ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κωδικός : 1624
Ίδρυμα: ΔΙΠΑΕ
Επ. Πεδίο/α: 2,4
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕ (2023) : 10.43
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://www.iem.ihu.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/411904/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 25 - ΠΛΗ: 30 - ΟΙΚ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[9] [ΒΥ] ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ
[3] [ΒΥ] ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
[3] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[7] [ΒΥ] ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ: ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[8] [ΒΥ] ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ
[5] [ΒΥ] ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[1] [ΒΥ] ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ
[7] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
[9] [ΒΥ] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
[2] [ΒΥ] ΔΥΝΑΜΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ
[6] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[8] [ΒΥ] ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC
[2] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
[8] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
[5] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ι
[3] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[7] [ΒΥ] ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
[4] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[3] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
[6] [ΒΥ] ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
[4] [ΒΥ] ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
[5] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
[3] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
[8] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
[8] [ΒΥ] ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[9] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[6] [ΒΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[2] [ΒΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
[4] [ΒΥ] ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[9] [ΒΥ] ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι
[5] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι
[4] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
[1] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
[2] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
[6] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ CAD- CAM-CAE
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ
[10] [KE] ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
---------------------------------

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)

Untitled Document
Σύνολο=3
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
224 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 2,4 11.50 12370 570 138 0 5 0 εδώ Inf Math OS
230 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΚΡΗ 2,4 12.54 12130 -60 150 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1624 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙΠΑΕ 2,4 10.45 10980 200 140 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 428 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 1390 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή:
1]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ
2]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ

Σκοπός
Το Τμήμα αυτό εκπαιδεύει μηχανικούς στο σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να εξασφαλίζονται αύξηση της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής προϊόντων με ταυτόχρονη μείωση των διατιθέμενων πόρων.
Ο ΜΠΔ είναι ένας/μια Μηχανικός με Τεχνολογικό Υπόβαθρο και Διοικητικές Ικανότητες.
Φροντίζει για την καλύτερη αξιοποίηση των εργαζομένων, της τεχνολογίας και γενικά των πόρων της επιχείρησης.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Η ειδικότητα του ΜΠΔ έχει ευρύ πεδίο δράσης. Σήμερα, οι ΜΠΔ απασχολούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής σε βιομηχανίες, εταιρίες παροχής υπηρεσιών και κυβερνητικούς οργανισμούς ως μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη, φορείς καινοτομικών αλλαγών και σύμβουλοι σε θέματα ανάπτυξης. Ενδεικτικοί τομείς απασχόλησης του ΜΠΔ μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
-Σχεδιασμό και διοίκηση συστημάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής
-Ανάπτυξη και διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου
-Σχεδιασμό προϊόντων με Η/Υ και ταχεία ανάπτυξη πρωτοτύπων
-Προγραμματισμό απαιτήσεων υλικών
-Εφοδιαστική
-Δυναμική κατανομή πόρων
-Μελέτη και σχεδιασμό ρομποτικών εγκαταστάσεων και οχημάτων
-Διοίκηση και χρονικό προγραμματισμό έργων
-Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
-Τηλεματική μεταφορών
-Οργάνωση συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας
-Χρηματοοικονομική διοίκηση
-Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
-Χρηματοοικονομική μηχανική και διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
-Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων
-Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών και τεχνολογικό marketing
-Επιχειρησιακή έρευνα και πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων

Επαγγελματικά δικαιώματα ΜΠΔ
Ο Διπλωματούχος ΜΠΔ σύμφωνα με το Π.Δ.71/1995 έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες:
α. Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής, κατανομή εργασιών, έλεγχος αποθεμάτων, κατανομή επισκευαστικών πόρων, προγραμματισμός συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού, κατανομή πρώτων υλών και άλλες συγγενείς δραστηριότητες.
β. Έρευνα, σχεδιασμός και αυτοματοποίηση της κατασκευής πάσης φύσεως προϊόντων, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
γ. Χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής. ως μονάδα παραγωγής νοείται το εργοστάσιο ή η μονάδα παροχής υπηρεσιών, για τη χωροθέτηση της οποίας λαμβάνονται υπόψιν τεχνικοί, οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.
δ. Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και σχεδίαση των επιμέρους συστημάτων παραγωγής. ως σχεδίαση συστημάτων παραγωγής νοείται η βελτιστοποίηση της θέσης των μηχανημάτων (και εν γένει των σταθμών παραγωγής) χωρίς να αγνοείται και η
παράμετρος του ανθρώπινου δυναμικού.
ε. Επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων ή / και άσκηση επιστημονικής διοίκησης σε οποιοδήποτε διοικητικό-τεχνικό σύστημα πχ δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί, και βιομηχανικές μονάδες.
στ. Χρονικός και τεχνικο-οικονομικός προγραμματισμός έργων.
ζ. Μελέτες πάσης φύσεως που αφορούν στην οργάνωση επιχειρήσεων, με στόχο την αποτελεσματική άσκηση διοίκησης.
Ο Διπλωματούχος ΜΠΔ έχει τη δυνατότητα εγγραφής του στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Eμπειρίας Κατασκευαστών και στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών, για τα αντίστοιχα έργα.