ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Κωδικός : 1430
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Επ. Πεδίο/α: 4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.8
ΕΒΕ (2022) : 8.36
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://accfin.uth.gr/
Μαθήματα για πτυχίο : 44
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/411872/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2022 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Πορτιμήσεις Επιτυχόντων 2022 : Εδώ
Συνολικές Πορτιμήσεις Υποψηφίων 2022 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 27 - ΜΑΘ: 27 - ΠΛΗ: 23 - ΟΙΚ: 23
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[2] [ΒΥ] Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
[8] [ΒΥ] Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Αποτίμηση Εταιρειών
[2] [ΒΥ] Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων
[1] [ΒΥ] Αστικό Δίκαιο
[8] [ΒΥ] Διαχείριση Κινδύνου
[4] [ΒΥ] Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ι
[5] [ΒΥ] Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΙΙ
[7] [ΒΥ] Διεθνής Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
[6] [ΒΥ] Διοικητική Λογιστική
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική
[8] [ΒΥ] Ελεγκτική: Εξωτερικός Έλεγχος
[7] [ΒΥ] Ελεγκτική: Εσωτερικός Έλεγχος
[4] [ΒΥ] Θεωρία Χαρτοφυλακίου – Ανάλυση Επενδύσεων
[3] [ΒΥ] Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους
[4] [ΒΥ] Λογιστική Εταιρειών
[2] [ΒΥ] Μακροοικονομική Ανάλυση
[1] [ΒΥ] Μικροοικονομική Ανάλυση Ι
[3] [ΒΥ] Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ
[3] [ΒΥ] Νομισματική και Τραπεζική Οικονομική
[1] [ΒΥ] Ξένη γλώσσα
[2] [ΒΥ] Ξένη γλώσσα
[3] [ΒΥ] Ξένη γλώσσα
[4] [ΒΥ] Ξένη γλώσσα
[2] [ΒΥ] Οικονομικά Μαθηματικά
[3] [ΒΥ] Πληροφοριακά Συστήματα
[7] [ΒΥ] Προχωρημένη Λογιστική
[1] [ΒΥ] Στατιστική Ι
[3] [ΒΥ] Στατιστική ΙΙ
[6] [ΒΥ] Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και Τεχνική Ανάλυση
[5] [ΒΥ] Φορολογική Λογιστική Ι
[6] [ΒΥ] Φορολογική Λογιστική ΙΙ
[5] [ΒΥ] Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
[4] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Ι
[1] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
[2] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
[4] [ΒΥ] Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
[6] [ΒΕ] Αναλογιστική
[5] [ΒΕ] Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων
[7] [ΒΕ] Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς και Τραπεζών
[8] [ΒΕ] Διοικητική Οικονομική
[8] [ΒΕ] Ειδικά Θέματα Λογιστικής
[8] [ΒΕ] Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής
[8] [ΒΕ] Ειδικά Θέματα Ψηφιακής Οικονομίας
[8] [ΒΕ] Εισαγωγή στο Διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο
[6] [ΒΕ] Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο
[6] [ΒΕ] Εναλλακτικές Επενδύσεις
[5] [ΒΕ] Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
[6] [ΒΕ] Θεωρία Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
[7] [ΒΕ] Λογιστική Δημόσιου Τομέα
[5] [ΒΕ] Μεθοδολογία Έρευνας
[5] [ΒΕ] Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι
[6] [ΒΕ] Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ
[5] [ΒΕ] Οικονομική των Επιχειρήσεων
[6] [ΒΕ] Συστήματα Βάσεων Δεδομένων
[7] [ΒΕ] Υπολογιστική Χρηματοοικονομική
[7] [ΒΕ] Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας
[7] [ΒΕ] Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας
[5] [ΒΕ] Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων ΙΙ
---------------------------------

Το τμήμα είναι προέρχεται από το αντίστοιχο πρώην  ΤΕΙ

pp4.Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2021 sep4u

Untitled Document
Σύνολο=10
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2022 Ε.2023 Ε.2022 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
347 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 4 12.54 15695 204 204 0 4 0 εδώ Inf Math OS
155 -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 2,4 12.54 14350 190 190 0 4 0 εδώ Inf Math OS
337 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 4 12.54 14025 320 320 0 4 0 εδώ Inf Math OS
672 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΔΑ 4 11.50 12057 180 180 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1513 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 4 8.36 9135 190 190 0 4 0 εδώ Inf Math
1430 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4 8.36 8944 200 200 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1244 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 8.36 8375 200 200 0 4 0 εδώ Inf Math
1604 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙΠΑΕ 4 8.36 8295 250 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1654 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΜΕΠΑ 4 8.36 8150 200 200 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1545 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 4 8.36 7800 300 300 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 2234 2234 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 7895 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2022 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2020
ΟΜΑΔΑ Ι
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΒΑΛΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑ

Σκοπός
Το Τμήμα σκοπό έχει την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στους τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Οι γνώσεις που παρέχονται αναφέρονται άμεσα στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της δυνατότητας λήψης αποφάσεων στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη στελέχωση των oικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών και ασφαλιστικών εταιρειών. Η σύγχρονη επιστημονική τους κατάρτιση καθώς και οι αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες που αποκτούν κατά τη φοίτησή τους στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής τους δίνουν τη δυνατότητα μεταξύ άλλων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ταχύτατα μεταβαλλόμενων συνθηκών, στις σύγχρονες διεθνείς αγορές κεφαλαίων, να εκπονούν υψηλής ποιότητος χρηματοοικονομικές μελέτες, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά μεγάλα χαρτοφυλάκια, χρησιμοποιώντας σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολύπλοκων διαδικασιών ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων . Επίσης, οι πτυχιούχοι αποκτούν την επιστημονική υποδομή που θα τους επιτρέψει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και την ενασχόλησή τους με την επιστημονική έρευνα. Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ09.