Πως υπολογίζονται τα τετραγωνικά μέτρα για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος των 1000 ευρώ

Για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος των 1000 ευρώ απαιτείται: “Η οικογένεια του δικαιούχου (γονείς και προστατευόμενα τέκνα) να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν […]

Read more

Τι πρέπει να κάνετε για πάρετε το στεγαστικό επίδομα των 1000 ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών (1.000,00 €) ακαδ. έτους 2015-2016. Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορούν να υποβάλλουν στις Γραμματείες των Σχολών/ Τμημάτων τα δικαιολογητικά τους για τη χορήγηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2015-2016. Δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Οι δικαιούχοι Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος δύνανται να υποβάλλουν […]

Read more

Πως θα χορηγηθεί φέτος το στεγαστικό επίδομα. Τα δικαιολογητικά & οι προυποθέσεις

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016 Σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ. 71599/Ζ1/27-04-2016 εγγράφου του ΥΠΠΕΘ αναφορικά με τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2015-2016 και, προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση στην καταβολή του, καλούνται οι Δ/νσεις Φοιτητικής Μέριμνας των Ιδρυμάτων να δέχονται τις αιτήσεις των δικαιούχων και για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σύμφωνα με τη διαδικασία […]

Read more

ΑΙΤΗΣEIΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εισδοχής στην Γραμματεία της Α΄ Φοιτητικής Εστίας από 08:30 – 14:00 τις εργάσιμες ημέρες. Οι ημερομηνίες εμπρόθεσμης υποβολής των αιτήσεων είναι: Φοιτητές παλαιών ετών: Από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου. Πρωτοετείς Φοιτητές: Εντός 25 ημέρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Ομογενείς Φοιτητές, Φοιτητές ειδικών κατατακτηρίων εξετάσεων: Εντός 20 ημέρων από την […]

Read more

Τα δικαιολογητικά γα σίτιση και στέγαση στο Δημοκρίτειο Παν. Θράκης

Η Γραμματεία κατά τις οριζόμενες για εγγραφή ημερομηνίες δέχεται καθημερινά από τις 10:00-13:00 την κατάθεση των δικαιολογητικών. 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΣΤΕΓΑΣΗ-ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.docx 2. ΑΙΤΗΣΗ για στέγαση 2015-2016.doc 3. ΥΔ για στέγαση.doc 4. ΑΙΤΗΣΗ για ΣΙΤΙΣΗ.docx 5. ΥΔ για σίτιση.doc Τα δικαιολογητικά πρέπει μπορούν να σταλούν και με ταχυδρομείο στη διεύθυνση: [Όνομα Τμήματος] Πανεπιστημίου Θράκης, Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ.69100

Read more

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη Φοιτητική Εστία Πάτρας

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη Φοιτητική Εστία Πάτρας λήγει στις 28-9-2015 ( ταχυδρομική σφραγίδα ή απόδειξη ταχυμεταφοράς ). Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν παραλάβει την σχετική βεβαίωση εγγραφής μέχρι 28-9-2015 από τις Γραμματείες των Σχολών , μπορούν να την προσκομίσουν εκ των υστέρων στη ΦΕΠ , δεδομένου ότι η Βεβαίωση Εγγραφής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή τους […]

Read more

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής στις Φοιτητικές Εστίες του ΑΠΘ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 οι πρωτοετείς φοιτητές του ΑΠΘ θα μπορούν να υποβάλλουν, εντός 25 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αίτηση εισδοχής στις Φοιτητικές Εστίες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο Επιμελητείας στην Α΄ΦΕΘ στη διεύθυνση Στ. Κυριακίδη 17 στις Σαράντα Εκκλησιές, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08.00 π.μ έως 14.00 μ.μ Τηλέφωνα επικοινωνίας. […]

Read more

Αιτήσεις διαμονής στις φοιτητικές κατοικίες 2015 – 2016 στο Παν. Ιωαννίνων

31 Ιουλ. 2015 Α. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί), που επιθυμούν να μείνουν σε δωμάτιο των φοιτητικών κατοικιών κατά το έτος 2015 – 2016 (01 Οκτωβρίου 2015 – 30 Ιουνίου 2016), καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, από 27 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2015, στον παρακάτω σύνδεσμο: http://merimna.uoi.gr/ – Οδηγίες για την εγγραφή στην εφαρμογή μπορείτε να […]

Read more

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών

Στο ΦΕΚ 96Β/2015 περιέχεται τροποποίηση της αριθ. 2/19525/0026/21.2.2013 κ.υ.α.(ΦΕΚ 393Β/ 21.02.2013) που λέει: 1. Τροποποιούμε την αριθ. 2/19525/0026/21.2.2013 κοινή απόφαση μας (Β΄ 393) και αντικαθιστούμε το υπό στοιχείο (10) δικαιολογητικό της ενότητας Β του αρθ. 2 αυτής, ως εξής: «10. Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (κατοικίας) που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας […]

Read more