ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Κωδικός : 780
Ίδρυμα: ΑΠΘ
Site: http://www.theo.auth.gr/
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.42
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 25
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 11400
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 11400
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 50
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 50
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 45
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 46
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 44
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------