ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

Πρώην ΤΕΙ, Ιδρύθηκε με το νόμο 4610/2019

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
Κωδικός : 1554
Ίδρυμα: ΠΔΜ
Επ. Πεδίο/α: 2,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 9.39
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://cs.uowm.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 25 - ΜΑΘ: 25
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 20 - ΠΛΗ: 40 - ΟΙΚ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Αγγλικά Ορολογία Πληροφορικής I
[2] [ΒΥ] Αγγλικά Ορολογία Πληροφορικής ΙI
[3] [ΒΥ] Ακολουθιακά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
[4] [ΒΥ] Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Εφαρμογών με Java
[3] [ΒΥ] Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++
[3] [ΒΥ] Αριθμητική Ανάλυση
[4] [ΒΥ] Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
[8] [ΒΥ] Ασφάλεια Δικτύων
[7] [ΒΥ] Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
[4] [ΒΥ] Βάσεις Δεδομένων
[1] [ΒΥ] Γραμμική Άλγεβρα
[6] [ΒΥ] Διαδικτυακές Εφαρμογές
[2] [ΒΥ] Διακριτά Μαθηματικά
[4] [ΒΥ] Δίκτυα Υπολογιστών
[2] [ΒΥ] Δομές Δεδομένων
[5] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στους Υπολογιστές
[8] [ΒΥ] Εξόρυξη Δεδομένων
[8] [ΒΥ] Επιλογή 5 Μαθημάτων ή Επιλογή 3 Μαθημάτων κι Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
[8] [ΒΥ] Επιχειρησιακή Έρευνα
[7] [ΒΥ] Ερευνητική Μεθοδολογία και Δεοντολογία
[5] [ΒΥ] Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
[1] [ΒΥ] Ηλεκτρομαγνητισμός
[1] [ΒΥ] Ηλεκτρονική
[5] [ΒΥ] Κατανεμημένα Συστήματα
[2] [ΒΥ] Λειτουργικά Συστήματα
[6] [ΒΥ] Μαθήματα Επιλογής (Επιλογή 2 μαθημάτων)
[7] [ΒΥ] Μαθήματα Επιλογής (Επιλογή 2 μαθημάτων)
[2] [ΒΥ] Μαθηματική Ανάλυση Ι
[3] [ΒΥ] Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ
[3] [ΒΥ] Μεταγλωττιστές
[8] [ΒΥ] Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές ΙΙ
[4] [ΒΥ] Μικροεπεξεργαστές – Μικροελεγκτές Ι
[3] [ΒΥ] Πιθανότητες-Στατιστική
[5] [ΒΥ] Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο
[7] [ΒΥ] Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
[8] [ΒΥ] Πτυχιακή Εργασία
[2] [ΒΥ] Συνδυαστικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
[8] [ΒΥ] Συστήματα Αναμονής
[5] [ΒΥ] Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών
[8] [ΒΥ] Τεχνητή Νοημοσύνη - Λογικός Προγραμματισμός
[5] [ΒΥ] Τεχνολογία Λογισμικού
[6] [ΒΥ] Τεχνολογία Πολυμέσων
[6] [ΒΥ] Τηλεπικοινωνίες
[8] [ΒΥ] Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
[6] [ΒΕ] Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες
[6] [ΒΕ] Γραφικά με Υπολογιστές
[7] [ΒΕ] Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων
[6] [ΒΕ] Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι
[7] [ΒΕ] Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ
[6] [ΒΕ] Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης
[6] [ΒΕ] Οπτικός Προγραμματισμός
[7] [ΒΕ] Προηγμένες Αρχιτεκτονικές
[7] [ΒΕ] Σχεδίαση Ενσωματωμένων Συστημάτων με VLSI
[6] [ΒΕ] Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων με VHDL
[7] [ΒΕ] Τεχνολογίες Διαδικτύου και Κινητός Υπολογισμός
[7] [ΒΕ] Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα
[7] [ΒΕ] Υπολογιστικά Νέφη
---------------------------------
Untitled Document
Σύνολο=16
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
330 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2,4 12.54 17785 400 214 0 4 0 εδώ Inf Math OS
338 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2,4 12.54 17730 640 146 0 4 0 εδώ Inf Math OS
333 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 2,4 12.54 17670 520 225 0 4 0 εδώ Inf Math OS
339 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΠΕΙ 2,4 12.54 17220 615 195 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1211 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ 2,4 12.54 17095 765 135 0 4 0 εδώ Inf Math OS
412 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΠΑ 2,4 12.54 16910 690 110 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1212 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ 2,4 12.54 16900 815 135 0 4 0 εδώ Inf Math OS
216 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΚΡΗ 2,4 12.54 16047 430 183 0 4 0 εδώ Inf Math OS
99 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΘΕΣ 2,4 8.36 13800 850 300 0 4 0 εδώ Inf Math OS
369 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΘΕΣ 2,3,4 9.50 12525 700 207 0 4 0 εδώ Inf Math OS
98 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΠΕΛ 2,4 10.45 11650 -225 243 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1630 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΠΘ 2,4 11.50 11358 215 240 0 4 0 εδώ Inf Math OS
366 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΠΑ 2,4 10.45 10290 -480 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1554 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΔΜ 2,4 8.36 9220 -340 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1250 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΙ 2,4 8.36 9175 136 265 0 4 0 εδώ Inf Math OS
354 -ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΑΙΓ 1,4 8.36 8935 285 170 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 3268 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 8850 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφή

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2023
ΟΜΑΔΑ Ι
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΙΣ.ΚΑΤ.: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΙΣ.ΚΑΤ.: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΒΑΛΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑ

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από  Π.Δ. 44 /2009 ΦΕΚ 58Α/2009   :”Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ”
Οι απόφοιτοι των τμημάτων Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών , Πληροφορικής του  Πανεπιστημίου Πειραιά και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας    εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και μπορούν να εργαστούν και ως οικονομολόγοι.

Μελέτες

Συγκριτική αξιολόγηση του ερευνητικού έργου των Τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών
[πατήστε εδώ]

Μύθοι και αλήθειες για τα επαγγέλματα της πληροφορικής
[πατήστε εδώ]

Χρήσιμες συνδέσεις

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
http://www.sepe.gr/
Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας
https://www.epe.org.gr
Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελαματιων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
http://www.epy.gr/
Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής
http://www.pekap.gr/
Πανελλήνιος Σύλλογος Πληροφορικής Δημοσίου.
http://www.pasypl.gr/

11 σύγχρονα επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση και μέλλον στην παραγωγική οικονομία.

1.Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων
2.Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού
3.Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτωνκαι Δικτύων
4.Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
5.Τεχνικός Αυτοματισμών
6.Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
7.Εργοδηγός κλάδου εξόρυξης
8.Στέλεχος προώθησης εξαγωγών
9.Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας
10,Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
11.Χειριστής μηχανημάτων έργου

Τελαυταία τροποποίηση 24 Απριλίου, 2024 | 1η Δημοσίευση: 20 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 19 Σεπτεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 8 Ιουνίου, 2019