ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κωδικός : 1624
Ίδρυμα: ΔΙΠΑΕ
Site: http://www.iem.ihu.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2&4
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 10.43
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 30 - ΟΙΚ: 25
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 14960
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 10980
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 140
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 140
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 112
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 115
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 17480
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 14850
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 14
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
[1] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ
[10] [KE] ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
[2] [ΒΥ] ΔΥΝΑΜΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
[2] [ΒΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
[2] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
[3] [ΒΥ] ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
[3] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[3] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[3] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[4] [ΒΥ] ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
[4] [ΒΥ] ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι
[4] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
[5] [ΒΥ] ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[5] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ι
[5] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
[5] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι
[6] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[6] [ΒΥ] ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
[6] [ΒΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[6] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ CAD- CAM-CAE
[7] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ: ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[7] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
[7] [ΒΥ] ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
[7] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ
[8] [ΒΥ] ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC
[8] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
[8] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
[8] [ΒΥ] ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[9] [ΒΥ] ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ
[9] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
[9] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[9] [ΒΥ] ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
---------------------------------

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)

Untitled Document
Σύνολο=3
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
224 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 2&4 11.50 12370 570 139 1 5 0 εδώ Inf Math OS
230 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΚΡΗ 2&4 12.54 12130 -60 150 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1624 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙΠΑΕ 2&4 10.45 10980 200 140 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 429 1 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 1390 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή:
1]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ
2]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ

Σκοπός
Το Τμήμα αυτό εκπαιδεύει μηχανικούς στο σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να εξασφαλίζονται αύξηση της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής προϊόντων με ταυτόχρονη μείωση των διατιθέμενων πόρων.
Ο ΜΠΔ είναι ένας/μια Μηχανικός με Τεχνολογικό Υπόβαθρο και Διοικητικές Ικανότητες.
Φροντίζει για την καλύτερη αξιοποίηση των εργαζομένων, της τεχνολογίας και γενικά των πόρων της επιχείρησης.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Η ειδικότητα του ΜΠΔ έχει ευρύ πεδίο δράσης. Σήμερα, οι ΜΠΔ απασχολούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής σε βιομηχανίες, εταιρίες παροχής υπηρεσιών και κυβερνητικούς οργανισμούς ως μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη, φορείς καινοτομικών αλλαγών και σύμβουλοι σε θέματα ανάπτυξης. Ενδεικτικοί τομείς απασχόλησης του ΜΠΔ μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
-Σχεδιασμό και διοίκηση συστημάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής
-Ανάπτυξη και διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου
-Σχεδιασμό προϊόντων με Η/Υ και ταχεία ανάπτυξη πρωτοτύπων
-Προγραμματισμό απαιτήσεων υλικών
-Εφοδιαστική
-Δυναμική κατανομή πόρων
-Μελέτη και σχεδιασμό ρομποτικών εγκαταστάσεων και οχημάτων
-Διοίκηση και χρονικό προγραμματισμό έργων
-Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
-Τηλεματική μεταφορών
-Οργάνωση συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας
-Χρηματοοικονομική διοίκηση
-Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
-Χρηματοοικονομική μηχανική και διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
-Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων
-Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών και τεχνολογικό marketing
-Επιχειρησιακή έρευνα και πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων

Επαγγελματικά δικαιώματα ΜΠΔ
Ο Διπλωματούχος ΜΠΔ σύμφωνα με το Π.Δ.71/1995 έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες:
α. Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής, κατανομή εργασιών, έλεγχος αποθεμάτων, κατανομή επισκευαστικών πόρων, προγραμματισμός συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού, κατανομή πρώτων υλών και άλλες συγγενείς δραστηριότητες.
β. Έρευνα, σχεδιασμός και αυτοματοποίηση της κατασκευής πάσης φύσεως προϊόντων, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
γ. Χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής. ως μονάδα παραγωγής νοείται το εργοστάσιο ή η μονάδα παροχής υπηρεσιών, για τη χωροθέτηση της οποίας λαμβάνονται υπόψιν τεχνικοί, οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.
δ. Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και σχεδίαση των επιμέρους συστημάτων παραγωγής. ως σχεδίαση συστημάτων παραγωγής νοείται η βελτιστοποίηση της θέσης των μηχανημάτων (και εν γένει των σταθμών παραγωγής) χωρίς να αγνοείται και η
παράμετρος του ανθρώπινου δυναμικού.
ε. Επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων ή / και άσκηση επιστημονικής διοίκησης σε οποιοδήποτε διοικητικό-τεχνικό σύστημα πχ δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί, και βιομηχανικές μονάδες.
στ. Χρονικός και τεχνικο-οικονομικός προγραμματισμός έργων.
ζ. Μελέτες πάσης φύσεως που αφορούν στην οργάνωση επιχειρήσεων, με στόχο την αποτελεσματική άσκηση διοίκησης.
Ο Διπλωματούχος ΜΠΔ έχει τη δυνατότητα εγγραφής του στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Eμπειρίας Κατασκευαστών και στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών, για τα αντίστοιχα έργα.

Τελαυταία τροποποίηση 18 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 3 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 20 Ιουνίου, 2019