Το ΕΜΠ περιφρονεί την Εσωτερική Αξιολόγηση!

Η Εσωτερική Αξιολόγηση (ΕΑ)  είναι πολύ χρήσιμη γιατί μας πληροφορεί  για τα βασικά στοιχεία λειτουργίας ενός Τμήματος. Τα Τμήματα του ΕΜΠ ΔΥΣΤΥΧΩΣ έχουν πολλά χρονιά να δημοσιεύσουν.  Αντίθετα στο Πανεπιστήμιο Πατρών υπάρχουν ΕΑ και το έτος 2023 για κάποια Τμήματα!

Αναλυτικά :

Πολιτικών Μηχανικών
https://www.civil.ntua.gr/

Μηχανολόγων Μηχανικών 

http://www.mech.ntua.gr/gr/school/reports

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης για το διάστημα 01-09-2015 έως 31-08-2018

– Ετήσια Έκθεση προς ΜΟΔΙΠ ΕΜΠ για το διάστημα 01-09-2018 έως 31-08-2019

– Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης για το διάστημα 01-09-2012 έως 31-08-2015

– Έκθεση Ακαδημαϊκού Απολογισμού Έτους 2009

– Ανεπεξέργαστα στοιχεία για τις σπουδές που θα περιλαμβάνει η προσεχής Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

http://www.mech.ntua.gr/files/reports/EEA-2015-2018.pdf

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

Χημικών Μηχανικών 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολής Χημικών Μηχανικών 2017-2018

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 

Ετήσια Απογραφική Έκθεση ΤΑΤΜ/ΑΠΘ (2012-2013)

Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών  [ δεν υπάρχει]

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών  

EEC_NAME-NTUA_2012_FINAL_f_16-05-2012 [2012]

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ακ. ετών 2015/2016 – 2019/2020