Αναζήτηση

Archive for the ‘Βρίσκω Δουλειά’ Category

πατήστε εδώ για να διαβάσετε το σχετικό άρθρο

Και όπως συμβαίνει με τη μεσαία τάξη κάθε χώρας, έτσι και η μεσαία τάξη της Κίνας ονειρεύεται ένα καλύτερο αύριο. Για αυτήν και για τα παιδιά της. Ένα καλύτερο αύριο με σπουδές και δουλειά στο εξωτερικό και ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Βέβαια χωρίς Αγγλικά, αυτό το αύριο δεν θα έρθει ποτέ. Όπως είναι επόμενο, οι Κινέζοι θέλουν να μάθουν τη γλώσσα. Αλλά οι Κινέζοι που θέλουν να μάθουν Αγγλικά είναι πολλοί. Πάρα πολλοί. Και οι καθηγητές Αγγλικών στην Κίνα είναι λίγοι. Πολύ λίγοι. Αναλογικά πάντα μιλώντας.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Νέο πλαίσιο Europass: οι πολίτες θα μπορούν να προβάλλουν καλύτερα τις δεξιότητες και τα προσόντα τους
Στρασβούργο, 4 Οκτωβρίου 2016

Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση της απόφασης όσον αφορά το Europass. Το Europass είναι ένα σύνολο εργαλείων και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη διαφάνεια των δεξιοτήτων και των προσόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση της απόφασης όσον αφορά το Europass. Το Europass είναι ένα σύνολο εργαλείων και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη διαφάνεια των δεξιοτήτων και των προσόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την αναθεώρηση αυτή η Επιτροπή έχει ως στόχο να απλουστεύσει και να εκσυγχρονίσει τα εργαλεία αυτά για την ψηφιακή εποχή, καθώς και να προσθέσει μια νέα λειτουργία η οποία, με τη βοήθεια μαζικών δεδομένων, χαρτογραφεί και προβλέπει τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες.

Η ευημερία της Ευρώπης εξαρτάται από το πολυτιμότερο αγαθό μας —τους πολίτες μας. Σε μια γρήγορα μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία οι δεξιότητες των πολιτών μας θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξή μας. Το Europass αποτελεί έναν από τους πλέον χρησιμοποιούμενους και γνωστούς πόρους δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Από την έναρξη της λειτουργίας του το 2005, έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 60 εκατομμύρια βιογραφικά σημειώματα Europass και εκατοντάδες χιλιάδες εκπαιδευόμενοι σε ολόκληρη την ΕΕ λαμβάνουν ετησίως συμπληρώματα διπλωμάτων και πιστοποιητικών χάρη στα οποία τα προσόντα τους είναι πιο αναγνωρίσιμα και εύκολα συγκρίσιμα στο εξωτερικό· με τη συνδρομή των σχετικών υπηρεσιών παροχής συμβουλών και υποστήριξης των κρατών μελών.

Το νέο πλαίσιο Europass θα βασιστεί στην επιτυχή αυτή μέθοδο με τα εύχρηστα εργαλεία, ώστε να βοηθήσει τους πολίτες να προσδιορίζουν και να παρουσιάζουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα εξής: ένα βελτιωμένο διαδικτυακό εργαλείο για τη σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων και προφίλ δεξιοτήτων, δωρεάν εργαλεία αυτοαξιολόγησης των δεξιοτήτων, εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες μάθησης ανά την Ευρώπη, και πληροφορίες και στήριξη για την αναγνώριση των προσόντων, καθώς και στοιχεία για το ποιες δεξιότητες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και πού ακριβώς στις αγορές εργασίας. Το νέο πλαίσιο Europass θα συνδέεται επίσης με άλλα εργαλεία και υπηρεσίες της ΕΕ στο πλαίσιο των συστημάτων εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως η πύλη EURES για την επαγγελματική κινητικότητα, διευκολύνοντας έτσι την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διασύνδεση των υπηρεσιών για τους τελικούς χρήστες.
Τα εθνικά κέντρα στήριξης θα εξακολουθήσουν να παρέχουν εξατομικευμένες συμβουλές και οδηγίες στους πολίτες ώστε να τους επιτρέπουν να χαράσσουν την πορεία τους με βάση τις εξελίξεις στον τομέα των δεξιοτήτων και των προσόντων.

Η κ. Marianne Thyssen, επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, δήλωσε τα εξής: «Οι δεξιότητες ανοίγουν τον δρόμο προς την ευημερία και αποτελούν βασική προϋπόθεση για ποιοτικές θέσεις εργασίας. Με τις κατάλληλες δεξιότητες οι εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν με αυτοπεποίθηση το δυναμικό τους ως ενεργοί πολίτες στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας. Το νέο πλαίσιο Europass θα παράσχει στους πολίτες τα εργαλεία για την προβολή των δεξιοτήτων και των προσόντων τους με φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, καθώς και πρόσβαση σε πληροφορίες και επικουρικές υπηρεσίες, ώστε να κάνουν εμπεριστατωμένες επιλογές όσον αφορά τις σπουδές και την απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Η αναθεώρηση εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη, το οποίο υποβλήθηκε στις 10 Ιουνίου 2016.

Ιστορικό

Το πλαίσιο Europass

Το ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων, το Europass, θεσπίστηκε με την απόφαση 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004.

Ο γενικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να υποστηριχθεί η κινητικότητα των πολιτών εντός της Ευρώπης, μεταξύ άλλων για την εκπαίδευση και την απασχόληση. Αυξάνει την πληροφόρηση και την πρόσβαση όσον αφορά τα εργαλεία με τα οποία οι δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα προβάλλονται καλύτερα και γίνονται ευκολότερα κατανοητά από όσους μαθαίνουν, όσους αναζητούν εργασία, τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, καθώς και τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μεταξύ άλλων.

Στο επίκεντρο του υφιστάμενου πλαισίου Europass είναι ένα σύνολο εγγράφων:

 • το βιογραφικό σημείωμα Europass στο οποίο ο/η ενδιαφερόμενος/-η συμπληρώνει τα προσόντα, την επαγγελματική πείρα, τις δεξιότητες και τις ικανότητες του/της·
 • το διαβατήριο γλωσσομάθειας Europass στο οποίο ο/η ενδιαφερόμενος/-η συμπληρώνει τις γλωσσικές δεξιότητές του/της·
 • το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass το οποίο εκδίδεται από τις αρχές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, χορηγείται στους σπουδαστές μαζί με τα πιστοποιητικά ολοκλήρωσης σπουδών και προσθέτει ορισμένες πληροφορίες ώστε τα πιστοποιητικά να είναι πιο εύκολα κατανοητά, ιδίως από τους εργοδότες ή τα ιδρύματα εκτός της χώρας έκδοσης·
 • το συμπλήρωμα διπλώματος Europass το οποίο εκδίδεται από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και χορηγείται στους αποφοίτους μαζί με το πτυχίο ή το δίπλωμα, ώστε τα εν λόγω εκπαιδευτικά προσόντα να είναι πιο εύκολα κατανοητά, ιδίως εκτός της χώρας στην οποία απονεμήθηκαν·
 • το έγγραφο κινητικότητας Europass για την καταγραφή κάθε περιόδου οργανωμένης εκπαίδευσης ή κατάρτισης που πραγματοποιείται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, το οποίο συμπληρώνεται από τους οργανισμούς προέλευσης και υποδοχής.

Το Europass αριθμεί από το 2005 πάνω από 126 εκατομμύρια επισκέψεις στον δικτυακό του τόπο· έχουν τηλεφορτωθεί πάνω από 93 εκατομμύρια υποδείγματα εγγράφων, ενώ έχουν δημιουργηθεί στο διαδίκτυο περισσότερα από 60 εκατομμύρια βιογραφικά σημειώματα Europass, καθιστώντας το μακράν το πιο δημοφιλές εργαλείο.

Μια αξιολόγηση του πλαισίου Europass που διενεργήθηκε το 2013 κατέδειξε τα επιτεύγματά του. Τα έγγραφα Europass έχουν χρησιμοποιηθεί από όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων και έχουν βοηθήσει τους χρήστες να αλλάξουν θέση ή τόπο εργασίας (πάνω από το 60 % των ερωτηθέντων χρηστών ανέφεραν ότι το βιογραφικό σημείωμα, το διαβατήριο γλωσσομάθειας και το συμπλήρωμα πιστοποιητικού είχαν καθοριστική σημασία στην αλλαγή αυτή) και να αποκτήσουν ευκαιρίες μάθησης, όπως η εισαγωγή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (το 46 % των χρηστών του συμπληρώματος πιστοποιητικού, το 50 % των χρηστών του διαβατηρίου γλωσσομάθειας και χαμηλότερα ποσοστά των ερωτηθέντων χρηστών των άλλων εγγράφων).

Επιπλέον, το Europass διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην κινητικότητα εντός της ίδιας χώρας (το 40 % των ερωτηθέντων χρηστών μετακινήθηκαν εντός της χώρας προέλευσής τους). Τα έγγραφα χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες εμφανίζουν υψηλότερα από τον μέσο όρο ποσοστά χρήσης του βιογραφικού σημειώματος, ενώ στη Γαλλία το έγγραφο κινητικότητας Europass έχει προσαρμοστεί, ώστε να χρησιμοποιείται από τους ενδιαφερόμενους για την παρουσίαση του προφίλ δεξιοτήτων τους.

