Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΑ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Κωδικός : 392
Ίδρυμα: ΠΔΑ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.11
ΕΒΕT (2023) : 13.70
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://mech.uniwa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 28 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 27
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Το Τμήμα

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί την εξέλιξη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., του παλαιότερου και μεγαλύτερου Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της χώρας σε επίπεδο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές & ερευνητικές δραστηριότητες και άριστη έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Στο Τμήμα φοιτούν σήμερα περίπου 2.000 σπουδαστές και απασχολούνται 27 μέλη ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, τόσο στα κλασσικά όσο και στα διαρκώς εξελισσόμενα νέα πεδία στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού, συνδυάζοντας την αιχμή της έρευνας και τεχνολογίας με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο Μηχανολόγος Μηχανικός είναι σε θέση να δημιουργεί τεχνικά συστήματα μέσω κατάλληλης επίλυσης προβλημάτων με αντικρουόμενες απαιτήσεις και προδιαγραφές, δημιουργώντας αποδοτικές λύσεις μέσα από τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή ευρέος φάσματος μηχανολογικών προϊόντων.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος είναι τετραετές, οργανώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 240 μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS. Με την ολοκλήρωση του ΠΠΣ απονέμεται πτυχίο του Επιπέδου 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Στα γνωστικά αντικείμενα του Μηχανολόγου αναφέρονται ενδεικτικά εκείνα της Μηχανικής, των Στοιχείων Μηχανών, του Σχεδιασμού Μηχανολογικών Κατασκευών, των Κατεργασιών Αφαίρεσης Υλικού (Κοπής), των Τεχνολογιών Προσθετικής Κατασκευής-Τρισδιάστατης Εκτύπωσης, της Αεροδυναμικής, της Τεχνολογίας Υλικών, της Μετάδοσης Θερμότητας, της Μηχανικής Ρευστών, των Θερμικών και Ρευστοδυναμικών Μηχανών, της Αξιοποίησης των Ήπιων Μορφών Ενέργειας, της Προστασίας Περιβάλλοντος, της Θέρμανσης-Ψύξης-Κλιματισμού, της Τεχνολογίας Μετρήσεων, της Οικονομικοτεχνικής Αξιολόγησης Επενδύσεων.

Το νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Καθιερώνεται ενιαίος κύκλος σπουδών και ενιαίος τίτλος Μηχανολόγου Μηχανικού για το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος. Σε καθένα από τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα προσφέρονται έξι μαθήματα Γενικής ή Ειδικής Υποδομής. Από το 5ο εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να διαμορφώσουν το γνωστικό τους πεδίο ανάλογα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις εξειδίκευσης, επιλέγοντας δύο (2) από συνολικά τέσσερα (4) προσφερόμενα μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ) ανά εξάμηνο, από τον Ενεργειακό και ΚατασκευαστικόΤομέα του Τμήματος.
  • Προσφέρονται σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα και ενσωματώνονται νέες εκπαιδευτικές τεχνικές σε υφιστάμενα παραδοσιακά μαθήματα.
  • Ενδυναμώνεται η συνεργασία μεταξύ των μελών του Τμήματος, με την εισαγωγή και καθιέρωση μαθημάτων, τα οποία θα υποστηρίζονται από ομάδα (κατά κανόνα τριμελή) διδασκόντων, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνθεση γνώσεων και επιστημονικών προσεγγίσεων, η υποστήριξη παιδαγωγικά της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας και η αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση των φοιτητών.
  • Αξιοποιείται η Εργαστηριακή υποδομή του Τμήματος καθώς και η επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της έρευνας των μελών του Τμήματος.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα λειτουργούν τρία καταξιωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών :
  1. MSc Advanced Industrial & Manufacturing Systems (Π.Μ.Σ. Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής) σε συνεργασία με το Kingston University London
  2. MSc in Energy (Π.Μ.Σ. στην Ενέργεια) σε συνεργασία με το Heriot-Watt University
  3. ΠΜΣ στις Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις (αυτόνομο)

Παρουσίαση ΜΜ ΑΠΘ 

Untitled Document
Σύνολο=4
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
392 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΔΑ 2 13.18 13620 531 140 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1523 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΕΛ 2 10.09 10500 50 155 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1619 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΠΑΕ 2 9.50 9850 930 129 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1659 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΜΕΠΑ 2 9.50 9800 485 120 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 544 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 3820 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3)
1]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -ΑΘΗΝΑ
2]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΕΡΡΕΣ
3]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ο αρμόδιος οργανισμός που χορηγεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτους των Πολυτεχνείων της Ελλάδος και ισότιμων σχολών χωρών του εξωτερικού. Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού χορηγείται μετά από εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τρεις φορές το χρόνο.
Το σύνολο των τακτικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου σήμερα είναι περίπου 108.242, που κατανέμονται ανάλογα με την ειδικότητα (αντλήθηκαν από τη σελίδα του ΤΕΕ 10/8/2023) :

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών (Νόμοι & ΠΔ)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99/2018: Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.το ΦΕΚ

fek_2014_176b.pdf

Μελέτες απορρόφησης

Μηχανικοί – Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Προβλήματα και προοπτικές
[πατήστε εδώ]

Μελέτη απορρόφησης του ΕΜΠ [2015]

EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010
EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010_ppt

Στη παραπάνω μελέτη η Ανεργία Μηχανικών ΤΕΕ αποτυπώθηκε με το παρακάτω διάγραμμα:

Μελέτη του ΕΜΠ για την ανεργία των Μηχανικών (2002-2010)