Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

[ΚΩΔ][ΒΑΣΗ23][ΕΠ][ΤΜΗΜΑ][ΠΑΝ][ΠΕΡ]
1241 [11238][1,2,3,4] ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΙ (Πρώην ΤΕΙ Ηπείρου)
779 [16675][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΙ (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων)
280 [16265][2,3] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΙ (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων)
1242 [9330][2,3] ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) - ΠΙ
301 [18475][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΙ (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων)
114 [10354][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΙ (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων)
1244 [8350][4] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) - ΠΙ
1245 [12425][3] ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΙ (Πρώην ΤΕΙ Ηπείρου)
249 [13100][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΙ (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων)
272 [11375][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΙ (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων)
340 [14762][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΙ (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων)
1248 [11790][1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) - ΠΙ
1249 [10520][3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΙ (Πρώην ΤΕΙ Ηπείρου)
345 [11475][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΙ (Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης)
130 [14450][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΙ (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων)
156 [12170][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΙ (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων)
1250 [9175][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) - ΠΙ
113 [10411][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΙ (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων)
122 [9931][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΙ
259 [12835][2] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΙ (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων)
269 [15975][2,3] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΙ (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων)
1251 [17215][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΙ

ΣΥΝΟΛΟ= 22