Πηγή: http://ec.europa.eu/

europass-biografiko-cv

 

Διπλάσιο αριθμό εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) το 2016 σε σχέση με το 2014 προτείνει στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Mε ομόφωνη απόφασή του προσδιορίζει στους 160 τον συνολικό αριθμό των σπουδαστών και σπουδαστριών που θα εισαχθούν στην Εθνική Σχολή μετά το πέρας των εξεταστικών διαδικασιών το 2016 και θα αποφοιτήσουν το 2018. Ο αριθμός των εισακτέων προσδιορίστηκε αφού προηγουμένως συνεκτιμήθηκαν τόσο οι απαιτήσεις των δημόσιων υπηρεσιών και φορέων σε στελεχιακό δυναμικό, όσο και η επιχειρησιακή ικανότητα της ΕΣΔΔΑ. Επιπλέον, εισηγείται οι 160 εισακτέοι του επικείμενου 25ου διαγωνισμού να κατανεμηθούν στα οκτώ τμήματα εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής ως εξής:

Τμήμα Εξειδίκευσης Σπουδαστές
Γενικής Διοίκησης 40
Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών 20
Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας 20
Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας 20
Εμπορικών-Οικονομικών Υποθέσεων 15
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 10
Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας 10
Ψηφιακής Πολιτικής 10
Πολιτιστικής Διοίκησης 15
Συνολικός αριθμός εισακτέων 160

Σημειώνεται ότι η οριστική κατανομή των υποψηφίων στα τμήματα εξειδίκευσης θα γίνει με Υπουργική Απόφαση.

Ταυτόχρονα, το ΔΣ του ΕΚΔΔΑ εισηγείται και τον ορισμό των ειδικών επιστημόνων, των ειδικών εισηγητών επί θεμάτων διαδικασίας και των γραμματέων της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), καθώς και των αναπληρωτών αυτών, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για τη συγκρότηση της ΚΕΕ, η οποία και θα προκηρύξει το χρόνο διεξαγωγής του 25ου εισαγωγικού διαγωνισμού.

http://sep4u.gr/tag/anaplirotes/

O αριθμός των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών

ekp-eniaio-pin-anapliroton-080416

Οι προσλήψεις αναπληρωτών το σχολικό έτος 2015-16 στην Α/θμια Εκπ/ση
εδώ*ΠΕ71 & ΠΕ70.50 είναι οι Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής και ΠΕ61 & ΠΕ60.50 Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής

Οι προσλήψεις αναπληρωτών το σχολικό έτος 2015-16 στην Β/θμια Εκπ/ση
anaplirotes-bthmias-1516

Πρωταθλητές στους διορισμούς αναπληρωτών, για άλλη μια χρονιά, αναδείχθηκαν οι Δάσκαλοι

Έγκριση του νέου Κανονισμού Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

το ΦΕΚ

11-07-16 Απο αύριο και για μια εβδομάδα οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των αναπληρωτών

Μέσα σε διάστημα 7 ημερών και συγκεκριμένα από την Τρίτη 12 Ιουλίου έως και τις 19 Ιουλίου θα πρέπει οι επαιδευτικοί 28  ειδικοτήτων να καταθέσουν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για εργασία ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι. Η πρόσκληση αφορά τους  ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΤΕ01 και ΔΕ01.

Στην εγκύκλιο υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα καθώς και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων όσον αφορά τις περιοχές πρόσληψης φέτος και για πρώτη φορά μπορούν να δηλωθούν κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο.

Σημειώνεται ότι : α) Οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 δύναται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπ/σης. β)Οι εκπ/κοί της Β/θμιας Εκπ/σης δύναται να επιλέξουν (ανάλογα με τον κλάδο τους) και τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια(κλάδοι ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ19 και ΠΕ20) και τα καλλιτεχνικά σχολεία (κλάδος ΠΕ18.41).

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς ότι από το νέο σχολικό έτος καταργείται η ποινή του διετούς αποκλεισμού για όσους δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται.

Αναλυτικά η εγκύκλιος

Το ΦΕΚ σε μορφή  pdf

anaplirotes-bthmias-1516

Οι κλάδοι με τριψήφιο αριθμό αναπληρωτών:

ΠΕ02.00 826
ΠΕ03.00 474
ΠΕ04.04 398
ΠΕ04.01 279
ΠΕ09.00 200
ΠΕ06.00 197
ΠΕ04.02 170
ΠΕ01.00 128
ΠΕ14.04 123
ΠΕ19.00 116

 

proslipseis-idiotiko-tomea-16

Κλάδοι που υπόσχονται προσλήψεις με καλούς μισθούς
ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ,

Τα τμήματα πωλήσεων, IT/πληροφορικής και μάρκετινγκ/επικοινωνιών εκτιμάται ότι θα απορροφήσουν τις περισσότερες προλήψεις που σχεδιάζονται εντός του 2016, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Randstad για τις τάσεις ανθρώπινου δυναμικού και μισθών. Η έρευνα διεξήχθη από τη Randstad το διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου 2015 και Φεβρουαρίου 2016, με τη συμμετοχή 340 στελεχών υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων από εταιρείες διαφόρων κλάδων στην Ελλάδα και δείχνει ότι πάνω από το 80% των εταιρειών που συμμετείχαν επηρεάστηκε από την οικονομική κατάσταση το 2015. Εντοπίζει, βέβαια, πιθανά σημάδια οικονομικής ανάκαμψης, με τις περισσότερες εταιρείες να σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε προσλήψεις το 2016, καθώς αφενός διαπιστώνεται ανάγκη για νέες δεξιότητες, αφετέρου δημιουργούνται πρόσθετες ανάγκες για το λανσάρισμα νέων προϊόντων. Μάλιστα, η πλειοψηφία των νέων προσλήψεων εκτιμάται ότι θα απορροφηθεί από το τμήμα πωλήσεων. Αλλα τμήματα που ενδεχομένως δουν αυξήσεις στο εργατικό δυναμικό είναι τα τμήματα IT/πληροφορικής και μάρκετινγκ/επικοινωνιών.

Οι νέες προκλήσεις στον τομέα του HR για το 2016 σχετίζονται με την αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας, την προσέλκυση ταλέντων για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της εταιρείας, τη δημιουργία ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος και με τη διατήρηση των πιο αποδοτικών υπαλλήλων. Μάλιστα, μόνο το 15% των εταιρειών που έλαβαν μέρος στην έρευνα δήλωσε ότι δεν θα επηρεαστεί από την έλλειψη δεξιοτήτων που παρατηρείται. Στον αντίποδα, η μεγάλη πλειοψηφία θα επηρεαστεί και είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει αυτές τις ελλείψεις με μέτρα όπως εκπαιδευτικά προγράμματα και αυξήσεις μισθών και παροχών, ώστε να διατηρήσει ή/και να προσελκύσει ταλέντα. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν ότι οι παροχές που προσφέρουν για να διατηρήσουν τους καλύτερους υπαλλήλους περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επαγγελματική εξέλιξη, εκπαίδευση, μισθολογικές παροχές και μπόνους.

Είναι ενδεικτικό ότι, στον τομέα πωλήσεων και μάρκετινγκ, οι μισθοί κυμαίνονται μεταξύ 1.300 και 2.000 ευρώ στους υπεύθυνους εμπορικού ονόματος (brand manager), μεταξύ 2.000 και 3.500 στους διευθυντές ανάπτυξης, μεταξύ 4.000 και 5.500 στους γενικούς διευθυντές πωλήσεων και μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ στους διευθυντές καταστημάτων. Στον τομέα λογιστικής-χρηματοοικονομικής, οι διακυμάνσεις στους μισθούς είναι μεγαλύτερες. Ετσι, ένας λογιστής μπορεί να αμείβεται μεταξύ 1.500 και 5.000 ευρώ, ενώ ένας υπάλληλος λογιστηρίου μεταξύ 900 και 1.600 ευρώ. Στον ίδιο τομέα, οι γενικοί οικονομικοί διευθυντές αμείβονται με μισθούς από 4.000 έως και 7.000 ευρώ. Τέλος, στις τεχνολογίες, ο ανώτατος μισθός φθάνει τις 5.000 ευρώ για τη θέση του IT director (με τον χαμηλότερο μισθό για την ίδια θέση να ανέρχεται σε 3.500 ευρώ) και ο κατώτατος τα 1.000 ευρώ για τον διαχειριστή (με υψηλότερη τιμή τα 1.600 ευρώ τον μήνα).

πηγή

Προσθήκη του διαχειριστή: ΟΛΗ η έρευνα εδώ
Randstad1

Randstad2

randstad

randstad

 

πατήστε εδώ για να διαβάσετε σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ

Ερωτηματολόγιο LSE

Ερωτηματολόγιο LSE

Οι διορισμοί στην Κύπρο από το 2108 θα γίνονται 50%  με διαγωνισμό και 50% από επετηρίδα.
Με βάση τις πρόνοιες του νόμου, οι πρώτες γραπτές εξετάσεις θα γίνουν εντός του 2017, με απώτερο σκοπό τον Σεπτέμβριο του 2018, οι προσλήψεις να γίνουν με αναλογία 50%-50% από το παλιό και το νέο σύστημα.
Το 50%-50% θα διατηρηθεί μέχρι τον Αύγουστο του 2027.

Τα νέα κριτήρια διορισμού είναι:

– Επιτυχία σε γραπτή εξέταση μέχρι 50%
– Βαθμός πρώτου τίτλου σπουδών 8%
– Κατοχή πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων 9%
– Εκπαιδευτική προϋπηρεσία 20%
– Ημερομηνία και έτος κατάθεσης πρώτου τίτλου σπουδών 10%
– Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά 3%.

Υπεύθυνος Ελέγχου Ποιότητας Εργοστασίου |
Λαμία, Στερεά Ελλάδα
Chipita Α.Ε.

