Δημοφιλή τμήματα με λιγότερα από 10000 μόρια!

Στις Πανελλαδικές ΓΕΛ 2022 στα παρακάτω 27 τμήματα  το ποσοστό των επιτυχόντων που είχε το τμήμα στις 3 πρώτες επιλογές ήταν πάνω από 75%!