ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) [122]

Μέχρι το 2018 ήταν ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) από το 2019 είναι ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Κωδικός : 122
Ίδρυμα: ΠΙ
Site: http://phedps.uoi.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 10.01
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 35 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 20 - ΛΑΤ: 20
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 14274
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 9931
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 240
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 240
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 216
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 232
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 159
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[0] [ΒΥ] Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Βρεφική και Προσχολική Ηλικία (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Παιδική ηλικία και εφηβεία (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία B: Αρχαία Σοφιστική (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Β': Φύση και Νόμος: Δικαιοσύνη και Ισότητα (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Γ': Αρχαίοι Κυνικοί Φιλόσοφοι (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Γ: Σωκρατική Φιλοσοφία και Ελάσσονες Σωκρατικοί (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Αρχαία Ελληνική φιλοσοφία Δ': Πλατωνος Ευθύδημος (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Δ΄: Η Πολιτική Φιλοσοφία του Πλάτωνα (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία: Εισαγωγή στην Πολιτική Φιλοσοφία του Αριστοτέλη (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Γερμανικά Ι (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Γερμανικά ΙV (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Γερμανικά ΙΙ (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Γερμανικά ΙΙΙ (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Γνωστική Ψυχολογία Ι (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Φιλοσοφία: Σχεσιακή προσέγγιση της Φιλοσοφίας (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Κριτική Αναπτυξιακή Ψυχολογία (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ψυχολογία (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Εκπαίδευση και Ταυτότητες Φύλου (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Εκπαιδευτική Ιστοριογραφία 1973-2012 (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός 1900-1940 (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Ι:Εισαγωγή στην παθολογία του σχολείου (Μάθηση, Συμπεριφορά) (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Εξελικτική Ψυχοπαθολογία ΙΙ:Αυτισμός: Σύγχρονη Ψυχολογική Θεώρηση (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Εφαρμογές Ανάλυσης Λόγου στην Κοινωνική Ψυχολογία (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Εφαρμογές Στατιστικής Ι (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Εφαρμογές Στατιστικής ΙΙ (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Η Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα:1834-1976 (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Η συναισθηματική εμπειρία της μάθησης και της διδασκαλίας (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Θέματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Ι (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Θέματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ΙΙ: Ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Θέματα ψυχολογίας της μάθησης (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Θεωρίες Ανάλυσης Λόγου στην Κοινωνική Ψυχολογία (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Θεωρίες Εκπαιδευτικών Οργανισμών: Εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση της εκπαίδευσης (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Θεωρίες κινήτρων (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Θεωρίες Κοινωνικοποίησης και Αγωγής (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Θεωρίες Μάθησης (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Θεωρίες Προσωπικότητας (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Κλινική Ψυχολογία Ι: Προσανατολισμοί (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Κλινική Ψυχολογία ΙΙ: Στοιχεία Διαγνωστικής (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Κλινική Ψυχολογία ΙΙΙ: Ηθική και δεοντολογία στην Ψυχοθεραπευτική Πράξη (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία: Επινοώντας "Αντίδοτα" στο σημερινό κόσμο (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία: Η "Ιστορική Αίσθηση" των κειμένων και των μελετητών/τριών της (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Κοινωνική Ψυχολογία Ι (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Κοινωνική ψυχολογία ΙΙ (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Κοινωνιολογία του Πανεπιστημίου (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Κοινωνιολογία του σχολείου (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Κυβερνοψυχολογία Ι (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην ψυχολογική έρευνα (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: Γνωσιολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα στη φιλοσοφία του Μπερξον (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: Διαλεκτική Λογική (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: Η αισθητική του περιβάλλοντος (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Νεότερη Φιλοσοφία: Ερμηνεία της "πρώτης εισαγωγής" στην κριτική της κριτικής δύναμης του Immanuel Kant (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Νεότερη Φιλοσοφία: Όψιμος Γερμανικός Διαφωτισμός: τι είναι Διαφωτισμός; (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Παιδαγωγικά συμπεράσματα θεωριών κινήτρων (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Παιδαγωγικά συμπεράσματα θεωριών μάθησης (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Παιδαγωγικές ιδέες και εκπαίδευση (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στην Παιδαγωγική Έρευνα: μια εισαγωγή (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Πολιτική και Ανώτατη Εκπαίδευση (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Πολιτισμικές προσεγγίσεις στη μελέτη της εκπαίδευσης Ι (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Πολιτισμικές προσεγγίσεις στη μελέτη της εκπαίδευσης ΙΙ (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Στατιστική Ι (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Στατιστική ΙΙ (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Σύγχρονη Φιλοσοφία: Η Γνωσιοθεωρία του Jürgen Habermas (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Σχολείο και Έθνος 1821-2012 (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Σχολική Ζωή: Η κοινωνική κατασκευή του νοήματος(2012-2013)
[0] [ΒΥ] Σχολική Ψυχολογία Ι: Προβλήματα Συμπεριφοράς του παιδιού και του εφήβου στο σχολικό περιβάλλον (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Σχολική Ψυχολογία ΙΙ: Δυσλεξία σε παιδιά και εφήβους (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Το γλωσσικό μάθημα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Φεμινιστικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Φιλοσοφία της Επιστήμης- Επιστημολογία: Οι "Αιρετικοί" της Επιστημολογίας: William James, Stephen Toulmin, Paul Feyerabend (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Φιλοσοφία της Επιστήμης-Επιστημολογία: Η Επιστημολογία της Αναλυτικής Φιλοσοφίας και του Λογικού Θετικισμού (2012-2013)
[0] [ΒΥ] Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών: Κανονιστικότητα και Πολιτική Φιλοσοφία: Η Καντιανή Πολιτική Φιλοσοφία και η φιλελεύθερη "Θεωρία της Δικαιοσύνης" του John Rawls (2012-2013)
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=5
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
120 -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1 13.62 12330 -1090 150 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1010 -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 1 12.49 12225 -220 126 0 4 0 εδώ Inf Math OS
122 -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 1 9.65 9931 312 240 0 4 0 εδώ Inf Math OS
138 -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΚΡΗ 1 9.08 9170 35 130 0 4 0 εδώ Inf Math OS
102 -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 1 9.08 8920 -1300 172 2 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 818 2 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 3410 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας − Αρχαιολογίας − Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Πελοποννήσου) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Φιλοσοφίας ή  Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ/  ΦΕΚ 4/20.2.2023/τ.ΑΣΕΠ,  υποβλήθηκαν συνολικά 115.696 αιτήσεις.

2023 Οι προτιμήσεις ανά ΠΕ

Πρωταθλητές οι Φιλόλογοι (ΠΕ02) με 35.2017 δηλώσεις !!! ακολουθούν ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Τελαυταία τροποποίηση 10 Δεκεμβρίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 28 Σεπτεμβρίου, 2017