Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) (151)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Κωδικός : 151
Ίδρυμα: ΠΑΚΡΗ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2023) : 14.13
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.psychology.uoc.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 35 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 20 - ΛΑΤ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Βρεφική & Νηπιακή Ηλικία
[3] [ΒΥ] Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ:Παιδική & Εφηβική Ηλικία
[4] [ΒΥ] Βιοψυχολογία Ψυχικών Διαταραχών
[1] [ΒΥ] Γνωστική Ψυχολογία Ι: Μάθηση, Γλώσσα, Σκέψη
[3] [ΒΥ] Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ: Οπτική, Αντίληψη, Προσοχή
[4] [ΒΥ] Γνωστική Ψυχολογία ΙΙΙ: Μνήμη, Κατηγοριοποίηση
[5] [ΒΥ] Δεοντολογία της Ψυχολογίας
[4] [ΒΥ] Εγκληματολογία
[5] [ΒΥ] Εγκληματολογική Ψυχολογία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Νευροβιολογία-Γενετική
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
[2] [ΒΥ] Εκπαιδευτική Ψυχολογία
[2] [ΒΥ] Επιστημολογία της Ψυχολογίας
[6] [ΒΥ] Εργ.: Κλινική Νευροψυχολογική Αξιολόγηση Ενηλίκων: Νοημοσύνη και Γλωσσικές Λειτουργίες
[6] [ΒΥ] Εργ.:Στατιστική με τη Χρήση του SPSS
[6] [ΒΥ] Εργ: Αξιολόγηση Επιτελικών Λειτουργιών, Συγκέντρωσης και Προσοχής σε Παιδιά
[6] [ΒΥ] Εργ: Βασικές Τεχνικές & Μέθοδοι Έρευνας του Εγκεφάλου και της Συμπεριφοράς
[6] [ΒΥ] Εργ: Δημιουργία και Αξιολόγηση των Ψυχομετρικών Χαρακτηριστικών ενός Ψυχολογικού Εργαλείου
[6] [ΒΥ] Εργ: Εκμάθηση Συμβουλευτικών Δεξιοτήτων
[5] [ΒΥ] Εργ: Εργαστηριακές Ασκήσεις στη Μνήμη και την Αντίληψη
[6] [ΒΥ] Εργ: Ερευνητικές και Παρεμβατικές Προεκτάσεις της Ψυχολογίας της Υγείας
[5] [ΒΥ] Εργ: Θεραπευτικές Τεχνικές για Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές
[5] [ΒΥ] Εργ: Κλινική Νευροψυχολογική Αξιολόγηση Παιδιών: Ειδικές Δεξιότητες & Νοημοσύνη
[6] [ΒΥ] Εργ: Κοινωνιοψυχολογικές Προσεγγίσεις του Συναισθήματος
[5] [ΒΥ] Εργ: Προβολικές Δοκιμασίες:Το Τεστ των Κηλίδων Μελάνης(Rorschach)-Ανάλυση Κλινικών Περιπτώσεων
[6] [ΒΥ] Εργ: Σχιζοφρένεια:Θετικά & Αρνητικά Συμπτώματα
[5] [ΒΥ] Εργ: Ψυχομετρική Εκτίμηση Επιτελικών Λειτουργιών και Μνήμης Ενηλίκων:Κλινικές Εφαρμογές
[5] [ΒΥ] Εργ: Ψυχομετρική Εκτίμηση Επιτελικών Λειτουργιών, Προσοχής & Μνήμης στην Σχολική Ηλικία
[6] [ΒΥ] Εργαστηριακές Ασκήσεις στη Γλώσσα
[6] [ΒΥ] Θέματα Ανάπτυξης του Παιδιού: Γονεϊκή Σχέση
[1] [ΒΥ] Ιστορία της Ψυχολογίας
[5] [ΒΥ] Κλινική Νευροψυχολογία
[6] [ΒΥ] Κλινική Νευροψυχολογία Νευροψυχιατρικών Διαταραχών
[2] [ΒΥ] Κοινωνική Ψυχολογία Ι: Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία
[3] [ΒΥ] Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ: Κοινωνική Πειραματική Ψυχολογία
[6] [ΒΥ] Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙΙ: Εφαρμοσμένη Κοινωνική Ψυχολογία
[3] [ΒΥ] Κοινωνική Ψυχολογία των Διαπροσωπικών Σχέσεων
[3] [ΒΥ] Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες ΙΙ
[1] [ΒΥ] Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι
[6] [ΒΥ] Νευροψυχολογία