Περιγραφή
Η εταιρία Chipita Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις τροφίμων, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Υπεύθυνο Ελέγχου Ποιότητας
για ένα από τα Εργοστάσιά της στη Λαμία

Καθήκοντα – αρμοδιότητες:
Στη βάρδιά του, επιθεωρεί τα προϊόντα, τις διεργασίες και την εφαρμογή των διαδικασιών σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, με σκοπό την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με προκαθορισμένα πρότυπα.
Υλοποιεί ελέγχους ποιότητας που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.
Τηρεί τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και χρησιμοποιεί τον κατάλληλα βαθμονομημένο εξοπλισμό.
Ενημερώνει τους αρμόδιους για τη λήψη διορθωτικών μέτρων και προτείνει προληπτικές ενέργειες.
Τηρεί ενημερωμένο αρχείο αναλύσεων και παρατηρήσεων.
Διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και μεριμνά για την τήρηση των κανόνων της ορθής εργαστηριακής και βιομηχανικής πρακτικής.

Ο/Η Ιδανικός/ή Υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα:

Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής με ειδίκευση Χημικού Μηχανικού.
Εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική επιχείρηση και κατά προτίμηση σε εταιρία ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων.
Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
Ικανότητα ορθής διαχείρισης χρόνου και ανάθεσης αρμοδιοτήτων.
Ικανότητα γρήγορης επέμβασης και επίλυσης τεχνικής φύσης προβλημάτων.
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office).
Ηλικία μέχρι 30 ετών.

Η εταιρία προσφέρει:

Άριστο εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση & προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Προϊστάμενος Βάρδιας Παραγωγής Εργοστασίου |
Λαμία, Στερεά Ελλάδα
Chipita Α.Ε.

Περιγραφή
Η εταιρία Chipita Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις τροφίμων, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Προϊστάμενο Βάρδιας Παραγωγής  για ένα από τα Εργοστάσιά της στη Λαμία

Καθήκοντα – αρμοδιότητες:

Ευθύνεται για την εφαρμογή του προγράμματος παραγωγής, οργανώνει και κατευθύνει το προσωπικό της βάρδιας.
Ευθύνεται για την παραγωγή προϊόντων εντός των προδιαγραφών ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρία.
Ελέγχει την τήρηση των διαδικασιών παραγωγής (process book) και προβαίνει όποτε χρειαστεί σε διορθωτικές ενέργειες.
Διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και μεριμνά για την τήρηση των κανόνων της ορθής βιομηχανικής πρακτικής.
Ευθύνεται για την εκπαίδευση του προσωπικού βάρδιας.

Ο/Η Ιδανικός/ή Υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα:
-Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής με ειδίκευση Χημικού Μηχανικού.
-Εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική επιχείρηση και κατά προτίμηση σε εταιρία ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων.
-Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
-Ικανότητα ορθής διαχείρισης χρόνου και ανάθεσης αρμοδιοτήτων.
-Ικανότητα γρήγορης επέμβασης και επίλυσης τεχνικής φύσης προβλημάτων.
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
-Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office).
-Ηλικία μέχρι 30 ετών.

Η εταιρία προσφέρει:

Άριστο εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση & προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Τεχνικός Διευθυντής Εργοστασίου |
Λαμία, Στερεά Ελλάδα
Chipita Α.

Περιγραφή
Η εταιρία Chipita Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις τροφίμων, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Τεχνικό Διευθυντή

για ένα από τα Εργοστάσιά της στη Λαμία

Καθήκοντα – αρμοδιότητες :

Συντονισμός/προγραμματισμός του τεχνικού τμήματος με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών του εργοστασίου.
Γενική εποπτεία και παρακολούθηση όλων των έργων συντήρησης, αλλά και των έργων αναβάθμισης, σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας της Εταιρίας.
Έγκαιρος προγραμματισμός εργασιών και στελέχωση (με το κατάλληλο προσωπικό ή υπεργολάβους), για την εκτέλεση κάθε εργασίας.
Διαχείριση προϋπολογισμού έργων συντήρησης και αναβάθμισης.

Ο/Η Ιδανικός/ή Υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα :

-Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής με ειδίκευση Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
-Εμπειρία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική επιχείρηση και κατά προτίμηση σε εταιρία ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων.
-Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
-Ικανότητα γρήγορης επέμβασης και επίλυσης τεχνικής φύσης προβλημάτων.
-Ικανότητα ορθής διαχείρισης χρόνου και ανάθεσης αρμοδιοτήτων.
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
-Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office).
-Ηλικία μέχρι 30 ετών.

Η εταιρία προσφέρει:

Άριστο εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση & προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

chipita

chipita

Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργανώνει στις 5-6 Μαϊου 2016, την μεγάλη ετήσια συνάντηση τελειόφοιτων και νέων αποφοίτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών Τμήμάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με στελέχη επιλογής προσωπικού, ελληνικών και διεθνών εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, τις ώρες 10:00-17:00 και θα είναι αυστηρά προγραμματισμένες για κάθε υποψήφιο.

περισσότερα :https://dasta.uom.gr/Career/Events/23719.html

Παν. Μακεδονίας

Παν. Μακεδονίας

Αθήνα, 06 Απριλίου 2016

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2015 – ΘΕΣΕΙΣ Π.Ε.)

Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2015 (ΦΕΚ 5/15-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν είκοσι πέντε (125)θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο μοναδικό κώδικα ο οποίος αναγράφεται στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

Τα παρακάτω είναι από την Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Bellevue του Ιδρύματος Robert Bosch ( (η Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης)

Τυπικά προσόντα
– Ηλικία έως 50 ετών
– Τουλάχιστον έξι (6) χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας μετά την αποφοίτηση
– Τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια προϋπηρεσίας ως δημόσιοι υπάλληλοι σε
σημαντικούς τομείς / υπηρεσίες της ελληνικής κεντρικής δημόσιας διοίκησης – Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης ή προοπτική ανάληψης θέσης ευθύνης
– Αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα (Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών)
– Σπουδές ή / και επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Καλή γνώση (τουλάχιστον) της γλώσσας της χώρας υποδοχής

Ουσιαστικά προσόντα
– Άριστη γενική γνώση του εθνικού και διεθνούς πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος
– ‘Έντονο ενδιαφέρον για τις πολιτικές εξελίξεις των θεμάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση
– Επαγγελματισμός, ηγετικές δεξιότητες, και ευελιξία. Ικανότητα και επιθυμία εξειδίκευσης σε νέα εργασιακά αντικείμενα σε γρήγορο χρόνο
– Διαπραγματευτικές ικανότητες
– Ικανότητα ομαδικής εργασίας (ομαδικό πνεύμα)
– Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αφοσίωση στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων
– Άριστες συγγραφικές ικανότητες
– Ικανότητα και επιθυμία για γρήγορη εντρύφηση σε νέα πεδία εργασίας
– Ικανότητα και επιθυμία για εργασία σε διατμηματικές, διεπιστημονικές ομάδες εργασίας

Δεξιότητες

 

26-03-2016: Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017

Δείτε εδώ τη προκήρυξη.

26-03-2016: Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017.

Δείτε εδώ τη προκήρυξη.

Γ ια να βρεθεί και να διατηρηθεί μια θέση εργασίας σήμερα, απαιτείται να υπάρχει ένας  «δυνατός» συνδυασμός από τεχνικές ικανότητες και εμπειρία.
Στον κόσμο των επιχειρήσεων, τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα επιτυχημένα στελέχη δεν είναι
μόνο η τεχνική τους επάρκεια αλλά κυρίως οι ικανότητές τους που συνδέονται με τις συμπεριφορές και τις
γνώσεις (soft skills), και οι δεξιότητες(competencies) που συνδέονται με την αντίληψη των εννοιών. Αλλωστε, όπως έχει ειπωθεί, «οι τεχνικές γνώσεις και οι ικανότητές σου θα σε φτάσουν στη πόρτα, οι δεξιότητες όμως είναι αυτές που θα σου ανοίξουν  τις περισσότερες πόρτες».
Η πραγματικότητα στην Ελλάδα που μαστίζεται από την ανεργία, είναι ότι η ανάγκη για μεγαλύτερη αποδοτικότητα είναι περισσότερο εμφατική, αναφέρει ο Γιώργος Δ. Μπάκος, διευθυντής του τμήματος Εκπαίδευσης και
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοργάνωσης Συνεδρίων και του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσι-
ών προς Οικογενειακές Επιχειρήσεις.
Οι περισσότεροι νέοι έχουν εξαιρετικές ακαδημαϊκές γνώσεις και τεχνικές ικανότητες, ενώ ύστερα από ορισμένα
χρόνια στον εργασιακό στίβο, και ενδεχομένως ύστερα από rotation εντός της εταιρείας, αποκτούν εύ-
κολα και το τεχνικό υπόβαθρο για το αντικείμενό τους.
Τα χαρακτηριστικά όμως που θα κάνουν τη διαφορά για την εξέλιξη και την ανάπτυξη ενός στελέχους
είναι οι συμπεριφορές (behaviors), η διάθεση, η στάση και η αντίληψη (attitude), οι ικανότητες επικοινωνί-
ας, η συναισθηματική νοημοσύνη, η ανάπτυξη καινοτομίας και δημιουργικότητας και ένας αρκετά μεγάλος
αριθμός από διοικητικές συμπεριφορές και γνώσεις (soft skills). Η επίλυση προβλημάτων, η ανάθεση εργασιών,
η κινητοποίηση, η καθοδήγηση, η ανάπτυξη ομαδικότητας, η αποτελεσματική διαχείριση έργων και ομάδων
και η ανατροφοδότηση, όλα απαραίτητα στο καθημερινό χαρτοφυλάκιο αρμοδιοτήτων και λειτουργιών του
σύγχρονου management, γίνονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα μόνο αν έχει κανείς ισχυρά soft skills.
Συχνά, το πρόβλημα είναι ότι η σπουδαιότητα αυτών των soft skills και των competencies υποτιμάται,
με αποτέλεσμα και τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού που ζητούνται από
τις εταιρείες για αυτά να είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τις τεχνικές εκπαιδεύσεις. Η τάση αυτή φαίνεται
ωστόσο να ανατρέπεται σταδιακά και εκτιμούμε ότι το τοπίο θα είναι αρκετά διαφορετικό το επόμενο διάστημα.
Ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνίας και ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης
Καθώς η ανάγκη για υψηλή αποδοτικότητα γίνεται όλο και πιο έντονη, η αποτελεσματική διαχείριση ομάδων
αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Η καλλιέργεια των συναισθηματικών δεξιοτήτων και των ικανοτήτων επι-
κοινωνίας βοηθάει στη διασφάλιση της ευημερίας και της προόδου της επιχείρησης.
Ικανότητες προσαρμογής και διαχείρισης αλλαγών
Οπως είπε ο Δαρβίνος, «δεν επιβιώνει το δυνατότερο είδος ούτε το ευφυέστερο, αλλά το πιο ευπροσάρμοστο
στις αλλαγές». Η δυνατότητα της συνεχούς προσαρμογής, της ανάληψης πρωτοβουλιών και της αναγνώρισης
των λόγων οι οποίες οδηγούν στην αλλαγή, είναι μερικές από τις δεξιότητες που χρειάζεται ένα στέλεχος.
Ομαδικότητα, διαχείριση και ευθυγράμμιση ομάδων
Η κρίση και η διαμόρφωση πρωτόγνωρων συνθηκών επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει
προβλήματα όπως: χαμηλά επίπεδα απόδοσης και ποιοτικής υλοποίησης έργων, διαφορετικές προτεραιότητες και στόχους ανά ομάδα, έλλειψη ειλικρινούς επικοινωνίας και εποικοδομητικής διαφωνίας και συνεπακόλουθα κακή ψυχολογία. Τα στελέχη πρέπει να γνωρίζουν πώς να διαμορφώνουν μια ομάδα που θα λειτουργεί κάτω από ένα πλάνο εναρμονισμένων ενεργειών.
Ακεραιότητα και ηθική εργασία
Παλαιότερη έρευνα της KPMG είχε καταδείξει ότι το 88% των υπαλλήλων που εργάζονται σε οργανισμούς με
προσεγμένα και διαμορφωμένα στη βάση της αρχής ηθικής ακεραιότητας προγράμματα είναι έτοιμοι να συζη-
τήσουν τα όποια διλήμματα με τον προϊστάμενό τους. Στους οργανισμούς στους οποίους απουσιάζουν τέτοιου
είδους προγράμματα, το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 48%. Εκτός από την τήρηση των κανόνων, των δι-
αδικασιών και των νόμων, απαιτείται και η εκπαίδευση σε θέματα αξιών και αρχών. Μια προέκταση αυτής της
κατηγορίας είναι οι πολύ επίκαιρες ανάγκες εκπαίδευσης για την καταπολέμηση της ηλεκτρονικής και φυσικής
απάτης (Fraud and Forensic).
Καθοδήγηση και ανάπτυξη συνεργατών (Coaching and Developing others)
Οι δεξιότητες που απαιτούνται και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση και την ανάπτυξη
των συνεργατών είναι από τις μεγαλύτερες ανάγκες στις επιχειρήσεις. Θέματα όπως η διερεύνηση της δο-
μής της συζήτησης, η ενεργητική ακρόαση και η αποτελεσματική ανατροφοδότηση αποτελούν καθημερι-
νές προκλήσεις των στελεχών.
Δίνοντας και λαμβάνοντας ανατροφοδότηση (Feedback Essentials)
Ισως το πιο επίκαιρο εκπαιδευτικό θέμα στην εποχή μας. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, περισσότεροι από το
50% των εργαζομένων αισθάνονται ότι δεν λαμβάνουν σωστή ανατροφοδότηση με συνέπεια τη στασιμότητα ή
τη χαμηλή παραγωγικότητα. Η σωστή λήψη και επίδοση ανατροφοδότησης απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες
και ικανότητες, καθώς και τη σωστή χρήση εργαλείων.
Τεχνικές ερωτήσεων, αντιστροφής ερωτήσεων και ενεργητικής ακρόασης
Χρησιμοποιώντας τη μαιευτική, βασική τεχνική του Σωκράτη, με τις ερωτήσεις, την αντιστροφή ερωτήσεων,
τις θετικές και αρνητικές ερωτήσεις, τις τεχνικές ενεργητικής ακρόασης, σε συνδυασμό με την καλύτερη ανα-
γνώριση του προφίλ συμπεριφορών και επικοινωνίας των συνομιλητών, τα στελέχη μπορούν να βελτιώσουν
σημαντικά την αποτελεσματικότητά τους στις πωλήσεις, στην εξυπηρέτηση πελατών και στη δημιουργία
σχέσεων εμπιστοσύνης.
Τεχνικές επιλογής κατάλληλων στελεχών βάσει δεξιοτήτων
Η εποχή απαιτεί τη βέλτιστη επιλογή συνεργατών, έχοντας ελάχιστα περιθώρια για λανθασμένες επιλογές.
Θέματα όπως η σωστή δόμηση και προετοιμασία για τη διεξαγωγή συνέντευξης, η εκμάθηση πρακτικών
τεχνικών, η αναγνώριση δεξιοτήτων, οι τεχνικές ερωτήσεων και η σωστή αξιολόγηση των υποψηφίων, είναι
λίγες από τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες στα στελέχη. Σίγουρα θα μπορούσε κάποιος να παραθέσει
αρκετά ακόμη επίκαιρα προγράμματα εκπαίδευσης, αυτό όμως που πρέπει πρωτίστως να γίνει κατανοητό είναι
ότι στη σημερινή οικονομία, αν η επιχείρηση δεν εξελίσσεται και δεν μαθαίνει, τότε μοιραία θα υστερήσει.
Και η επιχείρηση εξελίσσεται τόσο όσο εξελίσσονται οι άνθρωποι της.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ και το υπογράφει ο Γιώργος Μπάκος.
Ο Γιώργος Μπάκος είναι διευθυντής του τμήματος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοργάνωσης Συνεδρίων και του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Οικογενειακές
Επιχειρήσεις

Η οικονομία της Ευρώπης βρίσκεται στο χείλος μιας καταστροφικής έλλειψης δεξιοτήτων. Παρά το εξαιρετικά υποχρησιμοποιούμενο εργατικό δυναμικό, περίπου το 27% των θέσεων εργασίας μένουν κενές κάθε χρόνο στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες λόγω έλλειψης κατάλληλα ειδικευμένων αιτούντων εργασία.

Μέχρι το 2020, μόνο ο ψηφιακός τομέας της ηπείρου θα έχει έλλειψη 900.000 ειδικών, ενώ η δυναμική γερμανική οικονομία θα βιώσει την έλλειψη ενός εκατομμυρίου εργαζομένων ειδικευμένων στους τομείς της επιστήμης, της μηχανικής, των μαθηματικών και της τεχνολογίας.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σοβαρό πρόβλημα διαρροής εγκεφάλων. Από την εισαγωγή του ευρώ, περισσότεροι ειδικευμένοι εργαζόμενοι έχουν εγκαταλείψει την Ευρώπη από όσοι είναι οι νεοαφιχθέντες.

Στα προ της κρίσης χρόνια, οι 15 χώρες που υιοθέτησαν το νόμισμα του ευρώ παρουσίασαν, κατά μέσο όρο, μια καθαρή απώλεια περίπου 120.000 εργαζόμενων με τριτοβάθμια εκπαίδευση κάθε χρόνο. Έλκονται κυρίως από τους υψηλότερους μισθούς, τα πανεπιστήμια παγκόσμιας κλάσης και την αποτελεσματική γραφειοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η κρίση του ευρώ επιδείνωσε αυτήν την αιμορραγία ταλέντων. Τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη γνώρισε μια έξοδο επαγγελματιών με υψηλά προσόντα από την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία -τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση- σε αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών στο εξωτερικό.

Στην Πορτογαλία τα προηγούμενα χρονια, 100.000 ειδικευμένοι επαγγελματίες άφησαν τη χώρα, ανταποκρινόμενοι στην έκκληση του τότε πρωθυπουργού Pedro Passos Coelho προς τους ανέργους της χώρας του να μετακομίσουν στο εξωτερικό.

Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) εκτιμά ότι κατά μέσο όρο η Ευρώπη, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες υποδέχονται περισσότερους κορυφαίους επιστήμονες από όσους στέλνουν στο εξωτερικό, είναι καθαρός συνεισφέρων στην παγκόσμια αγορά των κορυφαίων επιστημόνων – εκείνων των οποίων η έρευνα έχει την μεγαλύτερη επίδραση. Μελέτες από τους καλύτερους φυσικούς στον κόσμο δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι που εργάζονται στην Βόρεια Αμερική είναι μερικοί από τους πιο φημισμένους στους τομείς τους.

Και η αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών δεν περιορίζεται πλέον κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες: Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι μεταναστεύουν στην Αφρική και στη Νότια Αμερική, επίσης.

Δεδομένου ότι το σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι κατά κύριο λόγο χρηματοδοτούμενο από τις εθνικές κυβερνήσεις, αυτό το μοτίβο της μετανάστευσης είναι ιδιαίτερα καταστροφικό: Από οικονομική άποψη, κάθε ειδικευμένος εργαζόμενος που αποχωρεί από την ήπειρο αντιπροσωπεύει μια σημαντική επένδυση που χάθηκε.

Για να αντιστραφεί η τάση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε την πρωτοβουλία της Μπλε Κάρτας το 2011, σύμφωνα με το πρότυπο του προγράμματος της Πράσινης Κάρτας των ΗΠΑ που χορηγεί βίζα σε αλλοδαπούς οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Βρυξέλλες ήλπιζαν να προσελκύσουν 20 εκατομμύρια εργαζομένους με υψηλή ειδίκευση, με ιδιαίτερη έμφαση σε μηχανικούς, εταιρικούς στρατηγιστές και εργαζόμενους στη βιοτεχνολογία. Αλλά τα αποτελέσματα ήταν ντροπιαστικά. Το 2012 και το 2013, η Ε.Ε. χορήγησε τελικά λιγότερες από 20.000 βίζες, αριθμός αμελητέος σε σχέση με τη συνεχιζόμενη φυγή από τη νότια Ευρώπη.

πηγή

Μέχρι το 2020, μόνο ο ψηφιακός τομέας της ηπείρου θα έχει έλλειψη 900.000 ειδικών, ενώ η δυναμική γερμανική οικονομία θα βιώσει την έλλειψη ενός εκατομμυρίου εργαζομένων ειδικευμένων στους τομείς της επιστήμης, της μηχανικής, των μαθηματικών και της τεχνολογίας.

Υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Σε ποιους απευθύνεται

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων: Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια
 2. συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζομένων φυσικών προσώπων. Ως συνέργεια θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με την ίδια ειδικότητα (π.χ. δύο συνεργαζόμενα φυσικά πρόσωπα με δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού). Ως συμπληρωματικότητα θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με διαφορετικές ειδικότητες που ωστόσο συνδυαστικά μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα της επιχείρησης που θα ιδρύσουν (π.χ. συνεργασία μεταξύ ενός πολιτικού μηχανικού και ενός αρχιτέκτονα). Η συμπληρωματικότητα ή η συνέργεια ειδικοτήτων θα πρέπει να τεκμηριώνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο.

Περίοδος υποβολής

από 8/3/2016 έως 15/4/2016

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα: Κατηγορία Δικαιούχων Α (Άνεργοι): …

Τι χρηματοδοτείται

Eνισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης. Το ανώτατο ύψος των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €.

Επιλέξιμες δαπάνες:

• Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.α.)

• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)

• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

• Προμήθεια αναλωσίμων

• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)

• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι 12.000€

• Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

• Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Προϋπολογισμός

€ 50.000.000

Κατανέμεται σε 2 κύκλους :

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 (τρέχων κύκλος): 65% =32.500.000€ που κατανέμεται στις Περιφέρειες ως εξής:

 • Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 19.500.000€
 • Δυτική  Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 5.785.000€
 • Αττική: 5.070.000€
 • Στερεά Ελλάδα: 1.261.000€
 • Νότιο Αιγαίο: 884.000€

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2016: 35% 17.500.000€

Οι αιτήσεις/ επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis. Σημειώνεται ότι για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση: Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ: 801 11 36300

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΠΑνΕΚ

801 11 36300

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Φιλόλογοι και μαθηματικοί είναι δυο από τις ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με μεγάλο αριθμό προσλήψεων αναπληρωτών , όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στις δυο αυτές ειδικότητες έχει πραγματοποιηθεί περίπου το 33% των συνολικών προσλήψεων στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση.
Αναλυτικότερα, οι ενεργοί αναπληρωτές, μέχρι και τις 8/1/16, ήταν 785 για τους φιλολόγους και 451 για τους μαθηματικούς.
Δ-Δωδεκανήσου, Αιτωλοακαρνανία, Ηράκλειο, Λασίσθι και Α-Δωδεκανήσουν είναι οι περιοχές με τον μεγαλύτερο αριθμό αναπληρωτών φιλολόγων ενώ στον αντίποδα βρίσκονται περιοχές όπως η Θεσπρωτία, οι Σέρρες, η Φλώρινα, η Αργολίδα, η Β-Σάμου και Δ Αθήνας όπου ο αριθμός των αναπληρωτών φιλολόγων κυμαίνονται από 1 έως 2.
Στους μαθηματικούς οι περιοχές της Β Θεσσαλονίκης, της Ηλείας, Ηρακλείου, Α Ανατ.Αττικής και Έβρου εμφανίζουν τις περισσότερες προσλήψεις σε αντίθεση με τις Α Εύβοιας, Β Μαγνησίας, Βοιωτία, Καστορία και Φθιώτιδα όπου παρουσιάζεται ο μικρότερος αριθμός προσλήψεων.
Σημειώνουμε ότι μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί στο σύνολο των ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης 3.697 προσλήψεις με το ποσοστό της αύξησης των προσλήψεων, συγκριτικά με το 2014-15, να ξεπερνά το 17%.

Υπουργείο Παιδείας

Η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα (EPC) αποτελεί ηλεκτρονική διαδικασία την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε για την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η χρήση της είναι ευκολότερη και ταχύτερη από ό,τι οι παραδοσιακές διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, καθώς και πιο διαφανής: μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας διαδικτυακά και να ξαναχρησιμοποιείτε ήδη τηλεφορτωμένα έγγραφα για να υποβάλετε νέες αιτήσεις σε άλλες χώρες.

Προς το παρόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία EPC μόνον αν είστε:

 • νοσηλευτής/νοσηλεύτρια υπεύθυνος/-η για γενική περίθαλψη
 • φαρμακοποιός
 • φυσιοθεραπευτής/φυσιοθεραπεύτρια
 • οδηγός ορειβασίας
 • κτηματομεσίτης/κτηματομεσίτρια

Οι λοιποί επαγγελματίες θα πρέπει να ακολουθούν τις συνήθεις διαδικασίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων. Στο μέλλον, η διαδικασία EPC ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλα επαγγέλματα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία EPC αν:

 • επιθυμείτε να ασκήσετε το επάγγελμά σας σε άλλη χώρα της ΕΕ σε προσωρινή και περιστασιακή βάση (προσωρινή κινητικότητα) Ή
 • επιθυμείτε να εγκατασταθείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ και να ασκήσετε εκεί το επάγγελμά σας σε μόνιμη βάση (εγκατάσταση).

Η EPC δεν αποτελεί φυσική κάρτα. Είναι η ηλεκτρονική απόδειξη ότι έχετε περάσει από διοικητικούς ελέγχους και τα επαγγελματικά σας προσόντα έχουν αναγνωριστεί από τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να εργαστείτε (χώρα υποδοχής), ή ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις να παρέχετε υπηρεσίες προσωρινά στην εν λόγω χώρα.

Όταν μια αίτηση εγκριθεί, θα μπορείτε να δημιουργήσετε το πιστοποιητικό EPC σε μορφή pdf. Το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει επίσης αριθμό αναφοράς, τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο μελλοντικός εργοδότης σας για να ελέγξει διαδικτυακά την εγκυρότητά του.

Αν σχεδιάζετε να εγκατασταθείτε στη χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα (εγκατάσταση), ενδέχεται επίσης να χρειαστείτε να εγγραφείτε σε επαγγελματικό φορέα ή να υποβληθείτε σε πρόσθετους ελέγχους πριν αρχίσετε να ασκείτε το επάγγελμά σας. Μπορείτε να πληροφορηθείτε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές English αν αυτό απαιτείται στην περίπτωσή σας.

Πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας

 • Οι αρχές της χώρας σας θα σας βοηθήσουν με την αίτησή σας και θα ελέγξουν αν είναι σωστή και πλήρης. Επίσης, θα πιστοποιήσουν τη γνησιότητα και την εγκυρότητα των εγγράφων σας.
 • Στο μέλλον, είτε θελήσετε να υποβάλετε αίτημα για μακροχρόνια εγκατάσταση είτε να παρέχετε υπηρεσίες προσωρινά σε άλλη χώρα, ο φάκελός σας θα υπάρχει ήδη στο σύστημα και δεν θα χρειαστεί να τηλεφορτώσετε ξανά όλα τα έγγραφα. Έτσι θα εξοικονομήσετε χρόνο για τις επόμενες αιτήσεις.
 • Εάν οι αρχές της χώρας υποδοχής που έχουν αναλάβει τη διεκπεραίωση της αίτησής σας δεν λάβουν οριστική απόφαση εντός της σχετικής προθεσμίας, η αναγνώριση χορηγείται αυτόματα και θα μπορείτε να δημιουργήσετε το πιστοποιητικό EPC.

Για πόσο διάστημα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την EPC σας;

Η EPC ισχύει:

 • επ’ αόριστον, εάν η εγκατάστασή σας είναι μακροχρόνια (εγκατάσταση)
 • 18 μήνες στις περισσότερες περιπτώσεις στις οποίες παρέχετε προσωρινά υπηρεσίες, ή 12 μήνες για επαγγέλματα που έχουν επίπτωση στη δημόσια υγεία ή ασφάλεια.

Πώς να υποβάλετε αίτηση για EPC

Για να υποβάλετε αίτηση για EPC, θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε με την ECAS English , την Υπηρεσία Ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να δημιουργήσετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, εάν δεν διαθέτετε ήδη.

Στη συνέχεια, θα χρειαστείτε λίγα λεπτά για να συμπληρώσετε το προφίλ σας στην EPC με τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Όταν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία του προφίλ σας, μπορείτε να δημιουργήσετε αίτηση, να τηλεφορτώσετε ηλεκτρονικά σαρωμένα αντίγραφα των σχετικών εγγράφων και να τα υποβάλετε στην αρχή της χώρας καταγωγής σας.

Κάθε δικαιολογητικό θα πρέπει να σαρώνεται και στη συνέχεια να τηλεφορτώνεται ως ξεχωριστό αρχείο.

Στο προφίλ σας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικαιροποιείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου). Όταν έχει υποβληθεί η πρώτη αίτηση, δεν μπορείτε πλέον να επικαιροποιήσετε μόνοι σας τα προσωπικά στοιχεία σας (αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, επώνυμο ή υπηκοότητα – τα οποία θα αναγράφονται στο πιστοποιητικό), αλλά θα πρέπει να ζητήσετε την επικαιροποίησή τους από την αρχή που χειρίζεται τον φάκελό σας.

Για κάθε αίτηση, οι αρχές τόσο της χώρας καταγωγής όσο και της χώρας υποδοχής ενδέχεται να σας χρεώσουν τέλη για την εξέταση του φακέλου σας. Στην περίπτωση αυτή, θα λάβετε ξεχωριστό τιμολόγιο από κάθε αρχή.

