Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ΓΠΑ (Αθήνα) [327]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 327
Ίδρυμα: ΓΠΑ
Site: https://afp.aua.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2&3
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2024) : 11.98
EBET 2021- 2024 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 30
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 35 - ΧΗΜ: 25 - ΒΙΟ: 20
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2015- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 15550
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 11325
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 88
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 90
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 72
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 73
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 39
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 15255
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 13560
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 9
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
[1] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α
[1] [ΒΥ] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
[1] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ Α
[2] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
[2] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
[2] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
[3] [ΒΥ] ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡ.ΖΩΩΝ
[3] [ΒΥ] ΓΕΝΕΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΓΕΩΡΓ.ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΕΙΣΑΓ.ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
[3] [ΒΥ] ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
[3] [ΒΥ] ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
[3] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ
[4] [ΒΥ] ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[4] [ΒΥ] ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
[4] [ΒΥ] ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
[4] [ΒΥ] ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΑΝΤΛΙΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
[5] [ΒΥ] ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (ΓΕΝΙΚΗ)
[5] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
[5] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
[5] [ΒΥ] ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΣΤΑΤΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ
[5] [ΒΥ] ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
[5] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
[5] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ
[6] [ΒΥ] ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
[6] [ΒΥ] ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
[6] [ΒΥ] ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
[6] [ΒΥ] ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
[6] [ΒΥ] ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ
[6] [ΒΥ] ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
[7] [ΒΥ] ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
[7] [ΒΥ] ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓ.ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
[7] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
[7] [ΒΥ] ΘΕΡΜΙΚΕΣ-ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
[7] [ΒΥ] ΚΑΥΣΙΜΑ-ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
[7] [ΒΥ] ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
[7] [ΒΥ] ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ-ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ
[7] [ΒΥ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
[7] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
[7] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ -ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ(CAD)
[7] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝ.ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
[7] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ
[7] [ΒΥ] ΧΗΜΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
[8] [ΒΥ] ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ
[8] [ΒΥ] ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
[8] [ΒΥ] ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
[8] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
[8] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ
[8] [ΒΥ] ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
[8] [ΒΥ] ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ
[8] [ΒΥ] ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΣ
[8] [ΒΥ] ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
[8] [ΒΥ] ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
[8] [ΒΥ] ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
[9] [ΒΥ] ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
[9] [ΒΥ] ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
[9] [ΒΥ] ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
[9] [ΒΥ] ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ-ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
[9] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
[9] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ Η/Υ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
[9] [ΒΥ] ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ
[9] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
[9] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
[9] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
[9] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
[9] [ΒΥ] ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
---------------------------------

Στο site του τμήματος αναφέρεται:
To Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ & ΓΜ) είναι ένα από τα πλέον βασικά του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μοναδικό στον Ελληνικό χώρο. Το Τμήμα έχει πολυετή προσφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας καθώς αποτελεί το κύριο εκφραστή των εγγειοβελτιωτικών έργων στην γεωργία της χώρας μας, από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, με την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στο έδαφος (γονιμότητα, αντιμετώπιση ερημοποίησης των γεωργικών γαιών), την διαχείριση των υδατικών πόρων και τις τεχνικές των αρδεύσεων (85% της ετήσιας κατανάλωση νερού στην Ελλάδα), τις γεωργικές κατασκευές (θερμοκήπια, στάβλοι), το γεωργικό – μηχανολογικό εξοπλισμό (γεωργικά μηχανήματα, αυτοματισμοί), τις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία και την προστασία – αξιοποίηση του γεωργικού περιβάλλοντος γενικότερα. Η ερευνητική εμπειρία του τμήματος είναι συνεχής και σημαντική. Τα διεθνή ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται μόνο από το τμήμα αποτελούν σε μέση ετήσια βάση πάνω από το 30% των συνολικών προγραμμάτων όλων των τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε τομείς αιχμής σύμφωνα και με τη τελευταία αξιολόγηση του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ.

Untitled Document
Σύνολο=13
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
273 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2&3 14.38 13870 -350 220 0 5 0 εδώ Inf Math OS
324 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΠΑ 2&3 11.98 11520 -530 78 -2 5 0 εδώ Inf Math OS
323 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΠΑ 2&3 11.98 11240 -1415 207 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1634 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙΠΑΕ 2&3 10.79 10150 -625 200 0 5 0 εδώ Inf Math OS
274 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 2&3 11.39 9810 -1110 150 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1422 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΘΕΣ 2&3 9.59 9500 -25 100 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1428 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΘΕΣ 2&3 9.59 9475 -75 150 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1242 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΠΙ 2&3 9.59 9330 -125 150 0 5 0 εδώ Inf Math OS
360 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 2&3 9.59 9325 -200 120 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1511 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΠΕΛ 2&3 9.59 9220 -176 130 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1276 -ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΠΑΤ 2&3 9.59 9181 -244 100 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1552 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΔΜ 2&3 9.59 8990 -30 200 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1289 -ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΠΑΤ 2&3 9.59 8785 150 0 5 0 εδώ Inf Math
Σύνολο: 1955 -2 -0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 5085 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2010 - 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2022
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΠΘ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Νέα Τμήματα)
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1634
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ. 1552
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 1511
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 1279
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1242
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 1657
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1422

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 0323
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0274

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 0360
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 0324

ΜΗ Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του ΑΠΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (325)
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. (328)

Τμήματα Γεωπονίας/ Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οδηγός Σπουδών ΓΠΑ   – ή  Σύντομος Οδηγός του ΓΠΑ

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από τα άρθρα 8 & 9 του Π.Δ 344/200 ΦΕΚ 297Α/2000

ΑΣΕΠ
εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ14.04
Η προκήρυξη του 2008 εδώ
(ii) Ειδικότητα Γεωπόνων και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος [Κωδικός: ΠΕ14.40] Πτυχίο Γεωπονίας (κωδ. 1441) ή Φυτικής Παραγωγής (κωδ. 1442) ή Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1443) ή Γεωπονί ας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1444) ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1445) ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (κωδ. 1446) ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (κωδ. 1447) ή Αγροτικής Ανάπτυξης (κωδ.1448) ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1449) ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (κωδ. 1450) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (κωδ. 1451) ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (κωδ. 1452) ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1453) ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1454) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Άλλες πληροφορίες
Τα τμήματα της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας αλλά και το τμήμα της Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο που έχει έδρα την ακριτική Ορεστιάδα, παρά το γεγονός ότι είναι τοποθετημένα και στο 4ο επιστημονικό πεδίο, είναι ουσιαστικά Γεωπονικά τμήματα τα οποία δεν παρέχουν κανένα δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο και τη δυνατότητα της άσκησης των οικονομικών επαγγελμάτων. Στο Μηχανογραφικό 2017 εντάσσονται στο 3ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Τελευταία τροποποίηση 1 Ιουνίου, 2024 | 1η Δημοσίευση: 26 Νοεμβρίου, 2016 12:33

Τελευταία τροποποίηση 31 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 27 Νοεμβρίου, 2016 23:07