Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) ΠΑΜΑΚ [409]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Κωδικός : 409
Ίδρυμα: ΠΑΜΑΚ
Επ. Πεδίο/α: 1,2,3,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.20
ΕΒΕT (2023) :
Ειδικό Μάθημα (EM) :
Συντελεστής Βαρύτητας (EM) : 2
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: https://www.uom.gr/msa
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ I
[3] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΑ III
[5] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ I
[0] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ I - ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΜΠΑΡΟΚ - ΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ
[6] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ II
[0] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ II - ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ - ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ - 20ος ΑΙΩΝΑΣ
[0] [ΒΥ] ΑΡΜΟΝΙΑ I
[0] [ΒΥ] ΑΡΜΟΝΙΑ II
[0] [ΒΥ] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
[0] [ΒΥ] ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ-ΣΟΛΦΕΖ-ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ II
[0] [ΒΥ] ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ-ΣΟΛΦΕΖ-ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ IV
[0] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ I
[0] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ II
[5] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ I
[6] [ΒΥ] ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ II
[1] [ΒΥ] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ I
[0] [ΒΥ] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ II
[0] [ΒΥ] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ III
[0] [ΒΥ] ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV
[1] [ΒΥ] ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ I
[2] [ΒΥ] ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ II
[0] [ΒΥ] ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ IV
[5] [ΒΥ] ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ V
[6] [ΒΥ] ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ VI
[7] [ΒΥ] ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ VII
[8] [ΒΥ] ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
[5] [ΒΥ] ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ I
[6] [ΒΥ] ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ II
[0] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
[0] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ I
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ II
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ I
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ I
[8] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ II
[7] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ I
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ) ΜΟΥΣΙΚΗ I
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ
[8] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
[0] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΕΝΚΕΡΙΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[0] [ΒΥ] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
[0] [ΒΥ] ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΜΠΑΣΟ I
[0] [ΒΥ] ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΜΠΑΣΟ II
[5] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ I
[1] [ΒΥ] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ I
[2] [ΒΥ] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ II
[3] [ΒΥ] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ III
[4] [ΒΥ] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ IV
[5] [ΒΥ] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ V
[6] [ΒΥ] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ VI
[0] [ΒΥ] ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
[0] [ΒΥ] ΗΧΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ I
[0] [ΒΥ] ΗΧΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ II
[6] [ΒΥ] ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ II
[0] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΑΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
[0] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
[0] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ III
[0] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I (ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-15ος αι.)
[0] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II (15ος αι.-ΣΗΜΕΡΑ)
[1] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
[3] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ III
[4] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IV
[0] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ I
[0] [ΒΥ] ΙΤΑΛΙΚΑ I
[1] [ΒΥ] ΚΑΝΟΝΑΚΙ I
[5] [ΒΥ] ΚΑΝΟΝΑΚΙ V
[8] [ΒΥ] ΚΑΝΟΝΑΚΙ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
[1] [ΒΥ] ΚΙΘΑΡΑ I
[2] [ΒΥ] ΚΙΘΑΡΑ II
[4] [ΒΥ] ΚΙΘΑΡΑ IV
[5] [ΒΥ] ΚΙΘΑΡΑ V
[6] [ΒΥ] ΚΙΘΑΡΑ VI
[8] [ΒΥ] ΚΙΘΑΡΑ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
[1] [ΒΥ] ΚΙΘΑΡΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΚΙΘΑΡΑ ΙΙ
[1] [ΒΥ] ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ I
[3] [ΒΥ] ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ III
[5] [ΒΥ] ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ V
[8] [ΒΥ] ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
[3] [ΒΥ] ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΑΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
[5] [ΒΥ] ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ I
[7] [ΒΥ] ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ III
[8] [ΒΥ] ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ IV
[0] [ΒΥ] ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ I
[0] [ΒΥ] ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ II
[0] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
[0] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ,ΜΟΥΣΙΚΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Ι
[3] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
[4] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
[5] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
[6] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
[7] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
[8] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
[0] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ I
[0] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ II
[0] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ I
[0] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ II
[0] [ΒΥ] ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
[2] [ΒΥ] ΟΜΠΟΕ II
[3] [ΒΥ] ΟΜΠΟΕ III
[4] [ΒΥ] ΟΜΠΟΕ IV
[5] [ΒΥ] ΟΜΠΟΕ V
[6] [ΒΥ] ΟΜΠΟΕ VI
[7] [ΒΥ] ΟΜΠΟΕ VII
[8] [ΒΥ] ΟΜΠΟΕ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
[1] [ΒΥ] ΟΜΠΟΕ Ι
[2] [ΒΥ] ΟΜΠΟΕ ΙΙ
[3] [ΒΥ] ΟΜΠΟΕ ΙΙΙ