Οι αρχές μπορεί επίσης να σας ζητήσουν να προσκομίσετε επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων σας, σε περίπτωση που δεν μπορούν να επαληθεύσουν την εγκυρότητά τους.

πηγή

πατήστε εδώ

wef-to10skills-2020

Πηγή: World Economic Forum

Η εξειδίκευση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Η εξειδίκευση έχει αναγορευτεί αναμφίβολα σε μία από τις βασικότερες παραμέτρους της σύγχρονης εξέλιξης
της εργασίας, όμως παράλληλα οι μοντέρνες επιχειρήσεις αναζητούν και αναδεικνύουν τους ανθρώπους
που μπορούν να αναλάβουν ευρύτερες αρμοδιότητες.
Στην παραπάνω αντίφαση, εμφανίζονται νέοι ρόλοι που απαιτούν διττή επαγγελματική εξειδίκευση, αντιφατικά διαφορετικές τεχνικές γνώσεις και μεγαλύτερο εύρος δεξιοτήτων.
Αρκετές θέσεις αναζητούν τον ιδανικό υποψήφιο σε επαγγελματίες με ανεπτυγμένες δεξιότητες σε περισσότερα από ένα πεδία. Ο συνδυασμός διαφορετικών δεξιοτήτων μπορεί να προκύπτει είτε από εκπαιδευτικές διαδικασίες σε  διαφορετικά γνωστικά πεδία είτε από την εργασιακή εμπειρία σε ρόλους διαφορετικού αντικειμένου, αναφέρει ο  Γρηγόρης Κονούκλας, ανώτερος σύμβουλος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG.
Τέτοια προφίλ επαγγελματιών παρουσιάζουν συχνά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την κάλυψη πιο σύνθετων ρόλων και αναδεικνύονται δυναμικότερα λόγω του αβέβαιου περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικά, ακόμα και οι ίδιοι οι υποψήφιοι δυσκολεύονται να κατηγοριοποιήσουν τις δεξιότητές τους κάτω από τον τίτλο ενός παραδοσιακού αντικειμένου εξειδίκευσης, όπως για παράδειγμα ένα στέλεχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου μιας τράπεζας που  μπορεί να ισορροπεί μεταξύ της εξειδίκευσης στην Πληροφορική και στον Πιστωτικό Ελεγχο.
Πολλά ακόμα παραδείγματα στελεχών με διττή εξειδίκευση θα μπορούσαν να αναφερθούν ενδεικτικά, συνδυάζοντας δεξιότητες σε διαφορετικά πεδία.
-Engineering & Χρηματοοικονομικά
-Θετικές Επιστήμες & Πληροφορική
-Οικονομικά & Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
-Επιστήμες Υγείας & Μάρκετινγκ -Επικοινωνία
-Engineering & Πωλήσεις
-Πληροφορική & Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
-Στατιστική & Μάρκετινγκ ή Πωλήσεις
Η διττή εξειδίκευση, εκτός από ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την κάλυψη σύνθετων ρόλων, φαίνεται πως επηρεάζει και την προοπτική εξέλιξης στελεχών προς διοικητικούς ρόλους υψηλότερης ευθύνης. Ετσι, παρά το γεγονός ότι οι εργοδότες συνηθίζουν να αναζητούν μεσαία στελέχη με πρότερη επιτυχημένη θητεία σε παρόμοιους
ρόλους και ιδανικά εντός του ίδιου κλάδου, θεωρούν προαπαιτούμενη την εμπειρία από διαφορετικά τμήματα και επιχειρησιακές λειτουργίες (π.χ. υποχρεωτικό rotation) για τη δυναμικότερη εξέλιξη των ταλέντων τους προς διοικητικές θέσεις.
Η προαγωγή σε τέτοιους ρόλους επιβάλλει εξ ορισμού τη μείωση του βαθμού εξειδίκευσης και την ανάληψη  ευρύτερων αρμοδιοτήτων, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση μεγάλου φάσματος δεξιοτήτων και την παροχή τεχνογνωσίας και σε άλλα πεδία.
Για παράδειγμα, ένας Software Engineer εταιρείας παροχής λύσεων πληροφορικής θα μπορούσε να εξελιχθεί σε Project Manager και στη συνέχεια σε Delivery Manager και Business Unit Director, αφήνοντας σταδιακά την τεχνική εξειδίκευση στην ανάπτυξη λογισμικού και αντίστοιχων λύσεων και αναπτύσσοντας δεξιότητες διαχείρισης
έργων, ανθρώπινου δυναμικού και εν τέλει του συνόλου μιας επιχειρησιακής διεύθυνσης.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα,
είναι λογικό πως ένας άρτια καταρτισμένος, τεχνικά εξειδικευμένος και αποδοτικός προγραμματιστής δεν είναι βέβαιο πως θα καταφέρει να αναπτύξει τις υπόλοιπες απαιτούμενες δεξιότητες έως το επίπεδο της διαχείρισης μιας επιχειρηματικής διεύθυνσης συγκριτικά με έναν προγραμματιστή που έχει κερδίσει επαρκή εμπειρία στα
χρηματοοικονομικά, στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου μιας τράπεζας ή στις πωλήσεις λύσεων πληροφορικής.
Εν κατακλείδι, κάθε επαγγελματίας θα πρέπει να εστιάζει στον εμπλουτισμό του επαγγελματικού προφίλ του, σχεδιάζοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε περισσότερες από μία περιοχές. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η αξία της εξειδίκευσης στον τρόπο που είναι οργανωμένα η σύγχρονη εργασία και τα μοντέλα διοίκησης, ωστόσο φαίνεται πως πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στα αθροιστικά οφέλη της διττής εξειδίκευσης και των συνδυαστικών δεξιοτήτων τόσο για την κάλυψη των σύνθετων ρόλων που αναδεικνύονται στη σύγχρονη αγορά εργασίας όσο και για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

πηγή: εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

tanea

Σχόλιο του διαχειριστή: Ο τίτλος του άρθρου “Η εξειδίκευση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ” ΔΕΝ εκφράζει τα όσα αναφέρει το άρθρο. Οι άστοχοι και άσχετοι τίτλοι είναι συχνό φαινόμενο στο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπος της Ελλάδας

Έχουμε πάντα έχουν πει ότι η εκπαίδευση ήταν μια εγγύηση για ένα καλύτερο, πιο φωτεινό μέλλον. Αλλά τώρα που φαίνεται ότι είναι λιγότερο προφανής. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με μια νέα έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), σε ορισμένες περιοχές, ένα πιο εξειδικευμένο νεαρό άτομο, τόσο πιο πιθανό είναι να είναι άνεργο.

Ποσοστό ανεργίας των νέων ανά επίπεδο εκπαίδευσης, 2012 – 2013

wef-degree

Στην Ευρώπη το ποσοστό ανεργίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 20,7% και της τριτοβάθμιας 18,7%, δηλαδή η διαφορά είναι πολύ μικρή!

Bill Gates, thinks so: “Although I dropped out of college and got lucky pursuing a career in software, getting a degree is a much surer path to success.”

Πηγή: World Economic Forum

wef-google-managers

 

Πηγή: World Economic Forum

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή δεκαπέντε (15) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών.
Το ΦΕΚ εδώ

Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι:
1. Πρωτεύοντα μαθήματα
α) Ελληνική γλώσσα
β) Γαλλική γλώσσα
γ) Αγγλική γλώσσα
δ) Ελληνική και παγκόσμια διπλωματική ιστορία:
i) από το 1815 μέχρι το 1945 και
ii) από το 1945 μέχρι σήμερα
ε) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
στ) Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
2. Δευτερεύοντα μαθήματα
α) Στοιχεία Διεθνών Σχέσεων
β) Ιστορική, θεσμική και πολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
γ) Στοιχεία αρχαίου ελληνικού, κλασικού, βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού
δ) Παγκόσμια γεωγραφία
ε) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
στ) Ναυτικό Δίκαιο
ζ) Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3. Προφορική Δοκιμασία − Συνέντευξη
4. Προαιρετικά μαθήματα (οι γλώσσες των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης − πλην αγγλικής και γαλλικής − καθώς και η αραβική, κινεζική, ιαπωνική, ρωσική, αλβανική, σερβοκροατική και τουρκική).
Η δοκιμασία στα πρωτεύοντα μαθήματα του διαγωνισμού είναι γραπτή και προφορική, ενώ στα δευτερεύοντα, εκτός από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, είναι μόνο προφορική.

Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015 11:04
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2015 08:122015

Στις 19, 20 και 21 Δεκεμβρίου 2015 διενεργείται στις εγκαταστάσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) το πρώτο στάδιο του 24ου (ΚΔ΄ εκπαιδευτική σειρά) διαγωνισμού εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ. Τις ημέρες αυτές οι υποψήφιοι/ες θα διαγωνιστούν στα γνωστικά αντικείμενα «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους», «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» και «Γνώσεις και Δεξιότητες».

Στον εισαγωγικό διαγωνισμό, που προκήρυξε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), υπέβαλαν ηλεκτρονικά και κατέθεσαν δήλωση συμμετοχής 1.883 άτομα, με τον τελικό αριθμό όσων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρώτο στάδιο να προσδιορίζεται σε 1.874 μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επικύρωση του σχετικού πίνακα των υποψηφίων από την ΚΕΕ.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να βρίσκονται στους χώρους των εξεταστικών κέντρων μία (1) ώρα νωρίτερα, έχοντας μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Επισημαίνεται ότι, απαγορεύεται οι διαγωνιζόμενοι/ες να κατέχουν στις αίθουσες των εξετάσεων βιβλία, σημειώσεις, μικροϋπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και διορθωτικό. Θα ακολουθήσει αναλυτική κατανομή των υποψηφίων ανά κτίριο και αμφιθέατρο / αίθουσα.

πηγή: http://www.ekdd.gr/

Τι ακριβώς είναι το πρόγραμμα “ΕΔΩ”;

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου μαθημάτων, κατά τον οποίο καταρτίστηκαν 200 νέοι σε 11 ειδικότητες *, το πρόγραμμα «ΕΔΩ» επιστρέφει με δεύτερο κύκλο μαθημάτων με 200 επιπλέον θέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το διάστημα για την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται από τις 13/11/2015 ως και 18/12/2015.

Το κόστος των μαθημάτων αλλά και των πιστοποιήσεων είναι χορηγούμενο από το Nescafé και επομένως είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες.

Με το πρόγραμμα «ΕΔΩ» ο Nescafé προσφέρει σε νέους 18-35 ετών, απόφοιτους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προγράμματα κατάρτισης και εξειδίκευσης, προκειμένου να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και πιστοποιήσεις που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και να βρουν πιο εύκολα μια εργασία που να τους ικανοποιεί, στην Ελλάδα. Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιπλέον 200 νέων σε επαγγέλματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της Εθνικής οικονομίας, ώστε να παραμείνουν στην Ελλάδα και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και δυνατότητές τους στη χώρα μας.

Η κατάρτιση πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (Ι.Β.ΕΠ.Ε.-ΣΕΒ), που αποτελεί τον εκπαιδευτικό βραχίονας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών και προσφέρει με ιδιαίτερη επιτυχία και για περισσότερα από 30 χρόνια καινοτόμα και στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Οι ειδικότητες που προσφέρονται στον δεύτερο αυτό κύκλο διαμορφώνονται ως κατωτέρω.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

• σε άνεργους απόφοιτους πανεπιστημιακών και τεχνικών σχολών AΕΙ, ΑΤΕΙ, καθώς και σε απόφοιτους μεταδευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 18-35 ετών,

• σε εργαζόμενους επαπειλούμενους με ανεργία ή εργαζόμενους που δεν είναι ευχαριστημένοι με την εργασία τους και σκέφτονται να την εγκαταλείψουν

• σε φοιτητές-σπουδαστές-μαθητές

Όλοι οι παραπάνω πρέπει να έχουν ειδικές γνώσεις, όπου η παρακολούθηση του προγράμματος απαιτεί κάτι τέτοιο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα του δεύτερου κύκλου μαθημάτων «ΕΔΩ» θα διεξαχθεί από τα μέσα Ιανουαρίου 2016, με στόχο να εκπαιδευτούν 200 επιπλέον άτομα. Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος ξεκίνησε τον Μάιο του 2015 και ολοκληρώθηκε έχοντας καταρτίσει 200 νέους.
Λεπτομερές πρόγραμμα μαθημάτων θα ανακοινωθεί μετά την υποβολή των αιτήσεων.

ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα προσφέρονται οι παρακάτω ειδικότητες / μαθήματα:

ΑΘΗΝΑ

1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ RECEPTIONIST (30 Δ.Ω.)
2. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡXΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ) (20 Δ.Ω.)
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (35 Δ.Ω.)
4. WEB DESIGNER (20 Δ.Ω.)
5. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (17 Δ.Ω.)
6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (25 Δ.Ω.)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (35 Δ.Ω.)
2. Ε-COMMERCE CONSULTANT (35 Δ.Ω.)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σε όλες τις ειδικότητες/μαθήματα μετά το πέρας των μαθημάτων, όσοι εκ των εκπαιδευθέντων το επιθυμούν μπορούν να λάβουν μέρος σε εξετάσεις που διεξάγονται από ανεξάρτητο φορέα και να λάβουν, αν περάσουν επιτυχώς τις εξετάσεις, σχετικά πιστοποιητικά. Οι πιστοποιήσεις είναι οι ακόλουθες:

Ειδικότητες / μαθήματα Πιστοποίηση
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D CERTIFIED COMPUTER AIDED DESIGNER (AUTOCAD 2D)
WEB DESIGNER CERTIFIED WEB DESIGNER
Ε-COMMERCE CONSULTANT CERTIFIED E-COMMERCE CONSULTANT
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ CERTIFIED MAKING SAFE FOOD HANDLER
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CERTIFIED HEALTH & SAFETY TECHNICIAN
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ CERTIFIED SALES PROFESSIONAL
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ RECEPTIONIST CERTIFIED FRONT OFFICE PROFESSIONAL (Πιστοποιημένος Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ CERTIFIED PROFESSIONAL SECRETARIES

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα προγράμματα θα διεξαχθούν στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις του Ι.Β.ΕΠ.Ε. στην Αθήνα, στην πλατεία Αττικής και στην Θεσσαλονίκη, 6ο χλμ Χαριλάου Θέρμης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Γενικά

Το διάστημα για την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται από τις 13/11/2015 ως και 18/12/2015. Στη συνέχεια, θα διενεργηθεί η επιλογή των προς εκπαίδευση ενδιαφερομένων, με βάση τα κριτήρια επιλογής που αναγράφονται ακολούθως και αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής και μέχρι τον αριθμό των 200 ατόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έως και 2 ειδικότητες/μαθήματα που τους ενδιαφέρει να παρακολουθήσουν, με σειρά προτίμησης (όπου 1 σημαίνει πρώτη προτίμηση). Αν κάποιος υποψήφιος έχει δηλώσει 2 ειδικότητες, θα γίνεται προσπάθεια να μπαίνει σε αυτήν που προτιμά περισσότερο, εκτός και αν δεν πληροί κάποιο από τα ειδικά κριτήρια.

Οι επιλεχθέντες θα μπορούν να παρακολουθήσουν και να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης μόνο σε ένα μάθημα.

 Κριτήρια εισαγωγής

Για όλους τους ενδιαφερόμενους (ανέργους, εργαζομένους και φοιτητές-σπουδαστές) θα υπάρχουν 3 κατηγορίες κριτηρίων: Γενικά, κοινωνικά και ειδικά κριτήρια. Επιπλέον, ο χρόνος υποβολής της αίτησης αποτελεί κριτήριο που θα συνυπολογίζεται στην περίπτωση που αυτό απαιτείται μετά από την εφαρμογή όλων των παραπάνω κριτηρίων.

Γενικά κριτήρια

 • Ηλικία: στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος νέοι από 18-35 ετών
 • Οικονομική κατάσταση: θα δοθεί προτεραιότητα στους οικονομικά ασθενέστερους

Κοινωνικά κριτήρια

 • Ειδικές-Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες: θα προηγούνται άτομα από μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες όπου κανένας γονέας δεν εργάζεται, κ.λπ.

Ειδικά κριτήρια

 • Επίπεδο γνώσεων: ανάλογα με τις απαιτήσεις της ειδικότητας / μαθήματος, οι οποίες αναγράφονται στην περιγραφή των μαθημάτων.

Δικαιολογητικά Προγράμματος ΕΔΩ – NESCAFÉ

Tα συγκεκριμένα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο ΣΕΒ-Ι.Β.ΕΠ.Ε. από τους ενδιαφερόμενους, μόνο όταν επιλεγούν στο πρόγραμμα.

1.

 • Άνεργοι 
  Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας (και οι δύο πλευρές)*
 • Φοιτητές-Σπουδαστές
  Βεβαίωση φοίτησης από τον Εκπαιδευτικό Φορέα στον οποίο φοιτούν αυτή τη στιγμή, με αναφορά στο ακαδημαϊκό έτος/εξάμηνο στο οποίο βρίσκονται
 • Εργαζόμενοι
  Υπεύθυνη δήλωση
 • Μηχανικοί (όχι μισθωτοί)
  αριθμό μητρώου ΤΕΕ

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, για πιστοποίηση της ηλικίας

3. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας για το οικονομικό έτος 2014 (ατομικό ή οικογενειακό)

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος είναι προστατευόμενο μέλος και δεν υποβάλει ατομική φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο του εκκαθαριστικού στο οποίο υπάγεται ως προστατευόμενο μέλος, καθώς και το έντυπο Ε1 όπου εμφανίζονται τα στοιχεία των προσώπων που συνοικούν με τους κυρίως φορολογούμενους και τους βαρύνουν οικονομικά.

Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος πρέπει να συμπληρώσει στην αίτηση δήλωσης συμμετοχής στο πρόγραμμα στο πεδίο «Φορολογητέο Εισόδημα Οικονομικού Έτους 2014» το άθροισμα των ποσών των στηλών «Υπόχρεου» και «της Συζύγου» που εμφανίζονται στον Πίνακα Γ1 στο πεδίο Φορολογητέο Εισόδημα.

forologhteo_eisodhnma

Σε περίπτωση που η φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 2014 δεν ανταποκρίνεται στην παρούσα οικονομική κατάσταση του υποψηφίου (π.χ. αν ο υποψήφιος εργαζόταν το 2013, αλλά σήμερα είναι άνεργος), απαιτείται υπεύθυνη δήλωση Ν1599/1986 -με το γνήσιο της υπογραφής- που να αναφέρει την παραπάνω αλλαγή.

4. Βεβαιώσεις/δικαιολογητικά για την απόδειξη ότι ανήκουν σε Ειδικές-Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (παραδείγματα Ειδικών-Ευπαθών Κοινωνικά ομάδων: τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, γονείς πολύτεκνων οικογενειών, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, μέλη οικογενειών όπου κανένας δεν εργάζεται, κ.λπ.)

5. Πτυχία, Πιστοποιητικά και άλλες απαραίτητες Βεβαιώσεις Κατάρτισης (Θα χρησιμοποιηθούν για την επιβεβαίωση των ειδικών γνώσεων που απαιτεί η παρακολούθηση κάποιων μαθημάτων του προγράμματος, π.χ. γνώση συγκεκριμένων επιστημονικών αντικειμένων, γνώση ξένης γλώσσας, κ.λπ.)

