Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) [214]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ)
Κωδικός : 214
Ίδρυμα: ΠΟΚΡΗ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.10
ΕΒΕT (2023) : 12.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.enveng.tuc.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[4] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ IV
[4] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ ΙV
[3] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ
[7] [ΒΥ] ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ISO 14000 & LCA)
[9] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
[5] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
[8] [ΒΥ] ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
[3] [ΒΥ] ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
[8] [ΒΥ] ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
[6] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
[6] [ΒΥ] ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
[6] [ΒΥ] ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
[6] [ΒΥ] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV
[4] [ΒΥ] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙV
[3] [ΒΥ] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ
[4] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[2] [ΒΥ] ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
[7] [ΒΥ] ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι
[7] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
[4] [ΒΥ] ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ
[6] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
[9] [ΒΥ] ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
[8] [ΒΥ] ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
[2] [ΒΥ] ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
[7] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
[5] [ΒΥ] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ
[8] [ΒΥ] ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
[9] [ΒΥ] ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ
[1] [ΒΥ] ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
[9] [ΒΥ] ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
[9] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
[5] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ
[2] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
[3] [ΒΥ] ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[9] [ΒΥ] ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
[6] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[3] [ΒΥ] ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
[3] [ΒΥ] ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
[1] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
[8] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ι
[9] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΣΤΑΤΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
[9] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
[5] [ΒΥ] ΥΔΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
[6] [ΒΥ] ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Ι
[5] [ΒΥ] ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
[6] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ Ι
[4] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
[7] [ΒΥ] ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
---------------------------------

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) ιδρύθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Δ. 232/1995, ΦΕΚ 134/22-6-1995/τ.Α΄) και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το Ακαδημαϊκό Έτος 1997-1998.  Τον Μάιο 2013, ιδρύεται η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος στην οποία εντάσσεται το Τμήμα ΜΗΠΕΡ (ΦΕΚ 119/28-5-2013/τ. Α’).

Τον Ιούνιο 2021 η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος μετονομάστηκε σε  Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος  (ΧΗΜΗΠΕΡ), (ΦΕΚ 2348/ 03-06-2021/τ. Β’).

Οι προπτυχιακές σπουδές στη Σχολή διαρκούν δέκα (10) εξάμηνα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα των 2 πρώτων ετών (1ο έως και 4ο εξάμηνο) είναι κοινά.  Στο τέλος του 2ου έτους σπουδών τους οι φοιτητές επιλέγουνε την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν (Χημικών Μηχανικών ή Μηχανικών Περιβάλλοντος). Η επιλογή κατεύθυνσης καθορίζεται με βάση τις δηλώσεις κατεύθυνσης στο 2ο έτος και αν απαιτείται (δηλ., πάνω από τα 2/3 των φοιτητών διαλέξουν μια από τις δύο κατευθύνσεις), και με κριτήρια επίδοσης που θα καθοριστούν από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος (π.χ., ο μέσος όρος σε 8 μαθήματα του 1ου και 2ου έτους).

1. Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος και το oμώνυμο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου
Κρήτης, μετονομάζονται σε Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος αντίστοιχα, με Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου α) Χημικών Μηχανικών και β) Μηχανικών Περιβάλλοντος.
2. Στους φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, βάσει της Κατεύθυνσης Προχωρημένου Εξαμήνου που έχουν παρακολουθήσει, απονέμεται:
α) Δίπλωμα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου, Χημικών Μηχανικών,
β) Δίπλωμα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με Κατεύθυνση Προχωρημένου, Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Οι ήδη φοιτούντες στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος κατατάσσονται μόνο στην Κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου Μηχανικών Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο προσφερόμενα διπλώματα αποτελούν ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Επιπλέον είναι ισότιμα και αντίστοιχα των διπλωμάτων Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος που προσφέρονται από άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής και συνεπώς έχουν και τα αντίστοιχα επαγγελματικά
δικαιώματα (ΠΔ 19/2018)

Untitled Document
Σύνολο=3
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
214 -ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΚΡΗ 2 11.87 12975 500 133 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1623 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙΠΑΕ 2 9.50 9325 310 110 0 5 0 εδώ Inf Math OS
476 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 2 9.50 9050 -150 133 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 376 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 3925 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------