ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ)
Κωδικός : 1248
Ίδρυμα: ΠΙ
Επ. Πεδίο/α: 1,2,3,4
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : #
ΕΒΕT (2023) :
Ειδικό Μάθημα (EM) :
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 2
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: https://music.uoi.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

ΠΡΩΗΝ [ΤΕΙ][1,2,3,4,5] Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα)

http://tlpm.teiep.gr/

στο site του τμήματος αναφέρεται:

Το Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, που εντάσσεται στη Σχολή Mουσικής Tεχνολογίας του TEI Hπείρου και έχει έδρα την Άρτα, ιδρύθηκε το 1999 (ΠΔ 200/6-9-1999) και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2000–01. Μελετά την πρωτοτυπία, την πολυπλοκότητα και την ιδιαιτερότητα της γλώσσας των λαϊκών μουσικών παραδόσεων, θεμελιώνοντας πάνω της ένα πρωτότυπο παιδαγωγικό σύστημα μουσικής εκπαίδευσης.

Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος.

Δείτε τα διαφημιστικά σποτ με τους σπουδαστές του τμήματος:

movie movie movie

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλους τους τομείς που αφορούν στο οικείο γνωστικό αντικείμενο. Πιστοποιήθηκε από το ΙΤΕ (3304/21.12.00) και έκτοτε αναμορφώνεται συστηματικά. Η πρωτοτυπία του έγκειται στο ότι υπηρετεί έναν επιστημονικό – ερευνητικό τομέα που δεν είχε ως τώρα αυτόνομη υπόσταση μέσα στο ακαδημαϊκό πλαίσιο και επομένως δεν ήταν δυνατόν να οργανωθεί μόνο με βάση την πεπατημένη οδό. Η γνώση που το ΤΛΠΜ καλείται να μεταδώσει δεν είναι γνώση κωδικοποιημένη και προσβάσιμη με τους συνήθεις ακαδημαϊκούς τρόπους. Είναι γνώση προφορική, διαρκώς μεταλλασσόμενη, και σε φυσικές συνθήκες μεταδιδόμενη με τρόπο βιωματικό μάλλον παρά λογικό. Γι’ αυτό και το πρόγραμμα σπουδών του ΤΛΠΜ συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική οργανοχρησίας, δίχως ωστόσο να διεκδικεί την συστηματοποίηση της μελέτης του μουσικού υλικού με λογικές μουσικής ακαδημίας. Προτεραιότητα δίνεται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην ερευνητική προσέγγιση και την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στους διαθεματικούς άξονες, που αναδεικνύουν το μουσικό φαινόμενο ως συνολικό κοινωνικό φαινόμενο. Η λειτουργική διάρθρωση διαφόρων μορφών μαθήματος (θεωρία, άσκηση, εργαστήριο) επιτρέπει την βέλτιστη οργάνωση της εκπαιδευτικής πρακτικής, για την πραγμάτωση των ως άνω στόχων.

Ας σημειωθεί ότι για την υλοποίηση του προγράμματος επιστρατεύτηκαν σε ρόλο διδάσκοντα ενεργοί μουσικοί, των οποίων η θεσμική ένταξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έγινε με την πρωτότυπη διατύπωση νομοθετικού πλαισίου για την νέα κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡΔΙΠ), που προέκυψε με πρωτοβουλία του ΤΛΠΜ.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ενεκρίθησαν από το ΥΠΕΠΘ την πρώτη χρονιά της λειτουργίας του Τμήματος (ΠΔ 119/19-5-2003).

Σήμερα φιλοξενείται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στο campus των Κωστακιών Άρτας και διαθέτει μια πλειάδα εργαστηρίων μουσικής, οργανωμένο εργαστήριο μουσικής πληροφορικής, αυτόνομο οργανοποιείο, καθώς και πλήρως εξοπλισμένο studio ηχογράφησης.

Η Κεντρική βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και το Αρχείο Μουσικής που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Τμήματος φιλοξενούν πλούσιο έντυπο και ηχητικό υλικό τεκμηρίωσης των γνωστικών πεδίων που αυτό θεραπεύει.

Το Τμήμα δρομολόγησε νωρίς έναν γόνιμο διάλογο με την επιστημονική κοινότητα. Συνέδρια, ημερίδες, κύκλοι σεμιναρίων και εκδόσεις απέκτησαν έκτοτε υπόσταση θεσμική, με την υποστήριξη του Προγράμματος Αναμόρφωσης ΠΠΣ. Αξιόλογη είναι επίσης η δράση του Τμήματος σε επίπεδο μουσικών παραγωγών (κύκλος Ανοιχτών Πυλών, συναυλίες, happenings, ραδιοφωνικές εκπομπές κλπ.).