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΚΑΝΟΝΑΚΙ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΚΙΘΑΡΑ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΟΜΠΟΕ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΠΙΑΝΟ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΦΛΑΟΥΤΟ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΚΑΝΟΝΑΚΙ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΚΙΘΑΡΑ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΟΜΠΟΕ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΠΙΑΝΟ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΦΛΑΟΥΤΟ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΚΑΝΟΝΑΚΙ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΚΙΘΑΡΑ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΟΜΠΟΕ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΠΙΑΝΟ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΦΛΑΟΥΤΟ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΚΑΝΟΝΑΚΙ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΚΙΘΑΡΑ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΟΜΠΟΕ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΠΙΑΝΟ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΦΛΑΟΥΤΟ)
[0] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑ
[0] [ΒΥ] ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ I
[0] [ΒΥ] ΟΡΧΗΣΤΡΑ I
[8] [ΒΥ] ΟΡΧΗΣΤΡΑ VI
[0] [ΒΥ] ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ I
[0] [ΒΥ] ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ II
[1] [ΒΥ] ΠΙΑΝΟ I
[3] [ΒΥ] ΠΙΑΝΟ III
[5] [ΒΥ] ΠΙΑΝΟ V
[6] [ΒΥ] ΠΙΑΝΟ VI
[7] [ΒΥ] ΠΙΑΝΟ VII
[8] [ΒΥ] ΠΙΑΝΟ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
[1] [ΒΥ] ΠΙΑΝΟ Ι
[3] [ΒΥ] ΠΙΑΝΟ ΙΙΙ
[0] [ΒΥ] ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι
[0] [ΒΥ] ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΙ
[7] [ΒΥ] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
[8] [ΒΥ] ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
[0] [ΒΥ] ΣΚΗΝΙΚΗ ΗΘΟΠΟΙΪΑ I
[6] [ΒΥ] ΣΚΗΝΙΚΗ ΗΘΟΠΟΙΪΑ II
[0] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ
[0] [ΒΥ] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΥΓΚΑΣ
[0] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ I
[0] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ II
[0] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ III
[0] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ IV
[0] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ V
[0] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ VI
[0] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ VII
[0] [ΒΥ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ VIII
[1] [ΒΥ] ΣΥΝΘΕΣΗ I
[2] [ΒΥ] ΣΥΝΘΕΣΗ II
[3] [ΒΥ] ΣΥΝΘΕΣΗ III
[4] [ΒΥ] ΣΥΝΘΕΣΗ IV
[5] [ΒΥ] ΣΥΝΘΕΣΗ V
[6] [ΒΥ] ΣΥΝΘΕΣΗ VI
[8] [ΒΥ] ΣΥΝΘΕΣΗ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
[1] [ΒΥ] ΦΛΑΟΥΤΟ I
[5] [ΒΥ] ΦΛΑΟΥΤΟ V
[6] [ΒΥ] ΦΛΑΟΥΤΟ VI
[8] [ΒΥ] ΦΛΑΟΥΤΟ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
[1] [ΒΥ] ΦΛΑΟΥΤΟ Ι
[3] [ΒΥ] ΦΛΑΟΥΤΟ ΙΙΙ
[0] [ΒΥ] ΦΟΥΓΚΑ I
[0] [ΒΥ] ΦΟΥΓΚΑ II
[5] [ΒΥ] ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ I
[0] [ΒΥ] ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ I
[0] [ΒΥ] ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ II
[0] [ΒΥ] ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ IV
[0] [ΒΥ] ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ V
[0] [ΒΥ] ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ VI
[7] [ΒΥ] ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ VII
---------------------------------

Από το 2019 αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής
Αριθμ. Φ.253/23170/Α5/2019
Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄13).
Άρθρο 1
Τρόπος εισαγωγής και δικαίωμα συμμετοχής.
1. Η εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής γίνεται μόνο μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου που διοργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
2. Δικαίωμα συμμετοχής στις κοινές εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στα ανωτέρω Τμήματα έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού και οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του τρέχοντος έτους των Γενικών ή των Επαγγελματικών Λυκείων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα των Γενικών Λυκείων ή Νέα Ελληνικά των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα.
Άρθρο 2
Εξεταζόμενα μαθήματα, συντελεστές βαρύτητας, μόρια και προϋποθέσεις εισαγωγής.
1. Α. Οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου
στα εξής μουσικά μαθήματα:
α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών και ακουστικών μουσικών γνώσεων.
Β. Επιπλέον οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων των
Γενικών ή των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα στο μάθημα
α) Νεοελληνική Γλώσσα των Γενικών Λυκείων ή
β) Νέα Ελληνικά των Επαγγελματικών Λυκείων.
2. Για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθμός Απολυτηρίου
Λυκείου κάθε υποψηφίου, ο βαθμός που έλαβε στις πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα «Νεοελληνική
Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων και ο βαθμός στα μαθήματα
«Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» με τους εξής συντελεστές:
α) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής βαθμολογίας,
β) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής βαθμολογίας,
γ) ο βαθμός στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών
Λυκείων αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθμολογίας,
δ) ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής βαθμολογίας.
3. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στα ανωτέρω Τμήματα, γίνεται
ως εξής:
α) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» στην εικοσαβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δε-
κάτου πολλαπλασιάζεται επί 0.3,
β) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» στην εικοσαβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου
πολλαπλασιάζεται επί 0.3,
γ) ο βαθμός στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών
Λυκείων στην εικοσαβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου πολλαπλασιάζεται επί 0.3,
δ) ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση εκατοστού πολλαπλασιάζεται επί 0.1.
Το άθροισμα των τεσσάρων ανωτέρω γινομένων πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1.000), ώστε να εξαχθεί ο
τελικός αριθμός μορίων, με μέγιστο δυνατό τον αριθμό των είκοσι χιλιάδων (20.000) μορίων.
4. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή του υποψηφίου στα ανωτέρω Τμήματα είναι α) ο υποψήφιος
να επιτύχει σε καθένα μουσικό μάθημα βαθμό τουλάχιστον ίσο με το 30% του άριστα, β) ο μέσος όρος των
βαθμών των δύο μουσικών μαθημάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 50% του άριστα και γ) ο υποψή-
φιος να έχει προσέλθει στην εξέταση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα
Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων