Επαγγελματικές δυνατότητες Μαθηματικού, Φυσικού, Χημικού, Οικονομολόγου, Πληροφορικής σε 1 σελίδα!


Επαγγελματικές Μονογραφίες

Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Πληροφορικής
Οικονομικού

Ώρες Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Μαθηματικών σε Γ/σιο και Λύκειο (2023)

Τις περισσότερες  ώρες στην Β/θμια έχουν οι Μαθηματικοί με τεράστια απόσταση από τους δεύτερους Φυσικούς!

Αιτήσεις στον ΑΣΕΠ το 2019 για ένταξη στους πίνακες εκπαιδευτικών για Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση

Τελαυταία τροποποίηση 18 Δεκεμβρίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 14 Ιουνίου, 2023