Το 44,5% των Ελλήνων ηλικίας 25-34 ετών έχουν πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Με 44,5% η Ελλάδα οριακά υπολείπεται του στόχου της ΕΕ μέχρι το 2030 να έχει πτυχίο τουλάχιστον το 45% ηλικίας 25-34. Τα μισά κράτη-μέλη τον έχουν επιτύχει, τα υψηλότερα ποσοστά είναι στην Ιρλανδία (61,6%) και στην Κύπρο (62,7%)

13 χώρες της ΕΕ έχουν ήδη επιτύχει τον στόχο του 2030

Τα στοιχεία δείχνουν ότι 13 χώρες της ΕΕ έχουν ήδη επιτύχει τον στόχο σε επίπεδο ΕΕ για το 2030: Ιρλανδία (63% του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 25-34 ετών), Κύπρος (62%), Λουξεμβούργο (60%), Λιθουανία (57%), Ολλανδία (55 %), Σουηδία (54%), Ισπανία και Γαλλία (και οι δύο 52%), Βέλγιο (50%), Δανία (49%), Μάλτα και Πολωνία (και οι δύο 46%) και Λετονία (45%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στη Ρουμανία (23%), στην Ουγγαρία (29%) και στην Ιταλία (31%).