Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο) [282]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Κωδικός : 282
Ίδρυμα: ΠΑΚΡΗ
Site: http://www.biology.uoc.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2&3
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 11.64
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 24 - ΦΥΣ: 24 - ΧΗΜ: 28 - ΜΑΘ: 24
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 24 - ΦΥΣ: 24 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 27
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 18271
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 16678
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 141
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 140
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 119
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 119
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 18734
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 18090
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 7
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] K-Χρήσεις του Η/Υ Ι
[1] [ΒΥ] Κ-Αγγλικά Ι
[1] [ΒΥ] Κ-Γενική Χημεία
[1] [ΒΥ] Κ-Εισαγωγή στη Ζωολογία
[1] [ΒΥ] Κ-Εργαστηριακό Μάθημα Εισαγωγή στη Ζωολογία
[1] [ΒΥ] Κ-Οργανική Χημεία
[1] [ΒΥ] Κ-Φυσική
[2] [ΒΥ] Κ-Βιοχημεία Ι
[2] [ΒΥ] Κ-Δομή και Λειτουργία Φυτικών Οργανισμών
[2] [ΒΥ] Κ-Κυτταρική Βιολογία
[3] [ΒΥ] Κ-Αγγλικά ΙΙΙ
[3] [ΒΥ] Κ-Γενετική Ι
[3] [ΒΥ] Κ-Γενικές Μέθοδοι Κυτταρικής και Γενετικής Ανάλυσης
[3] [ΒΥ] Κ-Μέθοδοι στην Οικολογία
[3] [ΒΥ] Κ-Μικροβιολογία
[3] [ΒΥ] Κ-Μοριακή Βιολογία
[3] [ΒΥ] Κ-Οικολογία
[4] [ΒΥ] Κ-Αγγλικά IV
[4] [ΒΥ] Κ-Βιοποικιλότητα και Εξελικτική Οικολογία Φυτών
[4] [ΒΥ] Κ-Θαλάσσια Βιολογία
[4] [ΒΥ] Μ-Βιοχημεία ΙΙ
[4] [ΒΥ] Μ-Γενετική ΙΙ
[4] [ΒΥ] Π-Βιοποικιλότητα - Φυτά
[4] [ΒΥ] Π-Θαλάσσια Βιολογία
[5] [ΒΥ] Κ-Εξέλιξη
[5] [ΒΥ] Κ-Μέθοδοι Γενετικής και Ανοσολογίας
[5] [ΒΥ] Μ-Ανοσοβιολογία
[5] [ΒΥ] Μ-Γενετική Ανθρώπου
[5] [ΒΥ] Μ-Ενζυμική Βιοτεχνολογία
[5] [ΒΥ] Π-Βιογεωγραφία
[5] [ΒΥ] Π-Βιοστατιστική
[6] [ΒΥ] Κ-Αναπτυξιακή Βιολογία
[6] [ΒΥ] Μ-Βιοτεχνολογία
[6] [ΒΥ] Μ-Υπολογιστική Βιολογία
[6] [ΒΥ] Π-Φυσιολογία Ζώων
[6] [ΒΥ] Π-Φυσιολογία Φυτών
[7] [ΒΥ] ΚΕ - Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών
[7] [ΒΥ] ΚΕ-Φωτοσύνθεση
[7] [ΒΥ] ΜΕ-Κρυσταλλογραφική Ανάλυση Βιολογικών Μακρομορίων
[7] [ΒΥ] ΠΕ-Βενθική Οικολογία
[7] [ΒΥ] ΠΕ-Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων
[7] [ΒΥ] ΠΕ-Μαθήματα Φυσικής Γεωγραφίας και Γεωμορφολογίας
[8] [ΒΥ] KΕ-Φωτοβιολογία
[8] [ΒΥ] ΚΕ - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
[8] [ΒΥ] ΚΕ - Μοριακή Εξέλιξη
[8] [ΒΥ] ΚΕ-Μοριακή Φυσιολογία Καταπονήσεων Φυτών
[8] [ΒΥ] ΚΕ-Νευροβιολογία
[8] [ΒΥ] ΜΕ-Μοριακή Ιολογία Φυτών
[8] [ΒΥ] ΜΕ-Πρωτεϊνική Μηχανική
[8] [ΒΥ] ΠΕ - Εξελικτική Οικολογία
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=7
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
277 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2&3 14.25 17703 151 105 0 4 0 εδώ Inf Math OS
279 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2&3 14.25 17439 37 115 0 4 0 εδώ Inf Math OS
281 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2&3 14.25 17050 8 159 2 4 0 εδώ Inf Math OS
290 -ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 2&3 14.25 16715 -135 138 1 4 0 εδώ Inf Math OS
282 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΚΡΗ 2&3 11.87 16678 -90 141 1 4 0 εδώ Inf Math OS
280 -ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 2&3 14.25 16265 -265 132 1 5 0 εδώ Inf Math OS
325 -ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΠΑ 2&3 14.25 16195 -55 134 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 924 5 1 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 1508 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

παρουσίαση

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφές
«Βιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης..

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως βιολόγοι-ερευνητές σε νοσοκομεία, σε βιοϊατρικά και διαγνωστικά κέντρα, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα (στο Δημόκριτο, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο Ινστιτούτο Ρasteur, στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Κρήτης, στο Ινστιτούτο θαλάσσιας Βιολογίας κ.ά.), στα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και κυρίως στο Υπουργείο Γεωργίας ως περιβαλλοντολόγοι, ιχθυολόγοι και σε οργανισμούς (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων), στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ως ιατρικοί επισκέπτες και στελέχη στον τομέα της διαφήμισης και της προώθησης φαρμάκων, σε βιομηχανίες στα τμήματα παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών, σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις, σε βιοχημικά εργαστήρια, σε μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης, σε υδατοκαλλιέργειες, σε ιχθυοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων), ως ελεύθεροι επαγγελματίες συνεργαζόμενοι με γραφεία μελετών που ασχολούνται: με μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με μονάδες βιολογικού καθαρισμού, οικολογικές μελέτες, χωροταξικές μελέτες, αλιευτικές κατασκευές ή να ιδρύσουν δικό τους εργαστήριο.

Κλάδος ΠΕ04.04
Πτυχίο Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) ή Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Δημοκρίτειου Παν/μίου) ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Φυσιογνώστου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

Top Jobs for Biology Degree Majors

ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ

Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του Ε.Α.Π.

ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ

Πτυχίο Χημείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Χημείας του Πανεπιστημίου της Κύπρου.

ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ

ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Δημοκρίτειου Παν/μίου) ή Βιοχημείας και  Βιοτεχνολογίας (Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Γεωλογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Γεωγραφίας (Πανεπιστημίου Αιγαίου) ή Γεωγραφίας (Χαροκόπειου Πανεπιστημίου) ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ/  ΦΕΚ 4/20.2.2023/τ.ΑΣΕΠ,  υποβλήθηκαν συνολικά 115.696 αιτήσεις.

2023 Οι προτιμήσεις ανά ΠΕ

Πρωταθλητές οι Φιλόλογοι (ΠΕ02) με 35.2017 δηλώσεις !!! ακολουθούν ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Τελαυταία τροποποίηση 1 Ιουνίου, 2024 | 1η Δημοσίευση: 22 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 31 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 27 Νοεμβρίου, 2016