Archive for the ‘Αστυνομία’ Category

Στη σελίδα 34 του Μεσοπρόθεσμου αναφέρεται:
-Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για τα έτη 2013 και 2014 δεν θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις ένστολου προσωπικού, ενώ για τα έτη 2015 και 2016 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει στα επίπεδα του 2012 (580 κατ’ έτος).
-Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για τα έτη 2013 και 2014, προβλέφθηκε μείωση των προσλήψεων κατά 30% σε σχέση με αυτές του έτους 2012, ήτοι 819 άτομα.

το Μεσοπρόθεσμο

Υ.Γ Στις Στρατιωτικές Σχολές οι θέσεις το 2012 ήταν 1170 . Το 70% του 1170 είναι 819 άτομα. Αναλυτικά οι θέσεις το 2012 εδώ: stratos_theseis_2012

Καλοδήμος Δ.

[πατήστε εδώ]

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν το 2012  στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε πεντακόσιους (500) ενώ το 2011  ήταν εκατό (900)

Ο αριθμός των ιδιωτών  που θα εισαχθούν το 2012 στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται σε ογδόντα (80) ενώ το 2011  ήταν εκατό (100).

Για να δείτε την Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  πατήστε εδώ

Καλοδήμος Δ.

Σε γραπτές εξετάσεις θα υποβληθούν οι αστυφύλακες, οι υπαρχιφύλακες αλλά και οι αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα και επιθυμούν να προαχθούν
στον βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων.
Σύμφωνα με την προκήρυξη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι εξετάσεις για την προαγωγή 680 αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων θα διενεργηθούν
από 3/11 έως και 5/11/2012 στην Αθήνα και τη Βέροια. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) i) Εχουν συμπληρώσει τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων (31/12/2012) ή ii) είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και
έχουν συμπληρώσει δύο έτη από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων (31/12/2012) ή iii) έχουν ενταχθεί
στο αστυνομικό προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3686/2008 και έχουν συμπληρώσει ένα έτος μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης των εξετάσεων, δηλαδή οι εντασσόμενοι πριν από τις 21/5/2011 ή iv) προέρχονται από ειδικούς φρουρούς ή συνοριακούς
φύλακες στους οποίους απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν από την ένταξή τους και εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με τον βαθμό του υπαρχιφύλακα (δεν απαιτείται χρόνος υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 3686/2008), β) δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρί-
ου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων (31/12/2012). Επομένως,  στις παρούσες εξετάσεις δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από 1/1/1968 και μεταγενέστερα, γ) είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής, δ) έχουν ευμενή πρόταση
των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα και διαγωγή. Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις πρέπει μέχρι την Τετάρτη 11 Ιουλίου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στις υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχι-
στον Αστυνομικού Τμήματος.

«Αφήστε με να φύγω» – TO BHMA.

24-06-2009:Aναστολή λειτουργίας (4) Τμημάτων Δοκίμων Αστυφυλάκων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια της αναπροσαρμογής της εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων και της έμφασης που θα δοθεί στην πρακτική εκπαίδευση και την ομοιομορφία των εκπαιδευτικών δράσεων αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας για την εκπαιδευτική περίοδο 2009-2010 των Τμημάτων Δοκίμων Αστυφυλάκων των περιοχών: Νάουσας, Καρδίτσας, Γρεβενών και Σητείας.

Εκτιμάται ότι με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας θα υπάρξει:

¨ Μείωση της διασποράς των εκπαιδευτικών Τμημάτων σε όλη την χώρα

¨ Εξασφάλιση ομοιομορφίας στην εκπαίδευση σε μεγαλύτερο βαθμό

¨ Καλύτερος διοικητικός έλεγχος των Τμημάτων

¨ Εξασφάλιση διδακτικού προσωπικού με αρτιότερη επιστημονική συγκρότηση δεδομένου ότι στις έδρες των νομών των Τμημάτων των Σχολών που διατηρούνται, (Διδυμότειχο, Κομοτηνή, Ξάνθη, Ρέθυμνο) λειτουργούν Πανεπιστημιακές Σχολές και

¨ Εξασφάλιση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.

Σημειώνεται ότι η αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων των Σχολών σε σχέση με την εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων αφενός, έχει προσωρινό χαρακτήρα, αφετέρου τα συγκεκριμένα Τμήματα θα διατηρήσουν ικανό βαθμό λειτουργικότητας προκειμένου να ανταποκριθούν σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.-
Κλείσιμο παραθύρου

www.astynomia.gr

progr_prokatarkt_exetas_2009.pdf

prokirixi_astinomias_2009.pdf

www.astynomia.gr

Δείτε τον Οδηγό Σπουδών Αστυνομικής Εκπαίδευσης με τα ακόλουθα περιεχόμενα:

*Αστυνομική Ακαδημία
*  Σχολή Αξιωματικών
* Σχολή Αστυφυλάκων
*  Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση
*Προσόντα ιδιωτών υποψηφίων για τις Σχολές
*Προκαταρτικές εξετάσεις
*
‘Αλλα στοιχεία

icon ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (4.88 MB)

Όσον αφορά στις Σχολές Αστυνομίας (Αξιωματικών και Αστυφυλάκων), από τις εξετάσεις του 2008 η ειδική κατηγορία χωρίστηκε σε δύο επιμέρους ειδικές κατηγορίες:
α) Ειδική Κατηγορία Πολυτέκνων (10%) και
β) Ειδική Κατηγορία Τριτέκνων (4%).

Βάσεις/Υπ.Μορίων
ΤΕΣΤ Επαγγ. Πρ.