130 νέα τμήματα στο Μηχανογραφικό 2019

Τμήμα – Ίδρυμα- Επ. Πεδία – Έτη Σπουδών
∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 2,3 5
∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (∆ράµα) ∆ΙΠΑΕ 2,3 5
∆ασολογίας, Επιστηµών Ξύλου και Σχεδιασµού (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3,4 5
∆ηµιουργικού Σχεδιασµού και Ένδυσης (Κιλκίς) ∆ΙΠΑΕ 2 4
∆ηµόσιας και Ενιαίας Υγείας (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 4
∆ιαιτολογίας και ∆ιατροφολογίας (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 4
∆ιαχείρισης Λιµένων και Ναυτιλίας (ΨΑΧΝΑ) ΕΚΠΑ 4 4
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών (Κοζάνη) ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΜΑΚ. 1,4 4
∆ιοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστηµάτων Εφοδιασµού (ΘΗΒΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 4 4
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4 4
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4 4
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 4 4
∆ιοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) ∆ΙΠΑΕ 4 4
∆ιοίκησης Οργανισµών, Μαρκετινγκ και Τουρισµού (Θεσσαλονίκη) ∆ΙΠΑΕ 4 4
∆ιοίκησης Τουρισµού (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 4 4
∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Καβάλα) ∆ΙΠΑΕ 4 4
∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΜΑΚ. 4 4
∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 4 4
∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 4 4
∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΜΕΣ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 4 4
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΨΑΧΝΑ) ΕΚΠΑ 2,3 4
Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (∆ράµα) ∆ΙΠΑΕ 2,3 5
ΑΓΩΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,2,3,4 4
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) ∆ΙΠΑΕ 1,2,3,3 4
Αεροδιαστηµικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (ΨΑΧΝΑ) ΕΚΠΑ 2 4
Βιβλιοθηκονοµίας, Αρχειονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) ∆ΙΠΑΕ 1 4
Βιοϊατρικών Επιστηµών (Θεσσαλονίκη) ∆ΙΠΑΕ 3 4
Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3 5
Γεωπονίας (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2,3 5
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ∆ΙΠΑΕ 2,3 4
Γεωπονίας (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Γεωπονίας (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 2,3 5
Γεωπονίας (Φλώρινα) ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΜΑΚ. 2,3 5
Γλωσσικών και ∆ιαπολιτισµικών Σπουδών (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 4
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΜΑΚ. 1,4 4
Επιστήµης Βιοσυστηµάτων και Γεωργικής Μηχανικής (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 2,3 4
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (ΣΗΤΕΙΑ)
Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3 5
Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων (Θεσσαλονίκη) ∆ΙΠΑΕ 2,3 5
Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 2,3 5
Επιστήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής (ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3 5
Επιστηµών ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) ∆ΙΠΑΕ 3 4
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 2,3 4
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) ∆ΙΠΑΕ 2 4
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής -Επιστήµη και Τεχνολογία Υπολογιστών (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕ∆. 2,4 4
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής -Πληροφοριακά Συστήµατα (Θεσσαλονίκη) ΠΑΝ.ΜΑΚΕ∆. 2,4 4
Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 2,3 4
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΜΑΚ. 2 5
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 2,4 4
Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΧΑΝΙΑ)
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΣΣΕ 2
Ιστορίας – Αρχαιολογίας (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1 4
Κοινωνικής Εργασίας (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Κοινωνικής Εργασίας (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1 4
Κοινωνιολογίας (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1 4
Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστηµάτων (Θεσσαλονίκη) ∆ΙΠΑΕ 4 4
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (Καβάλα) ∆ΙΠΑΕ 4 4
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 4 4
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (Κοζάνη) ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΜΑΚ. 4 4
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4 4
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 4
Λογοθεραπείας (ΑΙΓΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 3 4
Λογοθεραπείας (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 4
Λογοθεραπείας (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 3 4
Μαθηµατικών (Καστοριά) ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΜΑΚ. 2 4
Μαθηµατικών (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 4
Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) ∆ΙΠΑΕ 3 4
Μαιευτικής (Πτολεµαΐδα) ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΜΑΚ. 3 4
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΜΑΚ. 2 5
Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης (Θεσσαλονίκη) ∆ΙΠΑΕ 2,4 4
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ∆ΙΠΑΕ 2 4
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων (Θεσσαλονίκη) ∆ΙΠΑΕ 2 4
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) ∆ΙΠΑΕ 2 4
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων, (Κοζάνη) ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΜΑΚ. 2 5
Μηχανολόγων Μηχανικών (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μηχανολόγων Μηχανικών (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 2 4
Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) ∆ΙΠΑΕ 2 4
Μουσικών Σπουδών (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,2,3,4 5
Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Νοσηλευτικής (∆ιδυµότειχο) ∆ΙΠΑΕ 3 4
Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) ∆ΙΠΑΕ 3 4
Νοσηλευτικής (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Νοσηλευτικής (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 4
Νοσηλευτικής (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 4
Νοσηλευτικής (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 3 4
Οικονοµικής Επιστήµης (Καστοριά) ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΜΑΚ. 4 4
Οικονοµικών Επιστηµών (Σέρρες) ∆ΙΠΑΕ 4 4
Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΜΑΚ. 4 4
Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) ∆ΙΠΑΕ 4 4
Παιδαγωγικό ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1,2,3,4 4
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1,2,3,4 4
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 2,4 4
Περιβάλλοντος (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 4
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΑΜΦΙΣΣΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 4 4
Περιφερειακής και ∆ιασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη) ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΜΑΚ. 4 4
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2,4 4
Πληροφορικής (Καβάλα) ∆ΙΠΑΕ 2,4 4
Πληροφορικής (Καστοριά) ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΜΑΚ. 2,4 4
Πολιτικών Μηχανικών (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 2 4
Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες) ∆ΙΠΑΕ 2 4
Πολιτισµού & Αγροτικού Τουρισµού (ΑΜΦΙΣΣΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 1 4
Πολιτισµού και ∆ηµιουργικών Μέσων και Βιοµηχανιών (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1,4 4
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης (Γρεβενά) ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΜΑΚ. 4 4
Συστηµάτων Ενέργειας (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 4
ΣΧΟΛΗ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 1,2,4 4
ΣΧΟΛΗ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 1,2,4 4
Σχολή Ικάρων – Ιπταµένων Ραδιοναυτίλων ΣΙ 2 4
Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιοµηχανίας (ΨΑΧΝΑ) ΕΚΠΑ 2,4 4
Τεχνολόγων Γεωπόνων (ΑΜΑΛΙΑ∆Α) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 2,3 4
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Σέρρες) ∆ΙΠΑΕ 2 4
Φιλοσοφίας (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1 4
Φιλοσοφίας (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 4
Φυσικής (Καβάλα) ∆ΙΠΑΕ 2 4
Φυσικής (Λαµία) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 4
Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) ∆ΙΠΑΕ 3 4
Φυσικοθεραπείας (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 4
Φυσιοθεραπείας (ΑΙΓΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 3 4
Χηµείας (Καβάλα) ∆ΙΠΑΕ 2,3 4
Χηµικών Μηχανικών (Κοζάνη) ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΜΑΚ. 2 4
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1,4 4
Ψηφιακών Συστηµάτων (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,4 4
Ψηφιακών Συστηµάτων (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 4 4
Ψηφιακών Τεχνών και Κινηµατογράφου (ΨΑΧΝΑ) ΕΚΠΑ 1,2,3,4 4
Ψυχολογίας (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 4
Ψυχολογίας (Φλώρινα) ΠΑΝ. ∆ΥΤ. ΜΑΚ. 1 4

