Χημείας Ιωαννίνων (269)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Κωδικός : 269
Ίδρυμα: ΠΙ
Site: http://www.chem.uoi.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2&3
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 11.64
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 35 - ΜΑΘ: 20
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 35 - ΒΙΟ: 20
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 18015
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 15975
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 223
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 221
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 199
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 199
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 0
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Αναλυτική Χημεία Ι
[1] [ΒΥ] Ανόργανη Χημεία Ι
[1] [ΒΥ] Εισαγωγικό Εργαστήριο Χημείας
[1] [ΒΥ] Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημείας
[1] [ΒΥ] Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Πληροφορική
[1] [ΒΥ] Μαθηματικά Ι
[1] [ΒΥ] Ποιοτική Αναλυτική Χημεία
[1] [ΒΥ] Φυσική
[2] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] Ανοργάνη Χημεία ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΒΙΟΛΟΓΙΑ
[2] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
[2] [ΒΥ] Εργαστήριο Ποιοτικής Χημ. Ανάλυσης
[2] [ΒΥ] Μαθηματικά ΙΙ
[2] [ΒΥ] Οργανική Χημεία Ι
[2] [ΒΥ] Οργανική Χημεία ΙΙ
[2] [ΒΥ] Πειραματική Φυσική ΙΙ
[2] [ΒΥ] Φυσικοχημεία Ι
[3] [ΒΥ] Ανοργάνη Χημεία ΙΙΙ
[3] [ΒΥ] Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας Ι
[3] [ΒΥ] Εργαστήριο Ποσοτικής Χημ. Ανάλυσης
[3] [ΒΥ] Οργανική Χημεία ΙΙΙ
[3] [ΒΥ] Ποσοτική Αναλυτική Χημεία
[3] [ΒΥ] Υπολογιστικές Μέθοδοι Χημείας
[3] [ΒΥ] ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι
[4] [ΒΥ] Ενόργανη Ανάλυση
[4] [ΒΥ] Θεωρητική Χημεία Ι
[4] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ
[4] [ΒΥ] Οργανική Χημεία ΙΥ
[4] [ΒΥ] Φυσικοχημεία ΙΙ
[5] [ΒΥ] Βιολογία
[5] [ΒΥ] Βιοχημεία Ι
[5] [ΒΥ] Διδακτική της Χημείας
[5] [ΒΥ] Θεωρητική Χημεία ΙΙ
[5] [ΒΥ] Φυσικές Διεργασίες της Χημ. Τεχνολογίας Ι
[5] [ΒΥ] Φυσικοχημεία ΙΙΙ
[6] [ΒΥ] Ανόργανη Χημεία IV
[6] [ΒΥ] Βιοχημεία ΙΙ
[6] [ΒΥ] Φυσικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας ΙΙ
[6] [ΒΥ] Φυσικοχημεία ΙΥ
[6] [ΒΥ] Χημεία Τροφίμων
[7] [ΒΥ] Γενική Μικροβιολογία
[7] [ΒΥ] Εργαστήριο Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων
[7] [ΒΥ] Εργαστήριο Βιοχημείας
[7] [ΒΥ] Οινολογία Ι
[7] [ΒΥ] Οργανική Χημεία Υ
[7] [ΒΥ] Τεχνολογία Τροφίμων
[7] [ΒΥ] Χημικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας
[8] [ΒΥ] Ανόργανη Χημική Τεχνολογία
[8] [ΒΥ] Βιβλιογραφική ή και Εργαστηριακή Έρευνα
[8] [ΒΥ] Βιοανόργανη Χημεία
[8] [ΒΥ] Βιολογικές Μεμβράνες και Μεταγωγή Σήματος
[8] [ΒΥ] Βιομηχανίες Τροφίμων
[8] [ΒΥ] Βιοτεχνολογία
[8] [ΒΥ] Βιοχημεία ΙΙΙ
[8] [ΒΥ] Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων
[8] [ΒΥ] Γεωχημεία - Ορυκτολογία
[8] [ΒΥ] Ειδικά Κεφάλαια Κβαντικής Χημείας
[8] [ΒΥ] Έλεγχος Ρύπανσης και Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος
[8] [ΒΥ] Ενζυμολογία
[8] [ΒΥ] Εργαστήριο Ανάλυσης και Τεχνολογίας Οίνου
[8] [ΒΥ] Εργαστήριο Προχωρημένης Οργανικής Σύνθεσης
[8] [ΒΥ] Εφαρμοσμένη Ηλεκτροχημεία - Ανάπτυξη Χημικών και Βιοχημικών Αισθητήρων
[8] [ΒΥ] Κλινική Χημεία και Εργαστήριο Κλινικής Χημείας
[8] [ΒΥ] Μοντέλα στη Χημεία και στη Βιοχημεία
[8] [ΒΥ] Μοριακή Βιολογία Νουκλεϊνικών Οξέων
[8] [ΒΥ] Οργανική Χημική Τεχνολογία
[8] [ΒΥ] Ποιοτικός Έλεγχος και Οργανοληπτικά Χαρακτ. Τροφίμων
[8] [ΒΥ] ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
[8] [ΒΥ] Σύνθεση και Τεχνολογία Πολυμερών
[8] [ΒΥ] Συντήρηση και Συσκευασία Τροφίμων
[8] [ΒΥ] Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος
[8] [ΒΥ] Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων
[8] [ΒΥ] Φυσικά Προϊόντα και Ετεροκυκλικές Ενώσεις
[8] [ΒΥ] Φυσιολογία του ανθρώπου
[8] [ΒΥ] Χημεία Περιβάλλοντος
---------------------------------

παρουσίαση

Untitled Document
Σύνολο=6
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
263 -ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2&3 14.25 17505 85 105 0 4 0 εδώ Inf Math OS
265 -ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2&3 9.50 16825 55 186 0 4 0 εδώ Inf Math OS
267 -ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2&3 9.50 16480 -60 191 2 4 0 εδώ Inf Math OS
269 -ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΙ 2&3 11.87 15975 -45 223 2 4 0 εδώ Inf Math OS
270 -ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΚΡΗ 2&3 14.25 15690 -184 144 1 4 0 εδώ Inf Math OS
1629 -ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΠΘ 2&3 14.25 14070 -558 202 2 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 1051 7 1 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 3435 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2020:
ΧΗΜΕΙΑΣ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
το τμήμα ΧΗΜΕΙΑΣ στην ΚΑΒΑΛΑ είναι ΜΗ αντίστοιχο το 2020

Σκοπός των Τμημάτων είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ασχοληθούν με τη μελέτη και την έρευνα της δομής, της σύνθεσης, και των μετασχηματισμών της οργανικής και ανόργανης ύλης.

Σπουδές & Περιεχόμενο Σπουδών
Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Στο πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν υποχρεωτικά, και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Πολλά από τα υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα μαθήματα συνοδεύονται από πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε Εργαστήρια, που είναι υποχρεωτική. Για τη λήψη του πτυχίου χρειάζεται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Επαγγελματική Μονογραφία

Επαγγελματικές δυνατότητες πτυχιούχων Χηµείας
Ο πτυχιούχος χημικός μπορεί να απασχοληθεί επαγγελματικά τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι κυριότεροι επιμέρους τομείς επαγγελματικής απασχόλησης των χημικών είναι οι παρακάτω:
α) Δηµόσιος τομέας. Τα διάφορα υπουργεία και οι οργανισμοί που εποπτεύονται από αυτά. Στις θέσεις αυτές ο χημικός ασχολείται κυρίως µε τον ποιοτικό έλεγχο των διαφόρων εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων (πρώτες ύλες βιομηχανίας, καύσιμα, τρόφιμα, φάρμακα) και τον περιβαλλοντικό έλεγχο.
Επιπλέον, ο χημικός μπορεί να εργαστεί ως ερευνητής στα διάφορα δηµόσια ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα.
β) Βιομηχανικός τομέας. Ο χημικός αναλαμβάνει ευθύνες στην παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων, καθώς και στην έρευνα για την παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων.
γ) Τομέας Υγείας. Ο χημικός ασχολείται µε βιοχημικούς προσδιορισμούς σε νοσηλευτικά ιδρύματα και οργανισμούς.
δ) Εκπαιδευτικός τομέας. Ο χημικός μπορεί να εργασθεί ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  (Γυμνάσια, Λύκεια) και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τεχνολογικά Ιδρύματα, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).
ε) Ιδιωτικός εµπορικός τοµέας. Σηµαντικός αριθµός ασχολείται µε τις εισαγωγές και εξαγωγές χηµικών
προϊόντων, πρώτων υλών, ειδών χηµικής βιοµηχανίας και οργάνων χηµικών αναλύσεων και ελέγχου.
στ) Ο χηµικός µπορεί να ιδρύσει ιδιωτικά εργαστήρια για αναλύσεις κάθε τύπου, όπως π.χ. εργαστηρια
ελέγχου οίνων και τροφίμων.