* Οι ενδιαφερόμενοι που πρόσφατα έχουν αποφοιτήσει (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, μεταδευτεροβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και δεν εργάζονται, μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, αφού εκδώσουν σχετική κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (σημ.: οποιοσδήποτε δεν έχει φοιτητική ή μαθητική ιδιότητα μπορεί να εκδώσει κάρτα ανεργίας).

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σε κάθε μια από τις εκπαιδευτικές ενότητες γίνεται η θεωρητική παρουσίαση με τη βοήθεια του κατάλληλου εκπαιδευτικού εξοπλισμού και η πρακτική άσκηση με τον αντίστοιχο τεχνικό εξοπλισμό, όπου είναι απαραίτητο. Όλες οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν βασίζονται στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και στην προώθηση της ενεργητικής μάθησης.

Η ανάπτυξη των διαφόρων θεμάτων θα γίνει με πολλαπλές τεχνικές εκπαίδευσης, όπως:

 • Με σύντομες διαλέξεις του εκπαιδευτή
 • Με επίδειξη εκ μέρους του εκπαιδευτή
 • Με συζήτηση
 • Με την ερωτηματική μέθοδο
 • Με τη χρήση εκπαιδευτικών video
 • Με ασκήσεις επί χάρτου
 • Με καταιγισμό ιδεών, κ.λπ.

Στην πρακτική άσκηση χρησιμοποιούνται:

 • μελέτες πραγματικών περιπτώσεων
 • παιγνίδια ρόλου
 • ομαδικές εργασίες (ομάδες εργασίας αναλαμβάνουν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο και στο τέλος αξιολογούνται για αυτό)
 • η εκπαιδευτική μέθοδος «μαθαίνω κάνοντας (learning by doing)».

Σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα, υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται τεστ αξιολόγησης για να τεκμηριωθούν οι γνώσεις των εκπαιδευομένων. Τα τεστ αυτά θα είναι:

 • πολλαπλής επιλογής
 • σωστού – λάθους
 • σύζευξης
 • συμπλήρωσης
 • σύντομης απάντησης
 • παρουσίαση εκπαιδευτικού έργου πρακτικής άσκησης

 

*ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ , ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ AUTOCAD 2D, WEB DESIGNER , Ε-COMMERCE CONSULTANT , ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ , ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΗ , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ RECEPTIONIST , ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS), ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

περισσότερα εδώ

Δραματικά είναι τα στοιχεία έκθεσης του ΟΟΣΑ αναφορικά με την ανεργία στη χώρα μας και πιο ειδικά την ανεργία που μαστίζει τους πτυχιούχους. Σύμφωνα με την έκθεση οι Έλληνες εξακολουθούμε να επενδύουμε στην εκπαίδευση, παρά το γεγονός ότι οι σπουδές δεν αποτελούν πλέον ένα ασφαλές εισιτήριο για την αγορά εργασίας.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να παράγει τους περισσότερους άνεργους πτυχιούχους ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση «Μια ματιά στην εκπαίδευση» του διεθνούς οργανισμού που δόθηκε στη αυτήν την εβδομάδα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα ποσοστά αυτά μάλιστα παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το 2000 όταν πανεπιστημιακούς τίτλους διέθετε το 18% του εργατικού δυναμικού (25-64 ετών). Το 2014 πτυχίο είχε το 28%, ενώ στις ηλικίες 25-34 η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη: από το 24% το 2000 πέρασε στο 26% το 2005 για να ανεβεί στο 31% το 2010 και στο 39% σήμερα. Αντίστοιχα είναι τα ποσοστά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία (44%), η Φινλανδία (40%) και η Ισπανία (40%), αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες (42%).

Δύσκολη η έξοδος στην αγορά εργασίας

Ωστόσο, η έξοδος στην αγορά εργασίας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Η Ελλάδα μετράει τους περισσότερους άνεργους πτυχιούχους όχι μόνο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και με άλλες χώρες του κόσμου. Την ίδια ώρα που μετράει και τους περισσότερους ανέργους ανάμεσα σε εκείνους που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή έχουν διπλώματα από μεταλυκειακά προγράμματα.

Κοντά στα ποσοστά ανεργίας της Ελλάδας βρίσκεται μόνο η Ισπανία, ενώ είναι χαρακτηριστικό ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι υποτετραπλάσιος.

Εξίσου υψηλά είναι τα ποσοστά στους νέους (25-34 ετών) που αγγίζουν περίπου το 35%. Ακολουθούν οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία).

Ο κύριος παράγοντας αυτής της εξέλιξης είναι η οικονομική κρίση. Το 2000 η ανεργία στην Ελλάδα ήταν 11,2%, το 2005 ήταν 9,6%, το 2010 12,5%, ενώ το 2014 είχε εκτοξευθεί στο 27,6% (36% στις ηλικίες 25-34).

Απογοητευτικά τα ποσοστά στις ηλικίες 20 – 24 ετών

Απογοητευτικά είναι και τα ποσοστά των ΝΕΕΤ, όπως χαρακτηρίζονται διεθνώς οι νέοι από 20 έως 24 ετών που ούτε σπουδάζουν ούτε εργάζονται (από τα αρχικά των λέξεων Not in Education, Employment, or Training). Οι «ούτε ούτε» στην Ελλάδα φτάνουν το 30%, ποσοστό που ξεπερνούν μόνο η Ισπανία και η Τουρκία.

Ως προς την κατανομή των φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η Ελλάδα ακολουθεί τον γενικό κανόνα: οι γυναίκες που σπουδάζουν είναι περισσότερες από τους άνδρες. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Ιαπωνία όπου υπερτερούν οι άνδρες και (πολύ οριακά) η Τουρκία. Οι γυναίκες, πάντως, δεν παύουν να πλήττονται περισσότερο από τους άνδρες στην Ελλάδα από την ανεργία παρά το γεγονός ότι διαθέτουν περισσότερα τυπικά προσόντα.

οecd-employment-rates-2104

πηγή

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.) του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2015−2016
Πατήστε εδώ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ. 8/12/οικ. 34457
Καθορισμός Υπηρεσιών διορισμού των αποφοίτων της 23ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
πατήστε εδώ

http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/

Ακριβά δίδακτρα, κατάμεστες αίθουσες διδασκαλίας και εν τέλει πενιχρά αποτελέσματα είναι μερικές φορές οι αρνητικές συνέπειες που αντιμετωπίζουν πολλοί στην προσπάθεια τους για εκμάθηση μίας νέας δεξιότητας.

Οι ιστοσελίδες και οι εφαρμογές που παρουσιάζονται στη συνέχεια αποτελούν τη λύση στα παραπάνω προβλήματα δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να αποκτήσουν μία νέα δεξιότητα από την άνεση του σπιτιού τους και στις περισσότερες περιπτώσεις δωρεάν. Οι θεματικές που καλύπτονται είναι χιλιάδες.

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε κάποιο online course επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους:

Σε περίπτωση που θελέτε να ασχολειθείτε με τον προγραμματισμό οι παρακάτω ιστότοποι θα σας φανούν εξαιρετικά χρήσιμοι:

Αντίστοιχα για τα δεδομένα: 

Χρήσιμες ιστοσελίδες για την εκμάθηση ξένης γλώσσας: 

Γενικές γνώσεις: 

Bonus:

Πηγή: businessinsider.com

Το παραπάνω άρθρο είναι από το site http://www.epixeiro.gr/

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Ειδικοτήτων για την Συμπληρωματική πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Καλαμακίου, Καλαμάτας και Βέροιας, για τα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. Πτολεμαϊδας, Βέροιας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Καβάλας και Καρδίτσας, για τις Σ.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. Κιλκίς, Λαμίας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Ρόδου, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Χανίων, Βόλου, Χαλκίδας, Κοζάνης, Πάτρας, Πύργου, Πτολεμαϊδας και 2ης Θεσσαλονίκης και για την Π.Σ.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης, Σχολικού Έτους 2015-2016»

Στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ αναρτήθηκε η Προκήρυξη ειδικοτήτων για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Καλαμακίου, Καλαμάτας και Βέροιας, για τα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. Πτολεμαϊδας, Βέροιας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Καβάλας και Καρδίτσας, για τις Σ.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. Κιλκίς, Λαμίας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Ρόδου, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Χανίων, Βόλου, Χαλκίδας, Κοζάνης, Πάτρας, Πύργου, Πτολεμαϊδας και 2ης Θεσσαλονίκης και για την Π.Σ.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης, Σχολικού Έτους 2015-2016»

Ο Ο.Α.Ε.Δ. καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την 6622/383/2010 (ΦΕΚ 707/Β΄/25-5-2010) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Πρόνοιας όπως τροποποιήθηκε με την 6097/391/30-05-2013 (ΦΕΚ 1346/Β΄/03-06-2013) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Πρόνοιας και την 26182/510 (ΦΕΚ 2178/Β΄/08-08-2014) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας να υποβάλουν ή να αποστείλουν από 04/11/2015 έως 09/11/2015, από 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από 04/11/2015. έως 09/11/2015, από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, για το Σχολικό Έτος 2015-2016.

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το Σχολικό Έτος 2015-2016 και θα αφορούν τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Καλαμακίου, Καλαμάτας, και Βέροιας, τα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. Πτολεμαϊδας, Βέροιας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Καβάλας και Καρδίτσας, τις Σ.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. Κιλκίς, Λαμίας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Ρόδου, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Χανίων, Βόλου, Χαλκίδας, Κοζάνης, Πάτρας, Πύργου, Πτολεμαϊδας και 2ης Θεσσαλονίκης και την Π.Σ.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης.

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή της αίτησης καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών, που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, ΣΕΚ/ΠΣΕΚ και στα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και στο site του Οργανισμού www.oaed.gr

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Facebook
Βάσεις/Υπ.Μορίων

Υπολογισμός Μορίων

Αρχείο
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com