[127][ΠΑΝ][1] ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[129][ΠΑΝ][1] ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[225][ΠΑΝ][2] ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΜΠ
[227][ΠΑΝ][2] ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[353][ΠΑΝ][2,3] ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) - ΔΠΘ
[1006][ΠΑΝ][2,3] Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΨΑΧΝΑ) - ΕΚΠΑ
[6572][ΠΑΝ][2,3] Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) - ΔΙΠΑΕ
[326][ΠΑΝ][3,4] ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[9692][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΑΓΩΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[673][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[6522][ΠΑΝ][1,2,3,3] Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) - ΔΙΠΑΕ
[1003][ΠΑΝ][2] Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΨΑΧΝΑ) - ΕΚΠΑ
[614][ΑΣΤΕ][1,4] ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) - ΑΣΤΕ
[613][ΑΣΤΕ][1,4] ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) - ΑΣΤΕ
[327][ΠΑΝ][2,3] ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[869][ΑΣΤ][1,2,4] ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
[872][ΑΣΤ][1,2,4] Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
[851][ΣΤΡ][3] ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) - ΣΣΕ
[342][ΠΑΝ][1] ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[668][ΠΑΝ][1] ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[231][ΠΑΝ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΜΠ
[236][ΠΑΝ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[233][ΠΑΝ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[779][ΠΑΝ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[234][ΠΑΝ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) - ΔΠΘ
[232][ΠΑΝ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[370][ΠΑΝ][2] ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) - ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
[870][ΑΣΤ][1,2,4] ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
[176][ΠΑΝ][1,4] ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[6521][ΠΑΝ][1] Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) - ΔΙΠΑΕ
[678][ΠΑΝ][3] ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[6533][ΠΑΝ][3] Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) - ΔΙΠΑΕ
[277][ΠΑΝ][2,3] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[282][ΠΑΝ][2,3] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[279][ΠΑΝ][2,3] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[281][ΠΑΝ][2,3] ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[280][ΠΑΝ][2,3] ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[336][ΠΑΝ][2,4] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[325][ΠΑΝ][2,3] ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[284][ΠΑΝ][2,3] ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[131][ΠΑΝ][1] ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[133][ΠΑΝ][1] ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[135][ΠΑΝ][1] ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[137][ΠΑΝ][1] ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[356][ΠΑΝ][2] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
[310][ΠΑΝ][2,4] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[285][ΠΑΝ][2] ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[287][ΠΑΝ][2] ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[283][ΠΑΝ][2] ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[9757][ΠΑΝ][2,3] Γεωπονίας (ΑΡΤΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[273][ΠΑΝ][2,3] ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[6573][ΠΑΝ][2,3] Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) - ΔΙΠΑΕ
[1933][ΠΑΝ][2,3] Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (ΛΑΡΙΣΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[360][ΠΑΝ][2,3] ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[274][ΠΑΝ][2,3] ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[186][ΠΑΝ][1] ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΔΠΘ
[1915][ΠΑΝ][1] Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (ΒΟΛΟΣ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[674][ΠΑΝ][2,4] ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[212][ΠΑΝ][2,3] ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) - ΔΠΘ
[1401][ΠΑΝ][2,3] Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[6571][ΠΑΝ][2,3] Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) - ΔΙΠΑΕ
[275][ΠΑΝ][2,3] ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[1964][ΠΑΝ][2] Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[6552][ΠΑΝ][2] Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης (Κιλκίς) - ΔΙΠΑΕ
[124][ΠΑΝ][1,4] ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ
[1955][ΠΑΝ][3] Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[679][ΠΑΝ][3] ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[147][ΠΑΝ][1] ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[1972][ΠΑΝ][3] Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (ΤΡΙΚΑΛΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[628][ΤΕΙ][3] ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
[1004][ΠΑΝ][4] Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (ΨΑΧΝΑ) - ΕΚΠΑ
[271][ΠΑΝ][2,3] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[368][ΠΑΝ][1,4] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[580][ΤΕΙ][4] ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[150][ΠΑΝ][4] ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ
[161][ΠΑΝ][1,4] ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[179][ΠΑΝ][1,4] ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΠΑΝΤΕΙΟ
[355][ΠΑΝ][1,4] ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[751][ΤΕΙ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Αγ. Νικόλαος) - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
[669][ΠΑΝ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[734][ΤΕΙ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γρεβενά) - Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[770][ΤΕΙ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γρεβενά)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[593][ΤΕΙ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ηράκλειο) - Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
[611][ΤΕΙ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ηράκλειο)-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
[596][ΤΕΙ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοζάνη) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[1944][ΠΑΝ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΛΑΡΙΣΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[765][ΤΕΙ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μεσολόγγι) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
