] [ΒΥ] ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
[9] [ΒΥ] ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΘΕΙΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
[10] [ΒΥ] ΕΝΥΔΡΕΙΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
[10] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ HACCP ΚΑΙ ISO ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
[1] [ΒΥ] ΖΩΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[10] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
[4] [ΒΥ] ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
[1] [ΒΥ] Ιταλικά Ι
[2] [ΒΥ] Ιταλικά ΙΙ
[3] [ΒΥ] Ιταλικά ΙΙΙ
[3] [ΒΥ] ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ
[9] [ΒΥ] ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
[5] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[2] [ΒΥ] ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΤΑΜΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
[6] [ΒΥ] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
[2] [ΒΥ] ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ– ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ–ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΦΥΤΩΝ
[1] [ΒΥ] ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
[10] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
[5] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[5] [ΒΥ] ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΟΙΚΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ
[6] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[10] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
[2] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
[3] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
[10] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ
[9] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
[7] [ΒΥ] ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι
[8] [ΒΥ] ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ
[4] [ΒΥ] ΥΔΡΟΒΙΑ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΥΔΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΦΥΚΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
[1] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ
[9] [ΒΥ] ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
[2] [ΒΥ] ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=13
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
273 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2,3 13.06 13870 -350 220 0 5 0 εδώ Inf Math OS
324 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΠΑ 2,3 11.87 11520 -530 80 0 5 0 εδώ Inf Math OS
323 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΠΑ 2,3 11.87 11240 -1415 207 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1634 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙΠΑΕ 2,3 10.68 10150 -625 200 0 5 0 εδώ Inf Math OS
274 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 2,3 10.68 9810 -1110 150 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1422 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΘΕΣ 2,3 9.50 9500 -25 100 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1428 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΘΕΣ 2,3 9.50 9475 -75 150 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1242 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΠΙ 2,3 9.50 9330 -125 150 0 5 0 εδώ Inf Math OS
360 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 2,3 9.50 9325 -200 120 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1511 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΠΕΛ 2,3 9.50 9220 -176 130 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1276 -ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΠΑΤ 2,3 9.50 9181 -244 100 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1552 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΔΜ 2,3 9.50 8990 -30 200 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1289 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΠΑΤ 2,3 8785 150 5 0 εδώ Inf Math
Σύνολο: 1957 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 5085 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2022
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΠΘ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Νέα Τμήματα)
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1634
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. 1552
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1511
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1279
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1242
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1657
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1422

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0323
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0274

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 0360
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 0324

ΜΗ Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του ΑΠΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (325)
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (328)

Τμήματα Γεωπονίας/ Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οδηγός Σπουδών ΓΠΑ   – ή  Σύντομος Οδηγός του ΓΠΑ

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από τα άρθρα 8 & 9 του Π.Δ 344/200 ΦΕΚ 297Α/2000

ΑΣΕΠ
εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ14.04
Η προκήρυξη του 2008 εδώ
(ii) Ειδικότητα Γεωπόνων και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος [Κωδικός: ΠΕ14.40] Πτυχίο Γεωπονίας (κωδ. 1441) ή Φυτικής Παραγωγής (κωδ. 1442) ή Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1443) ή Γεωπονί ας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1444) ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1445) ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (κωδ. 1446) ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (κωδ. 1447) ή Αγροτικής Ανάπτυξης (κωδ.1448) ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1449) ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (κωδ. 1450) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (κωδ. 1451) ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (κωδ. 1452) ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1453) ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1454) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Άλλες πληροφορίες
Τα τμήματα της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας αλλά και το τμήμα της Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο που έχει έδρα την ακριτική Ορεστιάδα, παρά το γεγονός ότι είναι τοποθετημένα και στο 4ο επιστημονικό πεδίο, είναι ουσιαστικά Γεωπονικά τμήματα τα οποία δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο και τη δυνατότητα της άσκησης των οικονομικών επαγγελμάτων. Στο Μηχανογραφικό 2017 εντάσσονται στο 3ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο