Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα [806]

[806][ΣΤΡ][2] Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
1. ΣΣΕ
α. Έδρα της ΣΣΕ
Η έδρα της Σχολής βρίσκεται νότια της Αθήνας στο Δήμο Βάρης Αττικής
και συγκεκριμένα επί του οδικού άξονα Βάρης – Κορωπίου.

β. Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκει η ΣΣΕ
Η ΣΣΕ ανήκει στα Επιστημονικά Πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστήμων.
γ. Διάρκεια Φοιτήσεως και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραμονής στο Στράτευμα μετά την Αποφοίτηση.
Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο Στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι οκτώ (8) χρόνια.

δ. Ειδικότητες και χρόνος Εντάξεως σ’ αυτές
(1) Οι απόφοιτοι -ούσες από την Πτέρυγα των Όπλων ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί και κατατάσσονται σε ένα από τα έξι (6) Όπλα, ήτοι:
1.ΠΕΖΙΚΟ,
2.ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ,
3.ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ,
4.ΜΗΧΑΝΙΚΟ,
5.ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ και
6.ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ,
με τη διαδικασία που καθορίζεται από τον Οργανισμό της Σχολής.

(2) Ομοίως οι απόφοιτοι -ούσες της Πτέρυγας των Σωμάτων ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί και κατατάσσονται σ’ ένα από τα τρία (3) Σώματα ήτοι:
1.ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
2.ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ και
3.ΤΕΧΝΙΚΟΥ.

(3) Οι απόφοιτοι -ούσες από την πτέρυγα των Όπλων, εφόσον
καταταγούν στο Όπλο της Αεροπορίας Στρατού και πριν τη φοίτησή τους στο Βασικό Τμήμα Εκπαιδεύσεως Χειριστών Αεροσκαφών – Ελικοπτέρων της Σχολής Αεροπορίας Στρατού (ΣΑΣ), εξετάζονται υγειονομικά σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ΠΔ “Περί κρίσης σωματικής ικανότητας”, ώστε να κριθούν κατάλληλοι για Ιπτάμενοι Α’ Κατηγορίας, άλλως μετατάσσονται στο Όπλο του Πεζικού.

ε. Γενικά Θέματα Παρεχομένης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή
(1) Η εκπαίδευση που παρέχεται στους σπουδαστές -τριες
διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική.
(2) Όλα τα έξοδα φοιτήσεως (ενδιαίτηση – βιβλία – στολές – φαρμακευτική περίθαλψη) βαρύνουν το δημόσιο και επιπλέον, κατά τη διάρκεια φοιτήσεως λαμβάνουν μικρό μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
(3) Οι σπουδαστές -τριες κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτής, τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.

στ. Βαθμός Αποφοιτήσεως
Σε όλους τους επιτυχόντες -ούσες αποφοίτους, απονέμεται ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού.

ζ. Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Η Ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής στο INTERNET

http://www.sse.gr/

Ενημέρωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις Σχολές του Στρατού

Για την καλύτερη ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, συντάχθηκε η ενημερωτική παρουσίαση που ακολουθεί.

Με αυτή, το ΓΕΕΘΑ, φιλοδοξεί να επιλυθούν βασικές απορίες κάθε ενδιαφερόμενου, να δοθεί μία αρχική κατεύθυνση σε υποψήφιους μελλοντικούς συναδέλφους και να μελετήσουν περισσότερο τις δυνατότητες που τους παρέχονται για την εκπλήρωση των ονείρων τους.

 

Σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις (ppt)

 

Στρατιωτικές Σχολές:

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων [ppt] (www.sse.army.gr)

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων [ppt] (www.hna.gr)

Σχολή Ικάρων [ppt] (www.haf.gr)

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων [ppt] (www.ssas.army.gr)

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής [ppt] (www.san.army.grsan.army.gr)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών [ppt] (www.smy.army.gr)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού [ppt] (www.smyn.hellenicnavy.gr)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας [ppt] (www.haf.gr)

© 2020, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!