Γεωλογίας Πάτρας [287]

[287][ΑΕΙ][2] Γεωλογίας Πάτρας


Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 3
Τμήματα AEI ΕΠ Β.2019 ΜετΒ Ε.2019 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
283 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2 10623 -1210 133 4 4 0 Inf Math OS εδώ
285 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 9785 -1775 122 4 4 0 Inf Math OS εδώ
287 -ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2 7108 -2325 192 6 4 0 Inf Math OS εδώ
Σύνολα : # # # # 447 14 3 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 3515 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων: 447
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
«Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και «Γεωλογίας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σκοπός
Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την έρευνα σχετικά με τη δομή, τη σύνταξη και τις δυναμικές διαδικασίες της γης. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της γένεσης και της εξέλιξης του πλανήτη μας και την εφαρμογή των γνώσεων αυτών για τη λύση πρακτικών προβλημάτων, όπως είναι ο εντοπισμός και η εκμετάλλευση ορυκτών, πρώτων υλών, υπογείων υδάτων καθώς και η μελέτη φαινομένων όπως οι σεισμοί, οι κατολισθήσεις κ.ά.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Επαγγελματική Μονογραφία εδώ

Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από το άρθρο 14 & 15 του Π.Δ 344/200 ΦΕΚ 297Α/2000

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογα με τις σπουδές και την ειδίκευση τους. Ενδεικτικά μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: στη Δ.Ε.Η., στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, στον Δημόκριτο, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, σε τεχνικές επιχειρήσεις και σε γραφεία γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών, στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, στη Εκπαίδευση, μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων, στα Μ.Μ.Ε. και σε εκδοτικούς οίκους ως εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες, σε υπηρεσίες υπουργείων, οργανισμών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε επιχειρήσεις, οι οποίες μελετούν γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτισμικά περιοχές της Ελλάδας, των Βαλκανίων, της Ευρώπης.

ΑΣΕΠ
Για την ειδικότητα των Γεωλόγων: [Κωδικός: ΠΕ 04.05] Πτυχίο Γεωλογίας (κωδ. 0451) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κωδ. 0452) ή του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (κωδ. 0453) ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

© 2016 – 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=51
1 εξ -ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ Ι
1 εξ -ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
1 εξ -ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ
1 εξ -ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ: ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
1 εξ -ΣΧΕΣΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ Ι
1 εξ -ΧΗΜΕΙΑ Ι
2 εξ -ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
2 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
2 εξ -ΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
2 εξ -ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ: ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
2 εξ -ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Ι: ΔΟΜΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ
2 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ
2 εξ -ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ
3 εξ -ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ
3 εξ -ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
3 εξ -ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΙΙ: ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
4 εξ -ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
4 εξ -ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
5 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ
5 εξ -Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΩΝ
5 εξ -ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ & ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
5 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
6 εξ -ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
6 εξ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
6 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
7 εξ -ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ
7 εξ -ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
7 εξ -ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΙ
7 εξ -ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ – ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
7 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ – ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7 εξ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
7 εξ -ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
8 εξ -ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
8 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
8 εξ -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
8 εξ -ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
8 εξ -ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
8 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
8 εξ -ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ.

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!