Πληροφορικής ΟΠΑ (333)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 333
Ίδρυμα: ΟΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 2,4
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.2
ΕΒΕ (2023) : 12.52
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://www.dept.aueb.gr/cs
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2466/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 30 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
[4 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΜΑΘ: 30 - ΠΛΗ: 30 - ΟΙΚ: 20
Κατευθύνσεις:
# Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης
# Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής
# Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί
# Θεωρητική Πληροφορική
# Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια
# Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[4] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV - ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: ΜΕΡΟΣ Β'
[1] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι - ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: ΜΕΡΟΣ Α'
[2] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ - ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: ΜΕΡΟΣ Β'
[3] [ΒΥ] ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: ΜΕΡΟΣ Α'
[4] [ΒΥ] ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
[5] [ΒΥ] ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[5] [ΒΥ] ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
[7] [ΒΥ] ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ & ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
[8] [ΒΥ] ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
[5] [ΒΥ] ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[7] [ΒΥ] ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
[4] [ΒΥ] ΑΥΤΟΜΑΤΑ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ
[4] [ΒΥ] ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[7] [ΒΥ] ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
[1] [ΒΥ] ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
[7] [ΒΥ] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
[5] [ΒΥ] ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
[6] [ΒΥ] ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
[3] [ΒΥ] ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[8] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
[7] [ΒΥ] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
[1] [ΒΥ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
[7] [ΒΥ] ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
[7] [ΒΥ] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
[6] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
[5] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
[6] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
[8] [ΒΥ] ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
[7] [ΒΥ] ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[4] [ΒΥ] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
[5] [ΒΥ] ΛΟΓΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
[1] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
[2] [ΒΥ] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
[6] [ΒΥ] ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ
[3] [ΒΥ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
[2] [ΒΥ] ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
[3] [ΒΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++
[2] [ΒΥ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ JAVA
[5] [ΒΥ] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
[7] [ΒΥ] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
[2] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
[6] [ΒΥ] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
[5] [ΒΥ] ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
[6] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
[7] [ΒΥ] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ
[6] [ΒΥ] ΥΠΟΛΟΓΙΣΙΜΟΤΗΤΑ
[3] [ΒΥ] ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
[8] [ΒΥ] ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
---------------------------------

Τo Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1984 για να παρέχει προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Πληροφορική, και να επιτελεί έρευνα στην Πληροφορική, την Επιχειρησιακή Έρευνα, και τις διεπιστημονικές περιοχές επαφής τους με τα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Οργάνωση Σπουδών

Ο φοιτητής πρέπει αρχικά να παρακολουθήσει 22 υποχρεωτικά μαθήματα που καλύπτουν ένα εκτεταμένο,
αλλά απαραίτητο, γνωστικό υπόβαθρο, κοινό για όλους τους φοιτητές:
Πυρήνας Πληροφορικής (15 μαθήματα)
Μαθηματικά (5 μαθήματα)
– Οικονομικές και Διοικητικές Επιστήμες (2 μαθήματα)
Στη συνέχεια ο φοιτητής εμβαθύνει στους τομείς που επιθυμεί παρακολουθώντας τουλάχιστον 10 μαθήματα κύκλων. Τα μαθήματα κύκλων είναι οργανωμένα σε 6 κύκλους μαθημάτων, με κάθε κύκλο να αποτελείται από 3 
υποχρεωτικά μαθήματα κύκλων τα οποία παρέχουν τις βασικές γνώσεις του κύκλου, καθώς και ορισμένα μαθήματα επιλογής κύκλων, τα οποία επιτρέπουν περαιτέρω εμβάθυνση σε επί μέρους εξειδικεύσεις του
κύκλου. Οι κύκλοι είναι οι εξής:
Θεωρητική Πληροφορική
Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών
Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια
Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης
Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί

1ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Διακριτά Μαθηματικά 3117 Υποχρεωτικό
Μαθηματικά I 3119 Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών 3125 Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 3135 Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη 3151 Υποχρεωτικό

2ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Μαθηματικά II 3214 Υποχρεωτικό
Προγραμματισμός Υπολογιστών με Java 3222 Υποχρεωτικό
Λογιστική 3252 Υποχρεωτικό
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 3262 Υποχρεωτικό
Πιθανότητες 3311 Υποχρεωτικό

3ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Δομές Δεδομένων 3335 Υποχρεωτικό
Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών 3365 Υποχρεωτικό
Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++ 3321 Υποχρεωτικό
Υπολογιστικά Μαθηματικά 3230 Υποχρεωτικό

4ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Αλγόριθμοι 3432 Υποχρεωτικό
Αυτόματα και Πολυπλοκότητα 3434 Υποχρεωτικό
Βάσεις Δεδομένων 3436 Υποχρεωτικό
Λειτουργικά Συστήματα 3464 Υποχρεωτικό

5ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων 3541 Υποχρεωτικό
Δίκτυα Επικοινωνιών 3571 Υποχρεωτικό
Αξιολόγηση Επενδύσεων με Εφαρμογές στην Πληροφορική 3751 Υποχρεωτικό Κύκλου 5
Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Προσομοίωση 3614 Υποχρεωτικό Κύκλου 6 Επιλογή Κύκλων 1,5
Λογική 3515 Υποχρεωτικό Κύκλου 1 Επιλογή Κύκλων 3,4
Στατιστική στην Πληροφορική 3155 Υποχρεωτικό Κύκλου 6 Επιλογή Κύκλων 2,4,5
Τεχνητή Νοημοσύνη 3531 Υποχρεωτικό Κύκλου 4 Επιλογή Κύκλων 1,3

6ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Κατανεμημένα Συστήματα 3664 Υποχρεωτικό
Τεχνολογία Λογισμικού 3648 Υποχρεωτικό
Δίκτυα Υπολογιστών 3672 Υποχρεωτικό Κύκλου 2
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων 3632 Υποχρεωτικό Κύκλου 1
Εννοιολογική Μοντελοποίηση Συστημάτων 3741 Υποχρεωτικό Κύκλου 3 Επιλογή Κύκλου 4
Επιχειρησιακή Έρευνα 3511 Υποχρεωτικό Κύκλου 5 Επιλογή Κύκλων 1,6
Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση 3513 Υποχρεωτικό Κύκλου 6 Επιλογή Κύκλου 1,4
Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 3543 Υποχρεωτικό Κύκλου 4 Επιλογή Κύκλων 2,3
Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα 3517 Υποχρεωτικό Κύκλου 1 Επιλογή Κύκλου 6

7ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 3662 Υποχρεωτικό Κύκλου 3 Επιλογή Κύκλων 2,4
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας 3812 Υποχρεωτικό Κύκλου 5 Μεταγλωττιστές 3634 Υποχρεωτικό Κύκλου 2 Επιλογή Κύκλου 135
Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών 3644 Υποχρεωτικό Κύκλου 4 Επιλογή Κύκλου 3
Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες 3771 Επιλογή Κύκλου 2
Ασφαλιστικά Μαθηματικά 3711 Επιλογή Κύκλων 5,6
Γραφικά Υπολογιστών 3781 Επιλογή Κύκλων 1,2,6
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 8143 Επιλογή Κύκλων 1,2,5
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών 3612 Επιλογή Κύκλων 1,6
Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων & τον Παγκόσμιο Ιστό 3743 Επιλογή Κύκλων 3,4
Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή 3783 Επιλογή Κύκλων 2,3,4
Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις 3715 Επιλογή Κύκλων 5,6

8ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 3561 Υποχρεωτικό Κύκλου 2
Επαλήθευση, Επικύρωση και Συντήρηση Λογισμικού 3642 Υποχρεωτικό Κύκλου 3 Επιλογή Κύκλου 4
Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων 3842 Επιλογή Κύκλων 3,4
Ανάλυση Επίδοσης Συστημάτων και Δικτύων 3862 Επιλογή Κύκλων 2,6
Ασφάλεια Δικτύων 3761 Επιλογή Κύκλων 2,3
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική 2610 Επιλογή Κύκλου 3
Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων 3713 Επιλογή Κύκλων 1,5,6
Θεωρία Πληροφορίας 3814 Επιλογή Κύκλων 1,2,6
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 2733 Επιλογή Κύκλων 3,5
Μαθηματικός Προγραμματισμός 8116 Επιλογή Κύκλων 1,5,6
Μηχανική Μάθηση 3745 Επιλογή Κύκλων 4,5
Οικονομικά Δικτύων 3818 Επιλογή Κύκλων 2,5
Στοιχεία Δικαίου της Πληροφορίας 3791 Επιλογή Κύκλων 3,4
Τεχνολογία Πολυμέσων 3882 Επιλογή Κύκλων 2,4
Τεχνολογίες και Προγραμματισμός Εφαρμογών στον Ιστό 3747 Επιλογή Κύκλων 2,3,4
Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 3584 Επιλογή Κύκλου 5
Πτυχιακή Εργασία 3802 Επιλογή Κύκλων 1-6

Untitled Document
Σύνολο=16
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
330 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2,4 12.54 17785 400 214 0 4 0 εδώ Inf Math OS
338 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2,4 12.54 17730 640 146 0 4 0 εδώ Inf Math OS
333 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 2,4 12.54 17670 520 225 0 4 0 εδώ Inf Math OS
339 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ 2,4 12.54 17220 615 195 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1211 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 2,4 12.54 17095 765 135 0 4 0 εδώ Inf Math OS
412 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 2,4 12.54 16910 690 110 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1212 -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 2,4 12.54 16900 815 135 0 4 0 εδώ Inf Math OS
216 -ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 2,4 12.54 16047 430 183 0 4 0 εδώ Inf Math OS
99 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,4 8.36 13800 850 300 0 4 0 εδώ Inf Math OS
369 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3,4 9.50 12525 700 207 0 4 0 εδώ Inf Math OS
98 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 2,4 10.45 11650 -225 243 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1630 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙΠΑΕ 2,4 11.50 11358 215 240 0 4 0 εδώ Inf Math OS
366 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 2,4 10.45 10290 -480 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1554 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 2,4 8.36 9220 -340 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1250 -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2,4 8.36 9175 136 265 0 4 0 εδώ Inf Math OS
354 -ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 1,4 8.36 8935 285 170 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 3268 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 8850 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα Τμήματα για Μετεγγραφή

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2020
ΟΜΑΔΑ Ι
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΙΣ.ΚΑΤ.: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΙΣ.ΚΑΤ.: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΒΑΛΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΤΑ

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από  Π.Δ. 44 /2009 ΦΕΚ 58Α/2009   :”Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ”
Οι απόφοιτοι των τμημάτων Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών , Πληροφορικής του  Πανεπιστημίου Πειραιά και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας    εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και μπορούν να εργαστούν και ως οικονομολόγοι.

Μελέτες

Συγκριτική αξιολόγηση του ερευνητικού έργου των Τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών
[πατήστε εδώ]

Μύθοι και αλήθειες για τα επαγγέλματα της πληροφορικής
[πατήστε εδώ]

Χρήσιμες συνδέσεις

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
http://www.sepe.gr/
Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας
https://www.epe.org.gr
Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελαματιων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
http://www.epy.gr/
Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής
http://www.pekap.gr/
Πανελλήνιος Σύλλογος Πληροφορικής Δημοσίου.
http://www.pasypl.gr/

11 σύγχρονα επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση και μέλλον στην παραγωγική οικονομία.

1.Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων
2.Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού
3.Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτωνκαι Δικτύων
4.Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
5.Τεχνικός Αυτοματισμών
6.Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
7.Εργοδηγός κλάδου εξόρυξης
8.Στέλεχος προώθησης εξαγωγών
9.Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας
10,Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
11.Χειριστής μηχανημάτων έργου

Informatics