ΑΣΕΠ

Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ04.02 και διορίζονται ως εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπαίδευση.
Για την ειδικότητα των Χημικών: [Κωδικός: ΠΕ 04.02]Πτυχίο Χημείας (κωδ. 0421) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Χημείας του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 0422). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία

H προκήρηξη του ΑΣΕΠ 2008 εδώ

Στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008 στο κλάδο ΠΕ 04.02 ήταν 78 θέσεις για 1.235 συμμετέχοντες στη Β Θεματική ενότητα .
Δηλαδή είχαμε 1 θέση για 16 υποψηφίους δηλαδή 6% .

Εξωτερικές Αξιολογήσεις
Χημείας – Αθήνας
+ •Εκμοντερνισμένο πρόγραμμα σπουδών, σωστή κατανομή διδακτικών ωρών.
• Αριστο ακαδημαϊκό παρελθόν των διδασκόντων.
• Εντυπωσιακές εγκαταστάσεις που ανταποκρίνονται στα διεθνή στάνταρ.
– • Η παρουσία στα εργαστήρια θεωρείται υποχρεωτική, όχι όμως και στις παραδόσεις.
• Απουσία προαπαιτούμενων μαθημάτων κάτι που μπορεί να οδηγεί μεταξύ άλλων στο χαμηλό μέσο όρο αποφοίτησης (6,23).
• Ο χρόνος για την αποφοίτηση φτάνει τα 6 χρόνια και αυτό θέτει σε κίνδυνο την επαγγελματική αποκατάσταση.
• Υπερβολική γραφειοκρατία σε διάφορους τομείς.

Χημείας – Θεσσαλονίκης
+ • Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές με αφοσίωση, δυναμισμό και επιμονή.
•Απόφοιτοι έχουν διακριθείς σε ακαδημαϊκές θέσεις και στη βιομηχανία.
– •Πολύ μεγάλο και δυσκίνητο πρόγραμμα σπουδών.
• Ελλειψη ευκαιριών στην αγορά εργασίας μετά την αποφοίτηση.
• Υπερβολικά μεγάλος αριθμός διδασκόντων. Σημαντικό ποσοστό τους (21,3%) έχουν λιγότερες από πέντε δημοσιεύσεις την περίοδο 2006-2010.
• Ο χρόνος για την αποφοίτηση είναι μακρύς -6,8 χρόνια – ενώ το 30% των εισακτέων δεν αποφοιτά ποτέ.
• Πολύ χαμηλές επιδόσεις σε απορρόφηση ευρωπαϊκών και άλλων μη κρατικών κονδυλίων.
• Ελλειψη στρατηγικού ακαδημαϊκού σχεδιασμού.

Απασχόληση Χημικών με βάση στοιχεία της ΕΕΧ το Δεκέμβριο του 2019.

QS Ranking 2022-23

QS Ranking

ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ

Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του Ε.Α.Π.

ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ

Πτυχίο Χημείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Χημείας του Πανεπιστημίου της Κύπρου.

ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ

ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Δημοκρίτειου Παν/μίου) ή Βιοχημείας και  Βιοτεχνολογίας (Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Γεωλογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Γεωγραφίας (Πανεπιστημίου Αιγαίου) ή Γεωγραφίας (Χαροκόπειου Πανεπιστημίου) ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ/  ΦΕΚ 4/20.2.2023/τ.ΑΣΕΠ,  υποβλήθηκαν συνολικά 115.696 αιτήσεις.

2023 Οι προτιμήσεις ανά ΠΕ

Πρωταθλητές οι Φιλόλογοι (ΠΕ02) με 35.2017 δηλώσεις !!! ακολουθούν ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Τελαυταία τροποποίηση 10 Δεκεμβρίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 22 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 31 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 20 Ιουνίου, 2017