Δασολογίας και Διαχ/σης Περ/ντος και Φυσ. Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα) [212]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
Κωδικός : 212
Ίδρυμα: ΔΠΘ
Επ. Πεδίο/α: 2,3,4
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 8.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.fmenr.duth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 30 - ΜΑΘ: 20
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 35
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 20 - ΠΛΗ: 25 - ΟΙΚ: 35
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[4] [ΒΥ] Αγγλικά IV
[2] [ΒΥ] Αγγλικά ΙΙ
[6] [ΒΥ] Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
[10] [ΒΥ] Αναπτυξιακή Πολιτική και Ευρωαπαική Ένωση
[6] [ΒΥ] Βελτίωση και Προστασία Δασογενετικών Πόρων
[0] [ΒΥ] Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών και Εντόμων
[4] [ΒΥ] Γαλλικά IV
[1] [ΒΥ] Γαλλικά Ι
[1] [ΒΥ] Γενική Βοτανική - Μορφολογία
[2] [ΒΥ] Γενική Βοτανική - Φυσιολογία
[5] [ΒΥ] Γενική Δασοκομία - Δασική Οικολογία
[1] [ΒΥ] Γενική Εδαφολογία
[2] [ΒΥ] Γενική Χημεία
[5] [ΒΥ] Γεωβοτανική
[1] [ΒΥ] Γεωλογία - Πετρογραφία
[4] [ΒΥ] Γονιμότητα Δασικών Εδαφών
[0] [ΒΥ] Δασικές Εφαρμογές
[6] [ΒΥ] Δασικές Κατασκευές
[4] [ΒΥ] Δασική Αεροφωτογραφία
[3] [ΒΥ] Δασική Βιομετρία Ι
[4] [ΒΥ] Δασική Βιομετρία ΙΙ
[3] [ΒΥ] Δασική Βοτανική Ι
[4] [ΒΥ] Δασική Βοτανική ΙΙ
[5] [ΒΥ] Δασική Γενετική
[5] [ΒΥ] Δασική Δειγματοληψία
[7] [ΒΥ] Δασική Διαχειριστική Ι
[8] [ΒΥ] Δασική Διαχειριστική ΙΙ
[2] [ΒΥ] Δασική Εδαφολογία
[8] [ΒΥ] Δασική Εκτιμητική και Λογιστική
[10] [ΒΥ] Δασική Ενέργεια
[4] [ΒΥ] Δασική Εντομολογία
[6] [ΒΥ] Δασική Μηχανολογία
[4] [ΒΥ] Δασική Οδοποιία
[7] [ΒΥ] Δασική Οικονομική
[3] [ΒΥ] Δασική Παθολογία
[6] [ΒΥ] Δασική Πληροφορική ΙΙ
[0] [ΒΥ] Δασική Πολιτική Ι
[0] [ΒΥ] Δασική Πολιτική ΙΙ
[4] [ΒΥ] Δασική Φυτοκοινωνιολογία
[6] [ΒΥ] Δασικό Κτηματολόγιο
[8] [ΒΥ] Δασοκομία Πόλεων
[5] [ΒΥ] Δημόσιες Σχέσεις
[5] [ΒΥ] Διάνοιξη Δάσους - Μετατόπιση και Μεταφορά Δασικών Προιόντων
[3] [ΒΥ] Διαχείριση και Ανακύκλωση Απορριμμάτων
[6] [ΒΥ] Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών
[7] [ΒΥ] Διαχείριση και Προστασία Υγροβιοτόπων
[5] [ΒΥ] Διαχείριση Υδατικών Πόρων
[4] [ΒΥ] Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης
[8] [ΒΥ] Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων ΙΙ
[5] [ΒΥ] Δομή και Ιδιότητες Ξύλου
[4] [ΒΥ] Εδαφομηχανική
[7] [ΒΥ] Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
[4] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Παλινδρόμηση
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πληροφορική
[7] [ΒΥ] Εκτροφή Θηραμάτων
[10] [ΒΥ] Εμποριολογία Δασικών Προιόντων
[5] [ΒΥ] Ενέργεια και Περιβάλλον
[9] [ΒΥ] Επενδύσεις και Ανάπτυξη Δασικών Πόρων
[6] [ΒΥ] Επιχειρηματικότητα
[7] [ΒΥ] Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας
[10] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη Δασική Διαχειριστική
[6] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη Δασοκομία
[1] [ΒΥ] Ζωολογία
[5] [ΒΥ] Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
[6] [ΒΥ] Θηραματοπονία
[4] [ΒΥ] Ιχθυοκαλλιέργεια
[2] [ΒΥ] Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων
[6] [ΒΥ] Καλλωπιστικά Δέντρα και Θάμνοι
[1] [ΒΥ] Κοινωνιολογία
[3] [ΒΥ] Λιβαδικά Φυτά
[5] [ΒΥ] Λιβαδική Οικολογία
[5] [ΒΥ] Λιβαδική Οικοφυσιολογία
[1] [ΒΥ] Μαθηματικά
[1] [ΒΥ] Μετεωρολογία - Κλιματολογία
[7] [ΒΥ] Μοριακή Ανάλυση Φυτών
[2] [ΒΥ] Οικοδομική και Δομικά Υλικά
[1] [ΒΥ] Οικολογία
