Σχόλια του καθηγητή του ΟΠΑ κ. Διομήδη Σπινέλλη για τα Θέματα Πληροφορικής Πανελλαδικών 2024

Τα φετινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα Πληροφορικής Προσανατολισμού ήταν γενικά ενδιαφέροντα. Εξετάζουν αποτελεσματικά βασικές γνώσεις πληροφορικής και αλγοριθμική σκέψη. Όμως, το θέμα Α2 έχει σοβαρά περιθώρια βελτίωσης, ενώ παράλληλα ο προγραμματισμός θα μπορούσε να διδάσκεται καλύτερα.

Ας δούμε λοιπόν το θέμα Α2 με βάση τις απαντήσεις που κυκλοφορούν από τα φροντιστήρια. Ξεκαθαρίζω ότι η άποψή μου δεν σημαίνει ότι το θέμα Α2 δεν πρέπει να αξιολογηθεί. Υποθέτω όσες και όσοι είχαν διαβάσει ήξεραν τι έπρεπε να γράψουν, έστω και αν αυτό δεν ήταν απολύτως σωστό. Φαντάζομαι ότι τα προβλήματα που αναφέρω ξεκινούν από την ύλη και το εγχειρίδιο.

1. Κακώς χρησιμοποιείται η ίδια λέξη, «λάθος», για δυο πολύ διαφορετικές έννοιες: το ελάττωμα (defect) στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος και την αστοχία ή βλάβη (failure) κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

2. Η «παράλειψη δήλωσης μεταβλητής» δεν είναι «συντακτικό λάθος», αλλά σημασιολογικό ελάττωμα, αφού ο πηγαίος κώδικας θα περάσει χωρίς πρόβλημα από τη συντακτική ανάλυση. Το συντακτικό μιας γλώσσας προγραμματισμού συνήθως αναφέρεται γενικώς σε αναγνωριστικά (identifiers) και όχι σε ονόματα μεταβλητών που μπορεί να έχουν ή να μην έχουν οριστεί.

3. Η «εξαγωγή λανθασμένου αποτελέσματος» μπορεί να οφείλεται σε «λογικό λάθος» και, φυσικά, είναι και «λάθος κατά την εκτέλεση».

4. Η «διαίρεση με το μηδέν» μπορεί να προκληθεί από «λογικό λάθος» (αλλά και από ελαττωματικά δεδομένα) και, μπορεί (αλλά όχι απαραίτητα) να εμφανιστεί ως «λάθος κατά την εκτέλεση». Για παράδειγμα, η εντολή «if (false) k = 1 / 0;» περιέχει το λογικό ελάττωμα της διαίρεσης με το μηδέν, αλλά αυτό δεν θα παρουσιαστεί ποτέ ως αστοχία κατά την εκτέλεση.

Κατά τα άλλα, η «καταχώριση από τον χρήστη γράμματος σε ακέραια μεταβλητή», όντως σε κάποιες γλώσσες μπορεί να οδηγήσει σε «λάθος κατά την εκτέλεση» και το «Όνομα μεταβλητής: 3Α» όντως θα οδηγήσει σε «συντακτικό λάθος» επειδή δεν υπάρχει συντακτικός κανόνας για την παράθεση των λεκτικών μονάδων «3» και «Α».

Τέλος μερικές παρατηρήσεις για τα θέματα προγραμματισμού σε ΓΛΩΣΣΑ. Αφορούν κυρίως την ύλη και ελάχιστα τα συγκεκριμένα θέματα.

1. H υιοθέτηση της γλώσσας προγραμματισμού ΓΛΩΣΣΑ στερεί από τους μαθητές και τις μαθήτριες τη δυνατότητα να πειραματιστούν στην πράξη με σύγχρονες και ενδιαφέρουσες εφαρμογές (γραφικά, μηχανική μάθηση, αισθητήρες, ενεργοποιητές), όπως π.χ. θα μπορούσαν με Python.

2. Η σύνταξη της ΓΛΩΣΣΑΣ με κεφαλαία γράμματα π.χ. «ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ» είναι δυσανάγνωστο και ακαλαίσθητο απομεινάρι των γλωσσών FORTRAN και COBOL της δεκαετίας του 1970.

3. Η χρήση δεικτών πινάκων που ξεκινούν από το 1 είναι προβληματική από μαθηματική άποψη και ασύμφωνη με σχεδόν όλες τις σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού.

4. Είναι κρίμα να μη ζητείται από τους μαθητές και τις μαθήτριες να γράφουν δοκιμές μονάδας (unit tests) για τον κώδικα που αναπτύσσουν, όπως είναι η σύγχρονη πρακτική. Αυτό π.χ. θα μπορούσε να γίνει στο θέμα Β3.β.

5. Οι απαντήσεις των φροντιστηρίων στα θέματα Γ και Δ, εμφανίζουν μακροσκελέστατες δομικές μονάδες με ελάχιστα σχόλια και ακατανόητα ονόματα μεταβλητών. Κακώς δεν διδάσκονται και δεν ενθαρρύνονται οι μαθητές και οι μαθήτριες να γράφουν αρθρωτό και κατανοητό κώδικα, όπως είναι η σύγχρονη πρακτική.

Αν εξεταστήκατε φέτος στην Πανελλαδικές Εξετάσεις σας εύχομαι καλή επιτυχία! Σκεφτείτε να δηλώσετε Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε από κοντά του χρόνου στο Athens University of Economics and Business – Οικονομικό Παν. Αθηνών.