[6] [ΒΥ] Νευροψυχοφαρμακολογία
[6] [ΒΥ] Οργανωτική Ψυχολογία
[6] [ΒΥ] Πολιτισμική Ιστορική Ψυχολογία
[6] [ΒΥ] Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον.
[2] [ΒΥ] Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές
[6] [ΒΥ] Σεμ.: Γνωστική Πειραματική Ψυχολογία
[5] [ΒΥ] Σεμ.: Ειδικά Θέματα Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας Βρεφών & Παιδιών
[6] [ΒΥ] Σεμ: Ζητήματα Σωφρονιστικής Ψυχολογίας
[6] [ΒΥ] Σεμ: Θετική Οργανωσιακή Συμπεριφορά
[5] [ΒΥ] Σεμ: Κλινική Νευροψυχολογία της Σχιζοφρένειας και της Διπολικής Διαταραχής
[6] [ΒΥ] Σεμ: Ο Ρόλος των Οπτικών Πλανών στην Αντίληψη
[6] [ΒΥ] Σεμ: Πόνος (Σωματικός-Ψυχικός):Ψυχαναλυτική Προσέγγιση
[6] [ΒΥ] Σεμ: Στρες:Σχέσεις Νευρικού-Ενδοκρινικού-Ανοσοποιητικού Συστήματος
[5] [ΒΥ] Σεμ: Τεχνικές Συνέντευξης Ανηλίκων Μαρτύρων/Θυμάτων Κακοποίησης από Φορεις του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης
[2] [ΒΥ] Στατιστική Ι
[3] [ΒΥ] Στατιστική ΙΙ
[1] [ΒΥ] Συγκριτική Ψυχολογία
[5] [ΒΥ] Συμβουλευτική Γονέων
[4] [ΒΥ] Συμβουλευτική Ψυχολογία
[4] [ΒΥ] Σχολική Ψυχολογία Ι: Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία
[5] [ΒΥ] Σχολική Ψυχολογία ΙΙ: Ανάπτυξη & Διαταραχές Δεξιοτήτων Γραπτού Λόγου
[5] [ΒΥ] Σχολικός Εκφοβισμός & Θυματοποίηση
[3] [ΒΥ] Φυσιολογία Συμπεριφοράς Ι: Βασικές Αρχές & Αισθητικά Συστήματα
[4] [ΒΥ] Φυσιολογία Συμπεριφοράς ΙΙ: Κινητικά & Ρυθμιστικά Συστήματα
[7] [ΒΥ] Ψυχοθεραπευτικές Διαδικασίες
[5] [ΒΥ] Ψυχολογία Εργασίας
[4] [ΒΥ] Ψυχολογία Μέσης και Τρίτης Ηλικίας
[2] [ΒΥ] Ψυχολογία των Συναισθημάτων
[5] [ΒΥ] Ψυχολογία Υγείας
[6] [ΒΥ] Ψυχολογία Υγείας: Κλινικές Εφαρμογές
[3] [ΒΥ] Ψυχομετρία Ι: Βασικές Αρχές Μέτρησης & Κατασκευής Ψυχολογικών Εργαλείων
[6] [ΒΥ] Ψυχομετρία ΙΙ: Βασικές Αρχές & Πρακτική Εφαρμογή της Ψυχολογικής Αξιολόγησης
[5] [ΒΥ] Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων
[4] [ΒΥ] Ψυχοπαθολογία Παιδιών & Εφήβων
[5] [ΒΥ] Ψυχοσωματικές & Σωματόμορφες Διαταραχές
[5] [ΒΥ] Ψυχοφαρμακολογία του Εθισμού
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=6
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
171 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 11.35 17845 425 169 0 4 0 εδώ Inf Math OS
172 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 1 13.62 17565 580 180 0 4 0 εδώ Inf Math OS
170 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ 1 11.35 17520 350 141 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1251 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 1 11.35 17215 590 105 0 4 0 εδώ Inf Math OS
151 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΚΡΗ 1 13.62 16770 865 191 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1550 -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΔΜ 1 11.35 16260 1075 150 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 936 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 1585 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2022
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
το τμήμα Ψυχολογίας της ΦΛΩΡΙΝΑΣ είναι ΜΗ αντίστοιχο

