Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ (Αθήνα) [323]

[323][ΑΕΙ][2,3] Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ (Αθήνα)


Last updated on July 15th, 2020 at 06:56 am

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2020
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΠΘ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Νέα Τμήματα)
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1634
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. 1552
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1511
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1279
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1242
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1657
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1422

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0323
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0274

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 0360
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 0324

ΜΗ Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του ΑΠΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (325)
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (328)

Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 17

Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ Β.2021 ΜετΒ Ε.2021 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
273 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ ΑΠΘ 2,3 14188 1063 247 -45 5 0 Inf Math OS εδώ
323 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 2,3 12560 435 207 0 5 0 Inf Math OS εδώ
326 -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 3,4 12311 1211 76 -58 5 0 Inf Math OS εδώ
327 -ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 2,3 11860 1760 146 0 5 0 Inf Math OS εδώ
324 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 2,3 11804 1579 134 0 5 0 Inf Math OS εδώ
360 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3 10720 4170 195 24 5 0 Inf Math OS εδώ
274 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3 10611 336 171 1 5 0 Inf Math OS εδώ
1634 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙΠΑΕ 2,3 10408 1133 300 0 5 0 Inf Math εδώ
1276 -ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2,3 10353 9328 190 0 5 0 Inf Math OS εδώ
1280 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2,3 9709 8009 250 40 5 0 Inf Math OS εδώ
353 -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ 2,3 9490 5665 350 78 5 0 Inf Math OS εδώ
1511 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 2,3 9225 2725 230 0 5 0 Inf Math εδώ
1552 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 2,3 9222 3847 350 45 5 0 Inf Math OS εδώ
1657 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΜΕΠΑ 2,3 9140 2065 205 0 5 0 Inf Math εδώ
1428 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3 9136 4386 130 0 5 0 Inf Math OS εδώ
1242 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2,3 9005 3755 215 0 5 0 Inf Math εδώ
1422 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3 9004 1354 170 -25 5 0 Inf Math OS εδώ
Σύνολα : (sep4u.gr) # # # # 3566 60 2 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων:
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2021 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####
Τμήματα Γεωπονίας/ Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οδηγός Σπουδών ΓΠΑ   – ή  Σύντομος Οδηγός του ΓΠΑ

 

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από τα άρθρα 8 & 9 του Π.Δ 344/200 ΦΕΚ 297Α/2000

ΑΣΕΠ
εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ14.04
Η προκήρυξη του 2008 εδώ
(ii) Ειδικότητα Γεωπόνων και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος [Κωδικός: ΠΕ14.40]
Πτυχίο Γεωπονίας (κωδ. 1441) ή Φυτικής Παραγωγής (κωδ. 1442) ή Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1443) ή Γεωπονί ας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1444) ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1445) ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (κωδ. 1446) ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (κωδ. 1447) ή Αγροτικής Ανάπτυξης (κωδ.1448) ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1449) ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (κωδ. 1450) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (κωδ. 1451) ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (κωδ. 1452) ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1453) ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1454) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Άλλες πληροφορίες
Τα τμήματα της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας αλλά και το τμήμα της Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο που έχει έδρα την ακριτική Ορεστιάδα, παρά το γεγονός ότι είναι τοποθετημένα και στο 5ο επιστημονικό πεδίο, είναι ουσιαστικά Γεωπονικά τμήματα τα οποία δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο και τη δυνατότητα της άσκησης των οικονομικών επαγγελμάτων. Στο Μηχανογραφικό 2017 εντάσσονται στο 3 και 5 Επιστημονικό Πεδίο


ΜΑΘΗΜΑΤΑ=74
1 εξ -ΑΡΧΙΤ/ΚΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
1 εξ -ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1 εξ -ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α
1 εξ -ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
1 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1 εξ -ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
1 εξ -ΦΥΣΙΚΗ Α
2 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
2 εξ -ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
2 εξ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
2 εξ -ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ
3 εξ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι
3 εξ -ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡ.ΖΩΩΝ
3 εξ -ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
3 εξ -ΓΕΝΕΤΙΚΗ
3 εξ -ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
3 εξ -ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
3 εξ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
4 εξ -ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4 εξ -ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
4 εξ -ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ
4 εξ -ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
4 εξ -ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
5 εξ -ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
5 εξ -ΔΙΑΧ/ΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5 εξ -ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
6 εξ -ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
6 εξ -ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
6 εξ -ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι
6 εξ -ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ(Φυλλοβόλα,Καρποφόρα Δένδρα)
6 εξ -ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι
6 εξ -ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ-ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ
7 εξ -ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ
7 εξ -ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
7 εξ -ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
7 εξ -ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΙ (Aρδεύσειs)
7 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
7 εξ -ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΙ
7 εξ -ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ(Αειθαλη Καρποφορα Δενδρα)
7 εξ -ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι
8 εξ -ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
8 εξ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
8 εξ -ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ
8 εξ -ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
8 εξ -ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
8 εξ -ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ(Ασθενειες Καρποφορων Δενδρων και Αμπελου)
8 εξ -ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ
9 εξ -ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
9 εξ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
9 εξ -ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ
9 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΣΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΜΩΝΩΝ
9 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ
9 εξ -ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ IV
9 εξ -ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΙΙ
9 εξ -ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ(Καρποφοροι Θαμνοι)
9 εξ -ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ(Ασθενειες Κηπ/κων και Καλλωπ/κων Φυτων)
9 εξ -ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΝΘΟΚ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠ/ΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
9 εξ -ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
9 εξ -ΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
9 εξ -ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ
9 εξ -ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧ/ΣΗ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
9 εξ -ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
9 εξ -ΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ
9 εξ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
9 εξ -ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com