Στατιστικής ΟΠΑ (Αθήνα) (329)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 329
Ίδρυμα: ΟΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 2,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.2
ΕΒΕ (2023) : 12.52
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: https://www.dept.aueb.gr/stat
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1920/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 22 - ΦΥΣ: 22 - ΧΗΜ: 22 - ΜΑΘ: 34
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 22 - ΜΑΘ: 34 - ΠΛΗ: 22 - ΟΙΚ: 22
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[0] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV-ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: ΜΕΡΟΣ Β΄
[0] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι - ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: ΜΕΡΟΣ Α
[0] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ-ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: ΜΕΡΟΣ Β΄
[0] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: ΜΕΡΟΣ Α΄
[5] [ΒΥ] ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
[4] [ΒΥ] ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ
[4] [ΒΥ] ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι
[5] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
[4] [ΒΥ] ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
[6] [ΒΥ] ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
[4] [ΒΥ] ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
[4] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[3] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[4] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[4] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ R, S-Plus
[2] [ΒΥ] ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ-ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
[5] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
[6] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
[4] [ΒΥ] ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ
[5] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
[6] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι
[2] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙΙ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
[3] [ΒΥ] ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
[7] [ΒΥ] ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
[6] [ΒΥ] ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[3] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
[3] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
[6] [ΒΥ] ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ
[3] [ΒΥ] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
[5] [ΒΥ] ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
---------------------------------

Παρουσίαση του Τμήματος

Μεταπτυχιακό

Πρόγραμμα Σπουδών

Σκοπός

Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα και θεωρητικά μοντέλα για την υποστήριξη τους.

Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα. Οι κατευθύνσεις που προσφέρονται από το Τμήμα είναι οι ακόλουθες: Α. θεωρητική και Εφαρμοσμένη Στατιστική, Β. Στατιστική με Εφαρμογές στα Οικονομικά, Γ. Στατιστική με Εφαρμογές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και το Δ. Στατιστική με Εφαρμογές στην Πληροφορική, Ε. Αναλογιστική Στατιστική. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Το τμήμα διαθέτει βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε υπουργεία και τράπεζες, στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, ως αναλυτές στατιστικών στοιχείων, αναλυτές επενδύσεων, στελέχη διοίκησης κ.ά. σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στην ΕΣΥΕ, σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σε βιομηχανίες, σε ερευνητικά κέντρα, σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, σε μεγάλες οικονομικές μονάδες ως ανώτεροι υπάλληλοι, ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε εταιρεία στατιστικών μελετών, γραφείο μελετών, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση.

Πρόγραμμα Σπουδών

Α Εξάμηνο

Εισαγωγή στις Πιθανότητες
Περιγραφική Στατιστική
Μαθηματικός Λογισμός Ι
Γραμμική Αλγεβρα και Εφαρμογές
Εργαστήριο Λογισμικού1

Β Εξάμηνο

Θεωρία Κατανομών
Εκτιμητική – Ελεγχοι Υποθέσεων
Μαθηματικός Λογισμός II
Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογήν Μαθήματα
Στοιχεία Προγραμματισμού και Υπολογιστών
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
Εκπόνηση και Συγγραφή Εργασίων

Γ Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Γραμμική Παλινδρόμηση
[Εκτιμητική-Ελεγχοι Υποθέσεων]*
Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογήν Μαθήματα Προσφερόμενα από το Τμ. Στατιστικής
Στοιχεία Μαθηματικής Ανάλυσης**
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη **
Στατιστική Θεωρία Αποφάσεων
Στατιστικός Ελεγχος Ποιότητας
Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής
Μαθήματα Επιλογής Προσφερόμενα από το Τμήμα Στατιστικής
Συνδυαστική
Εθνικοί Λογαριασμοί-Πηγές Στατ.Στοιχείων
Γραφικές Μέθοδοι στη Στατιστική
Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής
Πρακτική ʼσκηση
(Εργασία σε ανάλυση δεδομένων)

* Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται και στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο
δεδομένου ότι αποτελούν προαπαιτούμενη γνώση άλλων υποχρεωτικών μαθημάτων.
** Οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν, τουλάχιστον,
από τα δύο αυτά μαθήματα ανάλογα με τους στόχους των σπουδών τους.
Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογήν Μαθήματα

Προσφερόμενα από άλλα Τμήματα
Διακριτά Μαθηματικά
Διεθνής Οικονομική
Εισαγωγή στο Marketing
Δομές Δεδομένων
Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση
Εισαγωγή στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων
Μαθήματα Επιλογής Προσφερόμενα από άλλα Τμήματα

Πολιτική Επιστήμη Ι
Φυσικό Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι
Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας
Τεχνολογικά Θέματα Βιομηχανίας Ι
Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου

Δ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανάλυση Διακύμανσης & Σχεδιασμός Πειραμάτων
Τεχνικές Δειγματ/ψίας & Δειγμ/κές Έρευνες
[Εισαγωγή στην Γραμμική Παλινδρόμηση]*
Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογήν Μαθήματα Προσφερόμενα από το Τμ. Στατιστικής

Θεωρητική Στατιστική
Μέτρο και Πιθανότητες
Αριθμοδείκτες και Θεωρία Κλιμάκων
Οικονομετρία
Δημογραφική Στατιστική
Αναλογιστικά Μαθηματικά Ασφαλειών Ζωής
Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής
Μαθήματα Επιλογής Προσφερόμενα από το Τμήμα Στατιστικής

Κατανομές Απώλειας και Θεωρία Πίστεως
Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής
Πρακτική ʼσκηση
(Εργασία σε ανάλυση δεδομένων)

* Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται και στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο
δεδομένου ότι αποτελούν προαπαιτούμενη γνώση άλλων υποχρεωτικών μαθημάτων.
** Οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν, τουλάχιστον,
από τα δύο αυτά μαθήματα ανάλογα με τους στόχους των σπουδών τους.

Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογήν Μαθήματα Προσφερόμενα από άλλα Τμήματα

Μαθηματικός Προγραμματισμός
Υπολογιστικά Μαθηματικά
Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων
Μαθήματα Επιλογής Προσφερόμενα από άλλα Τμήματα

Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Εισαγωγή στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων
Τεχνολογία Πολυμέσων
Γενική Οικονομική Ιστορία
Τα Οικονομικά των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ε Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανάλυση Δεδομένων
Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογήν Μαθήματα Προσφερόμενα από το Τμ. Στατιστικής

Εφαρμοσμένα Γραμμικά Μοντέλα
Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών
Μη Παραμετρική Στατιστική
Αναλογιστική Στατιστική-Θεωρία Κινδύνου
Εισαγωγή στις Μεθόδους Bootstrap στη Στατιστική
Αναλογ. Μαθημ.Ασφαλειών Ατυχημάτων
ʼσκηση στο Επάγγελμα*
Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής
Μαθήματα Επιλογής Προσφερόμενα από το Τμήμα Στατιστικής

Στοχαστικά Μοντέλα και Προσομοίωση
Θεωρία Επιτοκίων
Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής
Πρακτική ʼσκηση
(Εργασία σε ανάλυση δεδομένων)

Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογήν Μαθήματα

Χρηματοδοτική Διοίκηση
Δημόσια Οικονομική
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Επιχειρησιακή Έρευνα
Μαθήματα Επιλογής Προσφερόμενα από άλλα Τμήματα

Οικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.
Συστήματα Διοίκησης Προσωπικού

ΣΤ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογήν Μαθήματα Προσφερόμενα από το Τμ. Στατιστικής

Στοχαστικές Ανελίξεις
Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση
Στατιστική κατά Bayes
Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
Βιοστατιστική και Επιδημιολογία
Ανάλυση Δεδομένων με S-Plus και SAS
ʼσκηση στο Επάγγελμα*
Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής
Μαθήματα Επιλογής Προσφερόμενα από το Τμήμα Στατιστικής

Ακολουθιακή Στατιστική Ανάλυση
Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής
Πρακτική ʼσκηση
(Εργασία σε ανάλυση δεδομένων)

Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογήν Μαθήματα Προσφερόμενα από άλλα Τμήματα

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Λογιστική Κόστους
Διοίκηση Παραγωγής
Λογική
Μαθήματα Επιλογής Προσφερόμενα από άλλα Τμήματα

Περιφερειακή και Αστική Οικονομική
Τεχνολογικά Θέματα Βιομηχανίας II
Αλγόριθμοι
Διοίκηση Προσωπικού

Ζ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογήν Μαθήματα Προσφερόμενα από το Τμ. Στατιστικής

Πολυμεταβλητές Στατιστικές Τεχνικές
Μη Γραμμικά Μοντέλα
Εφαρμογές Στοχαστικών Ανελίξεων με έμφαση στα Χρημ/κά
Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής
ʼσκηση στο Επάγγελμα*
Μαθήματα Επιλογής Προσφερόμενα από το Τμήμα Στατιστικής

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Στατιστική
Εφαρμοσμένες Πιθανότητες
Μεθοδολογία Επιφανειών Απόκρισης
Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής
Πρακτική ʼσκηση
(Εργασία σε ανάλυση δεδομένων)

Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογήν Μαθήματα Προσφερόμενα από άλλα Τμήματα

Σύγχρονη Τραπεζική και Διεθνής Χρηματοδότηση
Ειδικά Θέματα Χρηματοδοτικής Διοίκησης
Μαθήματα Επιλογής Προσφερόμενα από άλλα Τμήματα

Διαφήμιση
ΕΕ Θεσμικό Πλαίσιο και Οικ. Πολιτική
Γραφήματα και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

Η Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογήν Μαθήματα Προσφερόμενα από το Τμ. Στατιστικής

Μοντέλα Δειγματοληπτικών Ερευνών
Ανάλυση Δεδομένων Επιβίωσης
Θεωρία Πιθανοτήτων
Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων
Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής
ʼσκηση στο Επάγγελμα*
Μαθήματα Επιλογής Προσφερόμενα από το Τμήμα Στατιστικής

Τυχαίες Διαδικ. και Πιθανοθεωρητικά Πρότυπα
Θεωρία Στατ. Πληρ.-Τεχν. Επιλογής Προτύπων
Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων και Στατιστικής
Παράγοντα Προϊόντα & Διαχείριση Κινδύνου
Πρακτική ʼσκηση
(Εργασία σε ανάλυση δεδομένων)

Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογήν Μαθήματα Προσφερόμενα από άλλα Τμήματα

Δυναμικά Συστήματα και Σύγχρονες Μέθοδοι Προβλέψεων
Μαθήματα Επιλογής Προσφερόμενα από άλλα Τμήματα

Ανάλυση Κεφαλαιαγορών και Χρηματαγορών
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας
* Η ʼσκηση στο Επάγγελμα γίνεται μία μόνο φορά