Νέο πλαίσιο Europass: οι πολίτες θα μπορούν να προβάλλουν καλύτερα τις δεξιότητες και τα προσόντα τους

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου Νέο πλαίσιο Europass: οι πολίτες θα μπορούν να προβάλλουν καλύτερα τις δεξιότητες και τα προσόντα τους Στρασβούργο, 4 Οκτωβρίου 2016 Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση της απόφασης όσον αφορά το Europass. Το Europass είναι ένα σύνολο εργαλείων και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη διαφάνεια των δεξιοτήτων και των προσόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή […]

Read more

Ποιες δεξιότητες πρέπει να έχουν μαθητές τον 21ο αιώνα.

What are the 21st-century skills every student needs? The following list provides a brief illustrative overview of the knowledge, skills, work habits, and character traits commonly associated with 21st century skills: -Critical thinking, problem solving, reasoning, analysis, interpretation, synthesizing information -Research skills and practices, interrogative questioning -Creativity, artistry, curiosity, imagination, innovation, personal expression -Perseverance, self-direction, planning, self-discipline, adaptability, initiative -Oral […]

Read more

Τυπικά και Ουσιαστικά προσόντα, ένα παράδειγμα

Τα παρακάτω είναι από την Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Bellevue του Ιδρύματος Robert Bosch ( (η Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης) Τυπικά προσόντα – Ηλικία έως 50 ετών – Τουλάχιστον έξι (6) χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας μετά την αποφοίτηση – Τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια προϋπηρεσίας ως δημόσιοι υπάλληλοι σε σημαντικούς τομείς / υπηρεσίες της ελληνικής κεντρικής δημόσιας διοίκησης – Προϋπηρεσία […]

Read more