ppt.psyxologias

Στα αποτελέσματα της Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000 έρευνας : «Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που δημοσιεύτηκε το 2008 αναφέρεται:
Ψυχολογία
Η ψυχολογία αποτελεί έναν πλήρως γυναικοκρατούμενο επιστημονικό κλάδο σπουδών. Οι γυναίκες αποτελούσαν 87% των αποφοίτων των ετών 1998-2000. Ο κλάδος ανήκει σ’ αυτούς με μεσαίο εκπαιδευτικό επίπεδο και οικογενειακό εισόδημα γονέων των φοιτητών και σχετικά μικρή καθυστέρηση των τελευταίων ως προς την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών. Αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του κλάδου είναι η ισχυρή προτίμηση των φοιτητών του για το Τμήμα σπουδών πριν από την είσοδο στο πανεπιστήμιο, το πολύ υψηλό ποσοστό αριστούχων και το τεράστιο ποσοστό αποφοίτων που πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές και το οποίο είναι το δεύτερο υψηλότερο μεταξύ όλων των επιστημονικών κλάδων σπουδών. Συγκεκριμένα, 5-7 έτη μετά την αποφοίτηση, δύο στους τρεις πτυχιούχους ψυχολογίας έχουν πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές. Πέντε έως επτά έτη μετά την αποφοίτηση, το ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων ψυχολογίας βρίσκεται κοντά στον γενικό μέσο όρο, ενώ η συντριπτική πλειονότητα τους έχει αποκτήσει εμπειρία σημαντικής απασχόλησης. Ο κλάδος έχει υψηλότερα του μέσου όρου ποσοστά απασχόλησης στον δημόσιο τομέα και αυτοαπασχόλησης μεταξύ των αποφοίτων και χαμηλότερες από τον μέσο όρο αποδοχές μισθωτών. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν των απασχολούμενων αποφοίτων δηλώνει ότι έχει θετικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
Ο βαθμός και η ποιότητα επαγγελματικής ένταξης των πτυχιούχων 5-7 έτη μετά την αποφοίτηση υπερκαθορίζονται από τις ευκαιρίες απορρόφησης και τους όρους απασχόλησης στους κλάδους της υγείας και κοινωνικής μέριμνας και της εκπαίδευσης, όπου απασχολούνται 78% των πτυχιούχων ψυχολογίας των ετών 1998-2000. Η ετεροαπασχόληση στον κλάδο είναι σχετικά περιορισμένη. Ανέρχεται σε 9%του συνόλου των απασχολουμένων (επαγγελματική κατανομή) και σε 20% των μισθωτών και συμβασιούχων έργου (αναντιστοιχία αντικειμένου εργασίας-σπουδών).

Το Επάγγελμα του Ψυχολόγου

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα:
Απαιτείται η Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, για την «καθ’ οιονδήποτε τρόπο» άσκησή του. Διαφορετικώς, ασκείται παρανόμως, από «αναρμόδια ή ατελώς μορφωμένα άτομα».
«Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι’ αυτό, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους».
Με βάση τις διατάξεις τής κειμένης νομοθεσίας [Νόμος 991/1979, Φ.Ε.Κ. 278, τ. Α΄, 20.12.1979, «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2646/1998, Φ.Ε.Κ. 236, τ. Α΄, 20.10.1998, «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»], προσδιορίζεται ρητώς ότι: «Για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου απαιτείται ο ενδιαφερόμενος»: «Να έχει πτυχίο σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας».
Πτυχίο σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας στην Ελλάδα παρέχουν τα:
• Τμήμα Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Κρήτης
• Τμήμα Ψυχολογίας τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
• Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
• Πρόγραμμα Ψυχολογίας τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών].

ΑΠΟΦΑΣΗ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τμήμα Δ΄. Αριθμός Απόφασης: 4026/2008/31.12.2008. που αφορά τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου:
http://www.psy.gr/first.php?mid=14&subid=15&ssid=5&id=13718
http://www.gpsa.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=9
Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Ψυχολογίας
http://psychology.gr.tripod.com/psychologist.htm

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΕΑ/2019

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/25-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υποβλήθηκαν συνολικά 9.916 αιτήσεις.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 9.989 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