[352][ΠΑΝ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[766][ΤΕΙ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Πάτρα) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
[320][ΠΑΝ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[346][ΠΑΝ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[1002][ΠΑΝ][4] Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[594][ΤΕΙ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Καλαμάτα) - Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας - ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[584][ΤΕΙ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Καλαμάτα)-Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[6513][ΠΑΝ][4] Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) - ΔΙΠΑΕ
[6515][ΠΑΝ][4] Διοίκησης Οργανισμών, Μαρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) - ΔΙΠΑΕ
[670][ΠΑΝ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[756][ΤΕΙ][4] Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (ΠΥΡΓΟΣ) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
[240][ΠΑΝ][4] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ
[6517][ΠΑΝ][4] Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) - ΔΙΠΑΕ
[154][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[174][ΠΑΝ][1] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[497][ΑΣΠ][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ
[507][ΑΣΠ][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ
[477][ΑΣΠ][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ
[776][ΑΣΠ][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ
[106][ΠΑΝ][1] ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΔΠΘ
[148][ΠΑΝ][1] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[153][ΠΑΝ][1] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ
[9546][ΠΑΝ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[294][ΠΑΝ][3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
[1934][ΠΑΝ][2,3] Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΛΑΡΙΣΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[684][ΠΑΝ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[6574][ΠΑΝ][2,3] Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) - ΔΙΠΑΕ
[200][ΠΑΝ][2] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[1935][ΠΑΝ][2,3] Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΛΑΡΙΣΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[372][ΠΑΝ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[328][ΠΑΝ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[288][ΠΑΝ][2] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[216][ΠΑΝ][2,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[401][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[403][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[404][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΔΠΘ
[402][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) - ΑΠΘ
[405][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[323][ΠΑΝ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[6531][ΠΑΝ][3] Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) - ΔΙΠΑΕ
[685][ΠΑΝ][2,3] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[134][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[136][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[160][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) - ΔΠΘ
[162][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[680][ΠΑΝ][3] ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[675][ΠΑΝ][2,4] ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[6551][ΠΑΝ][2] Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) - ΔΙΠΑΕ
[801][ΣΤΡ][2] ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ - ΣΣΕ
[806][ΣΤΡ][2] ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ - ΣΣΕ
[2101][ΠΑΝ][2,4] Εφαρμοσμένης Πληροφορικής -Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[2102][ΠΑΝ][2,4] Εφαρμοσμένης Πληροφορικής -Πληροφοριακά Συστήματα (Θεσσαλονίκη) - ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[246][ΠΑΝ][2] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΜΠ
[324][ΠΑΝ][2,3] Ζωικής Παραγωγής (ΑΘΗΝΑ) - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[387][ΠΑΝ][2,4] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[217][ΠΑΝ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΜΠ
[220][ΠΑΝ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[219][ΠΑΝ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[223][ΠΑΝ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) - ΔΠΘ
[331][ΠΑΝ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) - ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
[221][ΠΑΝ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[491][ΤΕΙ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
[495][ΤΕΙ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[487][ΤΕΙ][2] ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
[709][ΤΕΙ][2,4] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ) - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
[146][ΠΑΝ][1] ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[362][ΠΑΝ][1] ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) - ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[169][ΠΑΝ][1] ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[168][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[101][ΠΑΝ][1] ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[103][ΠΑΝ][1] ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[780][ΠΑΝ][1] ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΠΘ
[384][ΠΑΝ][1] Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΑΣΚΤ) (ΑΘΗΝΑ) - ΑΣΚΤ
[295][ΠΑΝ][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[302][ΠΑΝ][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) - ΔΠΘ
[304][ΠΑΝ][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[297][ΠΑΝ][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[301][ΠΑΝ][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[300][ΠΑΝ][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[299][ΠΑΝ][3] ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[831][ΣΤΡ][3] ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΣΣΕ
[821][ΣΤΡ][2] ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ - ΣΣΕ
[826][ΣΤΡ][2] ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) - ΣΣΕ
[183][ΠΑΝ][1] ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[145][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[110][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[112][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[114][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[116][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[108][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΔΠΘ
[173][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΕΚΠΑ
[104][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[177][ΠΑΝ][1] ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[182][ΠΑΝ][1] ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[139][ΠΑΝ][1] ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[163][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[165][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ
[167][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[343][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΠΘ
[373][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΔΠΘ
[671][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[643][ΤΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
[641][ΤΕΙ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
[105][ΠΑΝ][1] Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[187][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) - ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[159][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ
[126][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ
[1001][ΠΑΝ][1] Κοινωνιολογίας (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[348][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[149][ΠΑΝ][1] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[307][ΠΑΝ][3] ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[308][ΠΑΝ][3] ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[841][ΣΤΡ][3] ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΣΣΕ
[6516][ΠΑΝ][4] Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) - ΔΙΠΑΕ
[731][ΤΕΙ][4] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Καλαμάτα) - ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[9775][ΠΑΝ][4] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΠΡΕΒΕΖΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[347][ΠΑΝ][4] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ
[672][ΠΑΝ][4] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[772][ΤΕΙ][4] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
[337][ΠΑΝ][4] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[6514][ΠΑΝ][4] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) - ΔΙΠΑΕ
[773][ΤΕΙ][4] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Κοζάνη) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[1942][ΠΑΝ][4] Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΑΡΙΣΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[774][ΤΕΙ][4] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Μεσολόγγι) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
[9620][ΠΑΝ][3] Λογοθεραπείας (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[663][ΤΕΙ][3] ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[618][ΤΕΙ][3] ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
[1984][ΠΑΝ][2] Μαθηματικό (ΛΑΜΙΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[243][ΠΑΝ][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[245][ΠΑΝ][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[249][ΠΑΝ][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[247][ΠΑΝ][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[252][ΠΑΝ][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[251][ΠΑΝ][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[248][ΠΑΝ][2] ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) -ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[681][ΠΑΝ][3] ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[6532][ΠΑΝ][3] Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) - ΔΙΠΑΕ
[662][ΤΕΙ][3] ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[314][ΠΑΝ][4] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ
[181][ΠΑΝ][1] ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[388][ΠΑΝ][2,3] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[389][ΠΑΝ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[272][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[340][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[215][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[241][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΜΠ
[644][ΤΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
[222][ΠΑΝ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[242][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) - ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
[6546][ΠΑΝ][2] Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) - ΔΙΠΑΕ
[224][ΠΑΝ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) - ΔΠΘ
[230][ΠΑΝ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) - ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
[6545][ΠΑΝ][2] Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) - ΔΙΠΑΕ
[778][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ) - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[476][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) - ΔΠΘ
[214][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) - ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
[514][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[721][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[344][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[6547][ΠΑΝ][2] Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) - ΔΙΠΑΕ
[371][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[390][ΠΑΝ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[725][ΤΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
[735][ΤΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[736][ΤΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
[529][ΤΕΙ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΠΑΡΤΗ) - ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[6544][ΠΑΝ][2] Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) - ΔΙΠΑΕ
[238][ΠΑΝ][2,4] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[391][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[532][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ) - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
[363][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[228][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[213][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[209][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΜΠ
[392][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[332][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[211][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[210][ΠΑΝ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[6541][ΠΑΝ][2] Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) - ΔΙΠΑΕ
[592][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[473][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[767][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
[465][ΤΕΙ][2] ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
[880][ΣΤΡ][2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΣΣΕ
[879][ΣΤΡ][2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΣΣΕ
[878][ΣΤΡ][2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΣΣΕ
[864][ΣΤΡ][2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) - ΣΣΕ
[862][ΣΤΡ][2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ - ΣΣΕ
[863][ΣΤΡ][2] ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ - ΣΣΕ
[290][ΠΑΝ][2,3] ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) - ΔΠΘ
[409][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[408][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[9696][ΠΑΝ][1,2,3,4] Μουσικών Σπουδών (ΑΡΤΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[406][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[407][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[393][ΠΑΝ][2] ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[229][ΠΑΝ][2] ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΜΠ
[811][ΣΤΡ][2] ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ - ΣΣΕ
[816][ΣΤΡ][2] ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΣΣΕ
[157][ΠΑΝ][4] ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[180][ΠΑΝ][4] ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[117][ΠΑΝ][1] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[119][ΠΑΝ][1] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[121][ΠΑΝ][1] ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΔΠΘ
[306][ΠΑΝ][3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[682][ΠΑΝ][3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[6536][ΠΑΝ][3] Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) - ΔΙΠΑΕ
[653][ΤΕΙ][3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
[6535][ΠΑΝ][3] Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) - ΔΙΠΑΕ
[9654][ΠΑΝ][3] Νοσηλευτικής (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[1953][ΠΑΝ][3] Νοσηλευτικής (ΛΑΡΙΣΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[649][ΤΕΙ][3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
[190][ΠΑΝ][3] ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) - ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[385][ΠΑΝ][1] ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[303][ΠΑΝ][3] ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[305][ΠΑΝ][3] ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[836][ΣΤΡ][3] ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΣΣΕ
[144][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
[312][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ
[315][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[612][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[152][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ
[867][ΣΤΡ][4] Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης - ΣΣΕ
[309][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[350][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[311][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[317][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[345][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[97][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΔΠΘ
[319][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[321][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[6512][ΠΑΝ][4] Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) - ΔΙΠΑΕ
[361][ΠΑΝ][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) - ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[742][ΤΕΙ][3] ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
[400][ΠΑΝ][4] ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) - ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[313][ΠΑΝ][4] ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ
[322][ΠΑΝ][4] ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
[316][ΠΑΝ][4] ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[6511][ΠΑΝ][4] Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) - ΔΙΠΑΕ
[1009][ΠΑΝ][1,2,3,4] Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[128][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[142][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) - ΔΠΘ
[164][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[140][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[130][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[141][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[132][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[143][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[334][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[178][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[156][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[341][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[166][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[158][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[9698][ΠΑΝ][2,4] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[1962][ΠΑΝ][2] Περιβάλλοντος (ΛΑΡΙΣΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[276][ΠΑΝ][2,3] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[1403][ΠΑΝ][4] Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΑΜΦΙΣΣΑ) - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
[9710][ΠΑΝ][2,4] Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΑΡΤΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[99][ΠΑΝ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[333][ΠΑΝ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ
[6563][ΠΑΝ][2,4] Πληροφορικής (Καβάλα) - ΔΙΠΑΕ
[366][ΠΑΝ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[339][ΠΑΝ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[412][ΠΑΝ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
[330][ΠΑΝ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[98][ΠΑΝ][2,4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) - ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[369][ΠΑΝ][2,3] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[107][ΠΑΝ][1] ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[351][ΠΑΝ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[123][ΠΑΝ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[411][ΠΑΝ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) - ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[125][ΠΑΝ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ
[357][ΠΑΝ][1] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[201][ΠΑΝ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΜΠ
[394][ΠΑΝ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[208][ΠΑΝ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[203][ΠΑΝ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[207][ΠΑΝ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) - ΔΠΘ
[205][ΠΑΝ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[6543][ΠΑΝ][2] Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες) - ΔΙΠΑΕ
[768][ΤΕΙ][2] ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
[354][ΠΑΝ][1,4] ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[1916][ΠΑΝ][1] Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (ΒΟΛΟΣ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[419][ΑΕΑ][2] Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας - ΑΕΑ
[420][ΑΕΑ][2] Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης - ΑΕΑ
[417][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΕΑ
[418][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΕΑ
[413][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΕΑ
[415][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΕΑ
[416][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΕΑ
[414][ΑΕΑ][1] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΑΕΑ
[192][ΠΑΝ][1] ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) -ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΚΠΑ
[329][ΠΑΝ][2,4] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ
[218][ΠΑΝ][2,4] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[318][ΠΑΝ][2,4] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[866][ΣΤΡ][1] ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΣΣΕ
[676][ΠΑΝ][2] ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΔΑ
[1961][ΠΑΝ][2] Συστημάτων Ενέργειας (ΛΑΡΙΣΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[877][ΠΥΡ][1,2,4] ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
[871][ΠΥΡ][1,2,4] ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
[900][ΛΣΕΑ][1,2,4] ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ - Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
[901][ΛΣΕΑ][1,2,4] ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ - Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
[818][ΑΕΝ][2,4] ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΕΝ) - ΑΕΝ
[817][ΑΕΝ][2,4] ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΑΕΝ) - ΑΕΝ
[876][ΠΥΡ][1,2,4] ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
[555][ΤΕΙ][2,3,4] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
[515][ΤΕΙ][2,3] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[1007][ΠΑΝ][2] Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (ΨΑΧΝΑ) - ΕΚΠΑ
[557][ΤΕΙ][2,3] ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
[758][ΤΕΙ][2,3] ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
[760][ΤΕΙ][2,3] ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[762][ΤΕΙ][2,3] ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[367][ΠΑΝ][1,2,3,4] ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[6542][ΠΑΝ][2] Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Σέρρες) - ΔΙΠΑΕ
[607][ΤΕΙ][4] ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
[375][ΠΑΝ][4] ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[188][ΠΑΝ][1] ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[289][ΠΑΝ][3] ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[291][ΠΑΝ][3] ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[293][ΠΑΝ][3] ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[846][ΣΤΡ][3] ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΣΣΕ
[109][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[111][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[113][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[189][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
[175][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[115][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[1008][ΠΑΝ][1] Φιλοσοφίας (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[91221][ΠΑΝ][1] Φιλοσοφίας (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[102][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[120][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[138][ΠΑΝ][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[253][ΠΑΝ][2] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[261][ΠΑΝ][2] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[255][ΠΑΝ][2] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[259][ΠΑΝ][2] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[6561][ΠΑΝ][2] Φυσικής (Καβάλα) - ΔΙΠΑΕ
[1983][ΠΑΝ][2] Φυσικής (Λαμία) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[257][ΠΑΝ][2] ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[683][ΠΑΝ][3] ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[616][ΤΕΙ][3] ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
[6534][ΠΑΝ][3] Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) - ΔΙΠΑΕ
[1956][ΠΑΝ][3] Φυσικοθεραπείας (ΛΑΜΙΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[677][ΠΑΝ][1,2,4] ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) - ΠΔΑ
[263][ΠΑΝ][2,3] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
[270][ΠΑΝ][2,3] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[265][ΠΑΝ][2,3] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[269][ΠΑΝ][2,3] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[6562][ΠΑΝ][2,3] Χημείας (Καβάλα) - ΔΙΠΑΕ
[267][ΠΑΝ][2,3] ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[235][ΠΑΝ][2] ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΜΠ
[237][ΠΑΝ][2] ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[239][ΠΑΝ][2] ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
[155][ΠΑΝ][4] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[9741][ΠΑΝ][1,4] ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
[730][ΤΕΙ][1,4] ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) - ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ.
[1963][ΠΑΝ][2,4] Ψηφιακών Συστημάτων (ΛΑΡΙΣΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
[262][ΠΑΝ][2,4] ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
[1005][ΠΑΝ][2] Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (ΨΑΧΝΑ) - ΕΚΠΑ
[171][ΠΑΝ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ - ΕΚΠΑ
[170][ΠΑΝ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ - ΠΑΝΤΕΙΟ
[172][ΠΑΝ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ
[91222][ΠΑΝ][1] Ψυχολογίας (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) - ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
[151][ΠΑΝ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
[875][ΣΤΡ][1] ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΣΣΕ
[250][ΠΑΝ][2,3] Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
[1402][ΠΑΝ][4] ∆ιοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (ΘΗΒΑ) - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

455