Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού (Μέρος 1ο)

Για να κάνετε την βέλτιστη επιλογή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
Διαβάστε γενικές πληροφορίες για το σύστημα πρόσβασης:
https://sep4u.gr/wp-content/uploads/pe_sos_2018.pdf 

Γνωρίστε τις σχολές και επαγγέλματα και τα τμήματα  που σας ενδιαφέρουν.
Για να γνωρίσετε ένα τμήμα πρέπει να γνωρίζετε : τα  μαθήματα, τις κατευθύνσεις,  τα επαγγελματικά δικαιώματα που σας δίνει το πτυχίο του τμήματος,  τα μεταπτυχιακά που παρέχει το τμήμα, τις  εξωτερικές αξιολογήσεις της ΑΔΙΠ. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στα sites των τμημάτων,  στους οδηγούς σπουδών που εκδίδουν σχεδόν όλα τα τμήματα, σε παρουσιάσεις σε μορφή εικόνας (video) και κειμένου  σε μορφή  pdf  ή html.
Τα περισσότερα από τα παραπάνω στοιχεία μπορείτε να τα δείτε με τις παρακάτω εφαρμογές:
https://sep4u.gr/sxoles/gel_new.html
https://sep4u.gr/sxoles/video.php 
https://sep4u.gr/axiologiseis/

Ένα παράδειγμα: το Μαθηματικό Αθήνας:
Μπορείτε να δείτε ένα video: https://www.youtube.com/watch?v=CfAC9aq8uJI 

Να διαβάσετε τον Οδηγό Σπουδών: http://files.thilikos.info/data/os/OS_2017-2018_current.pdf 

Ο Οδηγός Σπουδών αναφέρει  αναλυτικά τα μαθήματα, τις κατευθύνσεις και τα μεταπτυχιακά

Κατευθύνσεις
Κάθε φοιτητής επιλέγει μία από τις δύο κατευθύνσεις:
(α) Κατεύθυνση Θεωρητικών Μαθηματικών (ΚΘΜ)
(β) Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΚΕΜ),

Στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Κατευθύνσεις
1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
3. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα

H εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος :
https://sep4u.gr/axiologiseis/UniAthens_Mathematics_2012.pdf 

Δυστυχώς  ούτε στο site ούτε στον Οδηγό Σπουδών δεν αναφέρεται τίποτα για τις επαγγελματικές προοπτικές του τμήματος.
Τις επαγγελματικές προοπτικές και όχι μόνο για κάθε τμήμα στην διεύθυνση:
https://sep4u.gr/s(ΚΩΔ)  όπου ΚΩΔ ο κωδικός του τμήματος στο μηχανογραφικό

για το Μαθηματικό Αθήνας:
https://sep4u.gr/s243/

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής https://sep4u.gr/sxoles/gel_new.html:

To πρώτο εικονίδιο δείχνει  τη γραφική παράσταση των βάσεων 2004-2017, το δεύτερο τη γραφική παράσταση των εισακτέων 2001-2018, το τρίτο τη σειρά προτίμησης των επιτυχόντων στο τμήμα και το τέταρτο τις συνολικές προτιμήσεις.
Math:Τα μαθήματα, OS:Οδηγός Σπουδών και  AX: Εξωτερική Αξιολόγηση της ΑΔΙΠ. Όσα τμήματα είναι έντονα (bold) απαιτούν ειδικά μαθήματα ή ειδικές δοκιμασίες και προϋποθέσεις.

Πατώντας στο Info για το Μαθηματικό Αθήνας εμφανίζει τα παρακάτω στοιχεία:

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει την βάση του 2017 (Β.2017), την βάση του 2016 (Β.2016) την μεταβολή των βάσεων 2017 και 2016 (ΜετΒ), τους εισακτέους  του 2017 (Ε.2017), τους εισακτέους του 2016 (Ε.2016) την μεταβολή των  εισακτέων 2017 και 2016 (ΜετΕ), τα έτη σπουδών (ΕΤΗ), εάν υπάρχει ειδικό μάθημα (ΕΙΔ), την γραφική παράσταση των βάσεων 2004-2017, πληροφορίες για το Μαθηματικό Αθήνας (ΠΛΗ) και τον οδηγό σπουδών (Ο.Σ).

Θα ακολουθήσει Μέρος 2 όπου θα δίνονται συμβουλές-οδηγίες για την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού.