Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Ιωαννίνων [340]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Κωδικός : 340
Ίδρυμα: ΠΙ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2023) : 14.81
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.cs.uoi.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 26 - ΦΥΣ: 26 - ΧΗΜ: 21 - ΜΑΘ: 27
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Αγγλικά Ι
[0] [ΒΥ] Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή
[0] [ΒΥ] Ανάκτηση Πληροφορίας
[3] [ΒΥ] Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
[0] [ΒΥ] Αντικειμενοστρεφής Σχεδίαση
[1] [ΒΥ] Απειροστικός Λογισμός Ι
[3] [ΒΥ] Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού
[3] [ΒΥ] Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
[0] [ΒΥ] Ασύρματα Δίκτυα
[0] [ΒΥ] Ασφάλεια Υπολογιστικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
[5] [ΒΥ] Βάσεις Δεδομένων
[0] [ΒΥ] Βασικά Ηλεκτρονικά
[0] [ΒΥ] Βελτιστοποίηση
[1] [ΒΥ] Γενική Φυσική
[1] [ΒΥ] Γραμμική Άλγεβρα
[0] [ΒΥ] Γραμμικός Προγραμματισμός
[7] [ΒΥ] Γραφικά Υπολογιστών και Συστήματα Αλληλεπίδρασης
[2] [ΒΥ] Διακριτά Μαθηματικά
[0] [ΒΥ] Διδακτική της Πληροφορικής
[6] [ΒΥ] Δίκτυα Υπολογιστών
[3] [ΒΥ] Δομές Δεδομένων
[0] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής: Θέματα Αλγορίθμων και Δομών Δεδομένων
[0] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Συστημάτων και Δικτύων: Οπτικά Δίκτυα
[4] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πληροφορική
[0] [ΒΥ] Έμπειρα Συστήματα
[0] [ΒΥ] Εξελικτικός Υπολογισμός
[0] [ΒΥ] Εξόρυξη Δεδομένων
[0] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη Στατιστική
[0] [ΒΥ] Θεωρία Γραφημάτων
[4] [ΒΥ] Θεωρία Υπολογισμού
[0] [ΒΥ] Ιατρική Πληροφορική
[0] [ΒΥ] Κατανεμημένα Συστήματα
[5] [ΒΥ] Λειτουργικά Συστήματα
[0] [ΒΥ] Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ
[6] [ΒΥ] Μεταφραστές
[0] [ΒΥ] Μεταφραστές ΙΙ
[0] [ΒΥ] Μικροεπεξεργαστές
[0] [ΒΥ] Ολοκληρωμένα Κυκλώματα VLSI
[0] [ΒΥ] Παράλληλη Επεξεργασία
[3] [ΒΥ] Πιθανότητες
[0] [ΒΥ] Πληροφοριακά Συστήματα
[0] [ΒΥ] Πολυμέσα
[0] [ΒΥ] Προγραμματισμός Δικτύων
[0] [ΒΥ] Προγραμματισμός σε FORTRAN
[4] [ΒΥ] Προγραμματισμός Συστημάτων
[0] [ΒΥ] Προηγμένη Σχεδίαση Αλγορίθμων και Δομών Δεδομένων
[0] [ΒΥ] Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Υπολογιστικών Συστημάτων
[0] [ΒΥ] Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας και Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων
[6] [ΒΥ] Σήματα και Συστήματα
[4] [ΒΥ] Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων
[0] [ΒΥ] Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με Χρήση Η/Υ
[6] [ΒΥ] Τεχνητή Νοημοσύνη
[2] [ΒΥ] Τεχνικές Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού
[7] [ΒΥ] Τεχνολογία Λογισμικού
[0] [ΒΥ] Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ
[0] [ΒΥ] Τεχνολογίες Διαδικτύου
[0] [ΒΥ] Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα
[5] [ΒΥ] Υπολογιστικά Μαθηματικά
[0] [ΒΥ] Υπολογιστική Γεωμετρία
[0] [ΒΥ] Υπολογιστική Νοημοσύνη
[0] [ΒΥ] Ψηφιακές Επικοινωνίες
[0] [ΒΥ] Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
[0] [ΒΥ] Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
[2] [ΒΥ] Ψηφιακή Σχεδίαση
---------------------------------

Untitled Document
Σύνολο=6
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
390 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΔΑ 2,4 12.54 15276 484 263 0 5 0 εδώ Inf Math OS
340 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 2 14.25 14762 519 225 0 5 0 εδώ Inf Math OS
215 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2 14.25 14753 857 214 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1625 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙΠΑΕ 2,4 12.54 14445 565 200 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1622 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΠΑΕ 2,4 10.45 12470 490 160 0 5 0 εδώ Inf Math OS
344 -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΑΙΓ 2,4 8.36 9985 680 248 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1310 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 5291 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή (1)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (3)
1]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΣΑΜΟΣ
2]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
3[ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΑΤΡΑ
Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή (2)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Νέα Τμήματα)
1]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΘΗΝΑ
2]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΕΡΡΕΣ