Τα μεταπτυχιακά αυξάνουν τις πιθανότητες απασχόλησης μόνο κατά 7%!

Σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης : “Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις των χωρών του ΟΟΣΑ τόσο στην απασχόληση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-64 (76%) όσο και των νέων αποφοίτων ηλικίας 25- 34 (73%) (επίπεδα 5-8) απέχοντας 12 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αυξάνει τις πιθανότητες απασχόλησης κατά 7%, σε σύγκριση με τις πιθανότητες των κατόχων πρώτου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η κατοχή διδακτορικού τίτλου κατά 13%.”

Σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των πτυχιούχων τρέχει να πάρει ένα μεταπτυχιακό με δίδακτρα συνήθως χιλιάδων ευρώ για να μπορεί να βρει δουλειά πιο εύκολα. Η έκθεση δείχνει για την Ελλάδα αύξηση της πιθανότητας να βρει δουλειά κατά 7% και στις χώρες του ΟΟΣΑ και την ΕΕ των 23 κατά 4% . Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ μικρά. Επομένως δεν δικαιολογείται η τεράστια βιομηχανία μεταπτυχιακών που ανθεί τα τελευταία στη χώρα μας.