Μουσικών Σπουδών (ΚΕΡΚΥΡΑ) (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Κωδικός : 407
Ίδρυμα: ΙΟΝΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 1,2,3,4
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) :
Ειδικό Μάθημα (EM) :
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 2
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: https://music.ionio.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι
[1] [ΒΥ] ΒΑΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ I (ΒΙΟΛΑ)
[1] [ΒΥ] ΒΑΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ I (ΤΡΟΜΠΕΤΑ)
[2] [ΒΥ] ΒΑΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ II (ΒΙΟΛΑ)
[3] [ΒΥ] ΒΑΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ III (ΒΙΟΛΑ)
[4] [ΒΥ] ΒΑΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ IV (ΒΙΟΛΑ)
[3] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι
[4] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[4] [ΒΥ] ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
[3] [ΒΥ] ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ III
[4] [ΒΥ] ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ IV
[7] [ΒΥ] ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ VII
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣ.ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
[6] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
[5] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
[5] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
[5] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΧΟΛΗΨΙΑ
[6] [ΒΥ] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ TΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
[3] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι
[4] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΙΙ
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ Ι
[2] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
[3] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
[6] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[7] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι
[8] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
[3] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι
[5] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ I
[1] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ I
[2] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Ι
[8] [ΒΥ] ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ I : ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
[9] [ΒΥ] ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ II : ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
[10] [ΒΥ] ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ III : ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
[10] [ΒΥ] ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ III : ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
[8] [ΒΥ] ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Ι:ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
[9] [ΒΥ] ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΙ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
[10] [ΒΥ] ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΙΙ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
[10] [ΒΥ] ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΙΙ:ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
[3] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι
[4] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΙ
[5] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
[3] [ΒΥ] ΣΤΥΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ Ι
---------------------------------

Από το 2019 αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής
Αριθμ. Φ.253/23170/Α5/2019
Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄13).
Άρθρο 1
Τρόπος εισαγωγής και δικαίωμα συμμετοχής.
1. Η εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής γίνεται μόνο μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου που διοργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
2. Δικαίωμα συμμετοχής στις κοινές εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στα ανωτέρω Τμήματα έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού και οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος έτους των Γενικών ή των Επαγγελματικών Λυκείων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα των Γενικών Λυκείων ή Νέα Ελληνικά των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα.
Άρθρο 2
Εξεταζόμενα μαθήματα, συντελεστές βαρύτητας, μόρια και προϋποθέσεις εισαγωγής.
1. Α. Οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου
στα εξής μουσικά μαθήματα:
α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών και ακουστικών μουσικών γνώσεων.
Β. Επιπλέον οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων των
Γενικών ή των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα στο μάθημα
α) Νεοελληνική Γλώσσα των Γενικών Λυκείων ή
β) Νέα Ελληνικά των Επαγγελματικών Λυκείων.
2. Για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθμός Απολυτηρίου
Λυκείου κάθε υποψηφίου, ο βαθμός που έλαβε στις πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα «Νεοελληνική
Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων και ο βαθμός στα μαθήματα
«Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» με τους εξής συντελεστές:
α) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής βαθμολογίας,
β) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής βαθμολογίας,
γ) ο βαθμός στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών
Λυκείων αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,
δ) ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής βαθμολογίας.
3. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στα ανωτέρω Τμήματα, γίνεται
ως εξής:
α) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» στην εικοσαβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δε-
κάτου πολλαπλασιάζεται επί 0.3,
β) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» στην εικοσαβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου
πολλαπλασιάζεται επί 0.3,
γ) ο βαθμός στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών
Λυκείων στην εικοσαβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου πολλαπλασιάζεται επί 0.3,
δ) ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση εκατοστού πολλαπλασιάζεται επί 0.1.
Το άθροισμα των τεσσάρων ανωτέρω γινομένων πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1.000), ώστε να εξαχθεί ο
τελικός αριθμός μορίων, με μέγιστο δυνατό τον αριθμό των είκοσι χιλιάδων (20.000) μορίων.
4. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή του υποψηφίου στα ανωτέρω Τμήματα είναι α) ο υποψήφιος
να επιτύχει σε καθένα μουσικό μάθημα βαθμό τουλάχιστον ίσο με το 30% του άριστα, β) ο μέσος όρος των
βαθμών των δύο μουσικών μαθημάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 50% του άριστα και γ) ο υποψή-
φιος να έχει προσέλθει στην εξέταση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα
Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων