Βιολογίας Κρήτης (Ηράκλειο) [282]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Κωδικός : 282
Ίδρυμα: ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ
Επ. Πεδίο/α: 2,3
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1
ΕΒΕ (2023) : 11.64
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.biology.uoc.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1938/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 24 - ΦΥΣ: 24 - ΧΗΜ: 28 - ΜΑΘ: 24
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 24 - ΦΥΣ: 24 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 27
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] K-Χρήσεις του Η/Υ Ι
[8] [ΒΥ] KΕ-Φωτοβιολογία
[4] [ΒΥ] Κ-Αγγλικά IV
[1] [ΒΥ] Κ-Αγγλικά Ι
[3] [ΒΥ] Κ-Αγγλικά ΙΙΙ
[6] [ΒΥ] Κ-Αναπτυξιακή Βιολογία
[4] [ΒΥ] Κ-Βιοποικιλότητα και Εξελικτική Οικολογία Φυτών
[2] [ΒΥ] Κ-Βιοχημεία Ι
[3] [ΒΥ] Κ-Γενετική Ι
[3] [ΒΥ] Κ-Γενικές Μέθοδοι Κυτταρικής και Γενετικής Ανάλυσης
[1] [ΒΥ] Κ-Γενική Χημεία
[2] [ΒΥ] Κ-Δομή και Λειτουργία Φυτικών Οργανισμών
[1] [ΒΥ] Κ-Εισαγωγή στη Ζωολογία
[5] [ΒΥ] Κ-Εξέλιξη
[1] [ΒΥ] Κ-Εργαστηριακό Μάθημα Εισαγωγή στη Ζωολογία
[4] [ΒΥ] Κ-Θαλάσσια Βιολογία
[2] [ΒΥ] Κ-Κυτταρική Βιολογία
[5] [ΒΥ] Κ-Μέθοδοι Γενετικής και Ανοσολογίας
[3] [ΒΥ] Κ-Μέθοδοι στην Οικολογία
[3] [ΒΥ] Κ-Μικροβιολογία
[3] [ΒΥ] Κ-Μοριακή Βιολογία
[3] [ΒΥ] Κ-Οικολογία
[1] [ΒΥ] Κ-Οργανική Χημεία
[1] [ΒΥ] Κ-Φυσική
[7] [ΒΥ] ΚΕ - Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών
[8] [ΒΥ] ΚΕ - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
[8] [ΒΥ] ΚΕ - Μοριακή Εξέλιξη
[8] [ΒΥ] ΚΕ-Μοριακή Φυσιολογία Καταπονήσεων Φυτών
[8] [ΒΥ] ΚΕ-Νευροβιολογία
[7] [ΒΥ] ΚΕ-Φωτοσύνθεση
[5] [ΒΥ] Μ-Ανοσοβιολογία
[6] [ΒΥ] Μ-Βιοτεχνολογία
[4] [ΒΥ] Μ-Βιοχημεία ΙΙ
[5] [ΒΥ] Μ-Γενετική Ανθρώπου
[4] [ΒΥ] Μ-Γενετική ΙΙ
[5] [ΒΥ] Μ-Ενζυμική Βιοτεχνολογία
[6] [ΒΥ] Μ-Υπολογιστική Βιολογία
[7] [ΒΥ] ΜΕ-Κρυσταλλογραφική Ανάλυση Βιολογικών Μακρομορίων
[8] [ΒΥ] ΜΕ-Μοριακή Ιολογία Φυτών
[8] [ΒΥ] ΜΕ-Πρωτεϊνική Μηχανική
[5] [ΒΥ] Π-Βιογεωγραφία
[4] [ΒΥ] Π-Βιοποικιλότητα - Φυτά
[5] [ΒΥ] Π-Βιοστατιστική
[4] [ΒΥ] Π-Θαλάσσια Βιολογία
[6] [ΒΥ] Π-Φυσιολογία Ζώων
[6] [ΒΥ] Π-Φυσιολογία Φυτών
[8] [ΒΥ] ΠΕ - Εξελικτική Οικολογία
[7] [ΒΥ] ΠΕ-Βενθική Οικολογία
[7] [ΒΥ] ΠΕ-Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων
[7] [ΒΥ] ΠΕ-Μαθήματα Φυσικής Γεωγραφίας και Γεωμορφολογίας
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=7
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
277 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2,3 14.25 17703 151 105 0 4 0 εδώ Inf Math OS
279 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2,3 14.25 17439 37 115 0 4 0 εδώ Inf Math OS
281 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2,3 14.25 17050 8 157 0 4 0 εδώ Inf Math OS
290 -ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 2,3 14.25 16715 -135 137 0 4 0 εδώ Inf Math OS
282 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 2,3 11.87 16678 -90 140 0 4 0 εδώ Inf Math OS
280 -ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2,3 14.25 16265 -265 131 0 5 0 εδώ Inf Math OS
325 -ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 2,3 14.25 16195 -55 134 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 919 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 1508 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

παρουσίαση

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφές
«Βιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης..

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως βιολόγοι-ερευνητές σε νοσοκομεία, σε βιοϊατρικά και διαγνωστικά κέντρα, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα (στο Δημόκριτο, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο Ινστιτούτο Ρasteur, στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Κρήτης, στο Ινστιτούτο θαλάσσιας Βιολογίας κ.ά.), στα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και κυρίως στο Υπουργείο Γεωργίας ως περιβαλλοντολόγοι, ιχθυολόγοι και σε οργανισμούς (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων), στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ως ιατρικοί επισκέπτες και στελέχη στον τομέα της διαφήμισης και της προώθησης φαρμάκων, σε βιομηχανίες στα τμήματα παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών, σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις, σε βιοχημικά εργαστήρια, σε μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης, σε υδατοκαλλιέργειες, σε ιχθυοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων), ως ελεύθεροι επαγγελματίες συνεργαζόμενοι με γραφεία μελετών που ασχολούνται: με μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με μονάδες βιολογικού καθαρισμού, οικολογικές μελέτες, χωροταξικές μελέτες, αλιευτικές κατασκευές ή να ιδρύσουν δικό τους εργαστήριο.

Κλάδος ΠΕ04.04
Πτυχίο Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) ή Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Δημοκρίτειου Παν/μίου) ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Φυσιογνώστου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

Top Jobs for Biology Degree Majors