Οργανόγραμμα Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς

Τροποποίηση του Οργανισμού Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς.

Το ΦΕΚ 20230100015