[9] [ΒΥ] Οικονομική των Δασικών Βιομηχανιών
[9] [ΒΥ] Οργάνωση και Διοίκηση Δασικών Βιομηχανιών
[2] [ΒΥ] Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
[6] [ΒΥ] Περιβαλλοντική Επικοινωνία
[8] [ΒΥ] Περιβαλλοντική Πολιτική
[4] [ΒΥ] Περιφερειακή Ανάπτυξη
[0] [ΒΥ] Πολιτική Δασικής Αναψυχής
[5] [ΒΥ] Πολιτική Οικονομία
[5] [ΒΥ] Προγραμματισμός Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων και Υπαίθρου
[0] [ΒΥ] Προστασία Γενετικής Βιολογικής Ποικιλότητας
[8] [ΒΥ] Προστασία και Αρχιτεκτονική Διαμόρφωση Φυσικού Τοπίου
[3] [ΒΥ] Στοιχεία Τεχνικής Νομοθεσίας
[7] [ΒΥ] Συγκομιδή Δασικών Προιόντων
[8] [ΒΥ] Συστήματα Εκμετάλλευσης Λιβαδιών
[9] [ΒΥ] Τεχνικά Έργα και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
[2] [ΒΥ] Τεχνική Μηχανική
[1] [ΒΥ] Τεχνικό Σχέδιο
[8] [ΒΥ] Τεχνολογία Ξύλου
[9] [ΒΥ] Τηλεπισκόπιση Φυσικών Πόρων
[3] [ΒΥ] Τοπογραφία
[7] [ΒΥ] Τοπογραφικά Όργανα και Αποτυπώσεις Δασικών Περιοχών
[2] [ΒΥ] Υδρολογία - Υδραυλική Ορεινών Λεκανών
[6] [ΒΥ] Υδροπληροφορική
[1] [ΒΥ] Φιλοσοφία της Επιστήμης
[2] [ΒΥ] Φυσική Περιβάλλοντος
[8] [ΒΥ] Φυτοφάρμακα
[9] [ΒΥ] Φυτώρια - Αναδασώσεις
[6] [ΒΥ] Χαρτογράφηση Δασικών Εκτάσεων
[6] [ΒΥ] Χημεία και Χημικά Προιόντα Ξύλου
[0] [ΒΥ] Χημεία Περιβάλλλοντος - Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος
[7] [ΒΥ] Χρηματοδοτήσεις στη Δασοπονία
[8] [ΒΥ] Χωροταξικός Σχεδιασμός και Χρήση Δασικών Εδαφών
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=2
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
275 -ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2,3 11.87 10730 -1080 60 0 5 0 εδώ Inf Math OS
212 -ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ 2,3,4 9.50 8220 -1375 180 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 240 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 2510 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές Ι
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
1.Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
2.Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές ΙΙ
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Νέα Τμήματα)
1.ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
2.ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΡΑΜΑ
3.ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Σκοπός 
Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη της επιστήμης του περιβάλλοντος, της διαχείρισης των χρήσεων της γης και της αξιοποίησης των φυσικών πόρων της με σκοπό την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από τα άρθρα 10 & 11του Π.Δ 344/200 ΦΕΚ 297Α/2000
Άρθρο10
Επαγγελματικές δραστηριότητες
Οι δασολόγοι ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, σύμφωναμε τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα:
α) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξη των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων καθώς και των λοιπών εκτάσεων που διέπονται από τη δασική νομοθεσία.
β) Στη θήρα, θηραματική οικονομία, ζωολογικούς κήπους και πάρκα, καταφύγια άγριων ζώων, βελτίωση βιοτόπων, ιχθυοκαλλιέργεια και αλιεία στα ορεινά και ημιορεινά ύδατα, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν στη διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών των άγριων ζώων και ιχθύων.
γ) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και λειβαδικών εκτάσεων.
δ) Στις δασικέςμεταφορικές εγκαταστάσεις, στη διακίνηση, επεξεργασία και έλεγχο της ποιότητας και εμπορίας των δασικών και δασογενών γενικά προϊόντων.