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) κατατέμνεται στα εξής νέαΤμήματα:
α) Κοινωνικής Εργασίας, β) Κοινωνικής Πολιτικής και γ) Πολιτικής Επιστήμης.

Πολλά από τα παραπάνω “νέα” τμήματα ήταν ΤΕΙ και έγιναν Παενπιστήμια

Όσα είναι με έντονο χρώμα δεν γνωρίζουμε ακόμη  το περιεχόμενο των σπουδών τους!

2 thoughts on “130 νέα τμήματα στο Μηχανογραφικό 2019

  1. Το τμήμα περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης στην Άμφισσα γεωπονικό θα έχει επαγγελματικά δικαιώματα οικονομολόγου; Θα έχει κάποια σχέση με το αντίστοιχο του Πάντειου;

  2. Θα ήθελα να ρωτήσω. Με το νόμο 4589/29.01.2019 (ΦΕΚ Α΄ 13/2019) άρθρο16 εδάφιο 5 ισχύει ότι οι πτυχιούχοι του τμήματος φιλοσοφίας και του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ της παρ. 2 του άρθρου 29 του νόμου 4521/2018 (Α΄38). Αυτή την ενημέρωση είχαν και οι πρωτοετείς φοιτητές του Φ.Π.Ψ. προκειμένου να διαλέξουν κατεύθυνση. Πως μπορεί κάποιος να εισάγεται σε σχολή που γίνεσαι φιλόλογος από όλες τις κατευθύνσεις ; Ξέρει κάποιος οτιδήποτε ;

Comments are closed.