Γραφικές παραστάσεις των βάσεων για όλα τα Τμήματα ανά Επιστημονικό Πεδίο τα τελευταία 20 χρόνια

pe-vaseis-1ep-eos-2023

pe-vaseis-2ep-eos-2023

pe-vaseis-3ep-eos-2023

pe-vaseis-4ep-eos-2023

 

 

Καλοδήμος Δημήτρης  Πτυχιούχος Φυσικού Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΣΕΠ σε ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ και ΚΕΣΥ Φθιώτιδας. Διαχειριστής sites:  sep4u.gr,  ΔΔΕ Φθ/δας, ΠΔΕ Στερεάς