ε) Σε δραστηριότητες που έχουν σχέσημε την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στην αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται σ’ αυτό.
στ) Σε κάθε φύσης εδαφολογικές και εγγειοβελτιωτικές εργασίες δασικού ενδιαφέροντος και στη διευθέτηση των ορεινών λεκανών των χειμάρρων και χειμαρρωδών ρευμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης του χιονιού.
ζ) Στην ίδρυση και λειτουργία φυτωρίων παραγωγής κάθε φύσης φυτικού υλικού που έχει δασική ή καλλωπιστική αξία, στην εν γένει εμπορία του υλικού αυτού, καθώς και στην παραγωγή και εμπορία σπόρων και φυτευτικού υλικού δασικών και καλλωπιστικών ειδών.
η) Σε κατασκευαστικά έργα εξυπηρέτησης γεωργοκτηνοτροφικών-δασικών σκοπών, σε φυτοτεχνικά έργα διαχείρισης, ανάπτυξης και αισθητικής αναβάθμισης πρασίνου εντός και εκτός των πόλεων, καθώς και στη φυτοτεχνική αποκατάσταση πρανών(δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές), φυσικών σχηματισμών(ποταμών, χειμάρρων) και των
αρδευτικών δικτύων αυτών.
θ) Σε δασικές εκμεταλλεύσεις, βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης προϊόντων του δάσους, εταιρίες, τράπεζες, προγράμματα, καθώς και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέσημε το δάσος και τα προϊόντα αυτού ή το φυσικό περιβάλλον.
ι) Στην παραγωγή, τυποποίηση, υποσυσκευασία, άσκηση εμπορίας και διάθεσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, δασικώνμηχανημάτων, εργαλείων και σκευών, δασικού ενδιαφέροντος, καθώς και στη χρήση φυτοφαρμάκων για καταπολέμηση εντόμων σε δασικά είδη δένδρων και θάμνων.
ια) Στη δημιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση αλσών, πάρκων, δενδροστοιχιών, γηπέδων, παιδικών χαρών και γενικότερα υπαίθριων χώρων αναψυχής και φυτοτεχνικής διαμόρφωσης εντός και εκτός των πόλεων.
ιβ) Στην εγκατάσταση και διαχείριση δασοσυστάδων και τεχνητών φυτειών από δασικά είδη σε ορεινές, ημιορεινές και πεδινές περιοχές.
ιγ) Στη διαχείριση και προστασία των εθνικών δρυμών, των υγροβιότοπων και κάθε άλλου προστατευόμενου χερσαίου φυσικού οικοσυστήματος, καθώς και στην τουριστική ή άλλη αξιοποίηση των περιαστικών και αισθητικών δασών.
ιδ) Στην παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία αρωματικών φυτών και των προϊόντων αυτών, καθώς και καρπών του δάσους(αγριοφράουλες, βατόμουρα).
ιε) Στην κατάρτιση, εφαρμογή και έλεγχο αναπτυξιακώνμελετών και προγραμμάτων νομών, περιοχών και αξιόλογων εκτάσεων δασών ή δασικών εκτάσεων, στην κατάρτιση μελετών για δασικής φύσης επενδύσεις, όπως αναδασώσεις, βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης των προϊόντων του δάσους, δασικά φυτώρια, καθώς και
στον έλεγχο και αξιολόγηση αυτών.
ιστ) Στη σύνταξη των δασικών χαρτών, σύνταξημελετών φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπισης, καθώς και στη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για το χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος για επιστημονικούς, διοικητικούς, δικαστικούς, κτηματολογικούς ή άλλους σκοπούς.
ιζ) Στην εκπαίδευση(δευτεροβάθμια τριτοβάθμια), σε οργανισμούς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης που έχουν σχέσημε χερσαία φυσικά οικοσυστήματα και προϊόντα που παράγονται από τα δάση, σε εταιρίες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, σε οργανισμούς και εταιρίες κτηματογράφησης, καθώς και σε
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης(Ο.Τ.Α.) όλων των βαθμίδων.
ΑΣΕΠ
εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ14.04
Η προκήρυξη του 2008 εδώ
(ii) Ειδικότητα Γεωπόνων και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος [Κωδικός: ΠΕ14.40] Πτυχίο Γεωπονίας (κωδ. 1441) ή Φυτικής Παραγωγής (κωδ. 1442) ή Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1443) ή Γεωπονί ας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1444) ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1445) ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (κωδ. 1446) ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (κωδ. 1447) ή Αγροτικής Ανάπτυξης (κωδ. 1448) ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1449) ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (κωδ. 1450) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (κωδ. 1451) ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (κωδ. 1452) ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1453)
ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1454) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.